no-img
گام به گام آنلاین

چگونه توانستم به کمک درس مطالعات اجتماعی کلاسی پویا و فعال داشته باشم؟


گام به گام آنلاین
پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ZIP
چگونه توانستم به کمک درس مطالعات اجتماعی کلاسی پویا و فعال داشته باشم؟
zip
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶
826 کیلو بایت
1900 تومان
1900 تومان – خرید Loading

چگونه توانستم به کمک درس مطالعات اجتماعی کلاسی پویا و فعال داشته باشم؟


 

عنوان اقدام پژوهی:

چگونه توانستم به کمک درس مطالعات اجتماعی کلاسی پویا و فعال داشته باشم؟

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۴

مقدمه ۵

توصیف وضعیت موجود (بیان مسئله) ۷

روش گردآوری اطلاعات ۸

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) ۹

پیشینه نظری ۹

پیشینه عملی ۱۲

راه حل های پیشنهادی ۱۴

اجرای راه حل ها ۱۶

گردآوری اطلاعات (شواهد۲) ۱۸

پیشنهادات ۱۹

فهرست منابع ۲۰

 

 

 

چکیده

برای دست یابی به تحقق آرمان های مربوط به پویا و شاداب سازی کلاس باید تحولات جدی در نگرش مدیران و مسئولان نظام آموزش و پرورش ایجاد نمود.در واقع پویا و فعال سازی کلاس را باید در ابعاد ظاهری و ابعاد معنوی جستجو کرد.

این گزارشی از اقدام پژوهی مربوط به کلاس در مطالعات اجتماعی پایه هشتم می باشد. در اوایل سال تحصیلی متوجه شدم حدود نیمی از دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی ضعیف هستند و کلاس بسیار خشک و بی روح است و اگر این روند ادامه یابد آن ها در آخر سال با افت تحصیلی مواجه خواهند شد.این جانب با استفاده از روش های مختلف و تکیه بر پرسش های مستمر و کنترل نمرات دانش آموزان و ارائه بازخورد به آن ها و گفتگو و مشاوره با دانش آموزان ، ارتباط با اولیا دانش آموزان،به کارگیری شیوه های تشویق و تنبیه مناسب،استفاده از روش های تدریس مختلف و ایجادتنوع در کلاس،کمک به افزایش اعتماد به نفس و میزان توجه به مطالب درسی، توانستم این مسئله را به حداقل(حدود ۶٫۷۰ درصد) برسانم. و کلاسی پویا و فعال داشته باشم.

 

 

 

 

مقدمه

عصری که ما در آن زندگی می کنیم به کلی متفاوت از زمان های گذشته است پدیده های جدید متنوع و به هم پیچیده آنچنان فراوان و نو به نو شده اند که دانایی ها، توانایی ها و امکانات را اجتناب ناپذیر می کند. البته این دانستنی ها ومهارت ها باید قادرباشند امنیت روانی واحساس زیبایی دوستی را درمواجهه با مشکلات زندگی تضمین کند.

در روند استفاده ازامکانات در راه مقابله منطقی وفراگیر مسایل دنیای جدید به خصوص نگرش های جوانان باید از اصول بهداشت روانی استفاده نمود ، چرا که نوجوانان ما نیازمند فضای شاد برای شاداب زیستن هستند. در شرایطی که اکثر منازل در مناطق شهری تبدیل به آپارتمان های کوچک و تاریک و به دور از فضاهای بازی و حرکتی برای کودکان است حداقل کاری که می توان در تامین بهداشت جسمی و روحی آنان داشته باشیم ایجاد فضای مفرح و شادی بخش در مدرسه است چرا که دانش آموزان چندین ساعت از روز را در مدرسه می گذرانند و اگر فضاسازی مناسبی درمدارس انجام شود مسلما به شاد زیستن فرزندان خود کمک بسیار مهمی خواهیم کرد.

با توجه به اینکه جامعه ی فردا را فرزندان امروز ما اداره خواهند کرد.اگر خوب تعلیم بیابند و خدایی تربیت شوند جامعه نیز شاداب ومنظم و خوشبخت و سالم خواهدبود . درغیر این صورت هیچ امیدی نمی توانیم داشته باشیم . با این حال شکی نیست که در امر به سازی میهن اسلامی مان باید پیش ازهرچیز و بیش ازهمه چیز به مسئله آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت اهمیت بدهیم. براى این که سلامت جسمانى و روانى کودکان ، دانش آموزان، اطرافیان و خودمان حفظ شود ، باید سعى کنیم با شناسایى عوامل مؤثر بر شادى، موجبات تقویت عوامل مثبت و تقلیل عوامل منفى مؤثر بر شادى را فراهم کنیم.

از آن جا که شادى بزرگ ترها عامل مؤثر در شادى و نشاط کودکان است و اولیا و مربیان غمگین نمى توانند فرزندان و دانش آموزانى شاد تربیت کنند ، از این روبا ارائه نظام اعتقادى درست براى دستیابى به شادى، مى توان به افزایش شادى در میان افراد جامعه کمک کرد. به این ترتیب مردم مى توانند تغییرى مثبت در زندگى خود به وجود آورند، احساس پیشرفت و لذت در زندگى داشته باشند و به شادى و مسرت دائمى دست یابن

ند ایجاد شود و نتیجتا فرزندانی مفید، هدفمند و کاربردی به بار آید. شادمانی از مهمترین عوامل تأثیر گذار در زندگی بشر است، انسان ها بنابر سرشت و ماهیت و جودی خویش، همواره از افسرده بود گریزانند ودوست دارند بسویه شاد بودن و شاد زندگی کردن در حرکت با شند.

نقش نشاط ، شادمانی و پویایی در جام

 

زندگی کردن را به دانش‌آموزان بیاموزیم ».

علم به مطالب بیان شده باعث تقویت مسئولین آموزش و پرورش از جنبه تئوریکی می شود. اما مسأله این است که این مبانی تئوریکی کمتر عملی می شود. شاهد این مدعا دانش آموزان است که در مدرسه با نگاههای مکرر به ساعت منتظرپایان ساعت مدرسه و رهایی از آن هستند.

توجه به این نکته لزوم تجدید نظر

کیفی تعلیم و تربیت کمک نماییم.

توصیف وضعیت موجود (بیان مسئله)

مسئله من دانش آموزان کلاس و عدم پویایی و فعال بودن کلاس هشتم بود، یکی از روش های بنده این است که در ابتدای سال تحصیلی از طریق پرسش های مکرر کتبی و شفاهی سعی می کنم وضعیت تحصیلی ومیزان یادگیری و… دانش اموزان رابه دست آورم، تا درصورت وجود مش

که چگونه با این مسئله مقابله نمایم،زیرا درصورت بی توجهی وعدم مقابله با مسئله، رفته رفته بر تعداد دانش آموزان ضعیف افزوده می شدو…

درفکراین بودم که چرا این دانش آموزان به درس علاقه ای ندارند و کلاس پویا وفعال نیست؟

– آیا مشکلات خانوادگی آن ها موجب ضعف تحصیلی دانش آموزان شده است؟

– آیا روش تدریس ونحوه ی برخورد من باعث سکون و خشکی کلاس شده است؟

– آیا کمبود توانایی هوشی و ذهنین ها در درس مطالعات اجتماعیموجب ضعف تحصیلی شان شده است؟

روش گردآوری اطلاعات

از طریق مشاهده ی مستقیم و اخذ آزمون های شفاهی و کتبی وارزیاتی نتایج انها،همچنین گفتگو با دبیران دیگردانش آموزان ضعیف را شناسایی نمودم. همچنین از طریق گفتگو با اولیا دانش آموزان و مشاوره با خود دانش آموزان و به کارگیری روش های مختلف سعی نمودم مسئله را حل نمایم.

ازطریق مطالعه مقالات در سایت های مختلف به بررسی علل ضعف تحصیلی، خشک بودن کلاس و عدم پویایی آن وراههای مقابله با آن پرداختم.

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱)

لازم به توضیح است که منابع ومقالات مختلفی در باره ی افت تحصیلی نوشته شده است که بعد از مطالعه آنها نکات مختصر و مفید، به صورت گزینشی درذیل آمده است.برای جلوگیری از تکرارمکررات ازآوردن مطالب مقالات دیگر خودداری شده است.

پیشینه نظری

معلم در اعطای توانایی به ابنای بشر، همان نقش طبیعت مهربان را ایفا می کند. با مهرورزی های آهسته و آرام و رهنمودهای در خور و شایسته، توانمندیهای بالقوه

ربیان باید برای پرورش خلاقیت به دانش آموزان امکان تفکر دهند و تا حد امکان آنان را از انجام فعالیتهای قالبی و از پیش تعیین شده بر حذر دارند. مربیان با محدود نکردن کودکان در محیط آموزشی و فراهم کردن وسایل متنوع برای آن ها، می‏توانند به طور غیر مستقیم موجب از قوه به فعل در آمدن خلاقیت در کودکان شوند.

سرگرم شدن و بازی و درگیری با پیچیدگی، جنبه دیگری از جو عاطفی به شمار می رود که لازمه ظهور خلاقیت است. بدون درگیری و غرق شدن در کار و مواجهه با ابهامات و اشکالات، دلیلی برای به وجود آمدن افکار خلاق وجود ندارد

شاید بتوان گفت قلب عملکرد معلم

 

به طور کلی معلمان باید فرصت هایی برای حل مسائل ایجاد کنند که نیازمند تفکر خلاق باشد. شیوه حل مسأله در اغلب برنامه های درسی قابل اجراست. یعنی در هر موضوع درسی می توان مسائل متعددی را طرح کرد و از دانش آموزان خواست آنها را حل کنند.

معلم باید در جریان تدریس از دانش آموزان سؤال هایی بپرسد که آن ها با تکرار آنچه قبلا یاد گرفته اند، بتوانند به آنها جواب دهند؛ یعنی سؤال هایی که دانش آموزان را به اندیشیدن وا می دارد.

معلمان همچنین باید تلاش کند مطالب آموزشی را با توجه به کاربردشان در مسائل واقعی زندگی آموزش دهند.به طوری که دانش آموز بتواند در موقعیت های زندگی، از آنچه در کلاس آموخته استفاده کند. همان طور که بیان شد، شیوه های آموزشی و یاددهی، با رشد خلاقیت دانش آموزان ارتباط مستقیم دارند. روش های تدریس فعال با دادن آزادی عمل به یادگیرنده، به او فرصت می دهد به جست و جو و کشف مسائل بپردازد. بدین ترتیب دانش آموز، خود در فرایند یادگیری دخیل می‏شود و انگیزه های درونی و به دنبال آن، امکان بروز خلاقیت در او افزایش می یابند.

تورنس برای آموزش خلاقیت، به معلمان پیشنهادهایی ارائه داده است که انجام آن ها خلاقیت دانش آموزان را بیش تر می کند.این پیشنهادات عبارتند از:

۱- تفکر خلاق را با ارزش بدانید.

۲- دانش آموزان را به محرک های محیط

سخر را به کودکان بیاموزید.

۹- درباره فرایند خلاٌقیت به دانش آموزان اطلاعاتی بدهید.

۱۰- یادگیری خودانگیخته را تشویق کنید.

۱۱- عادت رسیدن به مضمون کامل عقاید را تشویق کنید.

۱۲- انتقاد سازنده را توسعه دهید نه فقط انتقاد کردن را

پیشینه عملی

روشهای تدریس و آموزش در جهان سابقه ای به بلندای تاریخ بشری دارد . در گذشته های دور اقوام  بدوی باروش های علمی ،راه های بدست آوردن نیازهایشان رامی آموختند . بااختراع خط، روشهای آموزش متحول شد و پس از ان در اروپا وچین  نیز تغیراتی درزمینه روش تدریس ایجاد شد . مفهوم یا

آن را به سوی تحول پیچیده و پیشرفته سوق داد.

با بررسی شیوه های تدریس دبیران مطالعات اجتماعی در کشورهایی مثل انگلستان، چین و ژاپن دریافتم که دیگر نمی توان تدریس این درس را فقط منوط به کلاس درس و کتاب نمود، باید تدریس را در خارج از محیط مدرسه و به مکانهایی فراخور موضوع درس کشاند، با استفاده از دیتا ،کامپیوتر (CD)های متنوع آموزشی ،از محفوظات صرف، خارج شد و دریچه ای جدید را به دنیای زیبای علوم اجتماعی گشود،دریچه ای که در آن معلم و دانش آموز با هم و در کنار هم به افق های دور دست این علوم می نگرند.

“زیرا بدون وجود این مهم ، یادگیری یک فع

به دو گروه روش های سنتی و روش های نوین تدریس تقسیم نمود.روش های تدریس که در گذشته های دور به کار میرفت به عنوان روش سنتی و روش هایی که متکی بر یافته های روانشناسی و علوم تربیتی جدید باشند روش های نوین نامیده میشوند،من در این پژوهش از روشهای فعال تدریس کیوان فر و روشهای دو سویه (معلم و دانش آموزان )استفاده کرده ام.

(محسن زاده، ۱۳۹۳)

درمقاله ی خانم گردسپیدی (۱۳۹۲) مهمترین عوامل ضعف وافت تحصیلی عبارتند از:

علل خانوادگی: فقر مالی خانواده،فقر فرهنگی و بیسوادی یا کم سوادی والدین،مشاجره و ناسازگاری والدین،نحو ه یبرخورد و ارتباط دانش آموز با والدین،نحوه ی برخورد و ارتباط دانش آموز با خواهران و برادران،از مهمترین عوامل خانوادگی موثر در افت تحصیلی هستند.

علل آموزشی و مدرسه ای:

شیوه تدریس معلم،برنامه درسی مدرسه،تعویض معلمان در طول سال تحصیلی،ارزیابی نادرست معلمان از عملکرد دانش آموزان،کنترل نامناسب کلاس و…. از دیگر علل

دانش آموزان با محتوای کتب درسی،عدم هماهنگی اهداف آموزشی با نیازهاوعلایق دانش آموزان در ضعف و افت تحصیلی دانش آموزان موثرند.

علل فردی:

داشتن افت تحصیلی یکی از عوامل موثر در خشکی، عدم پویایی و عدم علاقه دانش آموزان به کلاس و درس و مدرسه است. مطالعات نشان داده اند ۱۰ درصد از موارد افت

دریس شده است.

راه حل های پیشنهادی

باتوجه به یافته های علمی ازچه روش هایی می توانستم استفاده کنم ؟

– تشخیص اهمیت مطالب غیر کلامی

– توجه به زیبایی محیط آموزشگاه و کلاسهای درس

-نقل داستانهایی

ت بیان

-پرورش روح دانش آموزان

– شناسایی علتها به جای توبیخها

– ارتباط با اولیا دانش آموزان

– معرفی دانش آموزان مشکل دار به مشاوره

– کنترل دانش آموزان در

مناسب تشویق جهت ایجادانگیزه در دانش آموزان و پویا وفعال کردن کلاس در کل

– ایجاد رابطه صمیمانه با دانش آموزان

– ایجاد تنوع درکلاس و استفاده از روش های مختلف تدریس جهت علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس

– پرسش مکرر و کنترل نمرات دانش آموزان وبررسی میزان پیشرفت و افت،وارائه ی بازخورد به دانش آموزان

– برگزاری آزمون ه

ا موضوعات درسی و توضیح نکات کلیدی درس براساس فیلم های پخش شده.

اجرای راه حل ها

–  به دانش آموزان توضیح دادم که اگر در پرسش های کتبی در درس مطالعات اجتماعی رتبه خود را تغییر دهند”پیشرفت کنند” مورد تشویق قرار می گیرندوکسانی که پنج بار تشویق شوند جایزه دریافت می کنند.(مقایسه دانش آموزان با خودشان)

–  دردومین اقدام اولیای دانش آموزانی را که در سه رتبه ی پایین بودند به مدرسه دعوت نمودم ،تا از هم من از وضعیت خانوادگی دانش آموزان مطلع شوم ،هم اولیا از وضعیت تحصیلی فرزندانشان آگاهی یابند.

– با دانش آموزانی که نمرات کمی گرفته بودند به صورت فردی صحبت کردم واز آن ها قول گرفتم که در آزمون های بعدی رتبه ی خود راتغییر دهند.

جهت کنترل میزان توجه دانش آموزان به مطالب درسی بعد از توضیحات درس جدید، همان مطالب را از جند نفر می پرسیدم.

– جهت ایجاد تنوع در تدریس درس افزارهایی را طراحی نموده، گاهی دانش آموزان را به کارگاه کامپیوتر می بردم وبا استفاده از درس افزارها دروس را تدریس می کردم .

– گاهی از دانش آموزان

ایط ناگوار زندگی ، از طریق گذراندن دوره های تحصیلی است.

به آن ها توضیح دادم که افکار دیگر را کنار بگذارند،زیرا در دنیای امروز نمی توان امیدوار بود که فرشته ی نجاتی بیاید و آن ها را از آن وضعیت نجات دهد.چراکه ممکن است به زندگانی بدتر از شرایط فعلی گرفتار شوند. بنابراین تنها راه رهایی اتکا به خود و تلاش برای رساندن خود به جایی که متکی به دیگران نباشد ،می باشد.

بادانش آموزانی که هی

ی خودداری نمودند ولی ضریب هوشی دانش آموزان ضعیف را بدون نام دراختیارم گذاشتند، که تعداد محدودی از آن ها بهره ی هوشی پایینی داشتند.

گردآوری اطلاعات (شواهد۲)

کم کم شور و شوق خاصی در کلاس حاکم شد.البته این تحرک و فعالیت درپرسش های شفاهی بیشتر به چشم می خورد. اکثر دانش آموزان به صورت داوطلبانه برای پاسخگویی پای تخته حاضر می شدند.

به طوری که اگر فرصت پرسش برای بعضی نمی رسید ،آن ها به من می گفتند که اگر درس نپرسم ،جلسه بعد نمی خوانند در این گونه موارد درس رابه صورت کتبی می پرسیدم .

یکی از دانش آموزا

لی در خردادماه  با کمی چشم پوشی توانست قبول شود.که این امر واقعا موجب خوشحالی من شد.چون می دانستم اوبرای این نمره تلاش خیلی زیادی کرده است.

البته در پرسش های کتبی چون حجم درس بیشتر بود(یک فصل کتاب)تغییرات به اندازه ی پرسش های شفاهی نبود.

پیشنهادات

– باتوجه به اهمیت پویایی و فعال بودن در کلاس و شناسایی استعدادهاوتوانایی های دانش آموزان،دبیران محترم از آغاز سال تحصیلی به پرسش های مستمراهمیت ویژه ای قائل شوند،گاها مشاهده می شود دوماه از سال تحصیلی گذشته درحالی که از دانش آموزان پرسشی(  کتبی ،شفاهی )به عمل نیامده است.

– تشویق به موقع دانش آموزان پرتلاش

– استفاده از روش های مختلف تدریس و جلوگیری از خستگی دانش آموزان

– تلاش در آگاهی از وضعیت خانوادگی دانش آموزان و درصورت لزوم راهنمایی و مشاوره آن ها

 

فهرست منابع

– امین فر،مرتضی،۱۳۶۵،افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش پرورش،فصل نامه تعلیم وتربیت شماره ۷٫۸

– منادی، مرتضی، ۱۳۶۵ تفسیر شکست های تحصیلی از دیدگاه جامعه شناسی،فصل نامه تعلیم و تربیت،شماره۷٫۸

– ساکی ،رضا،نگرش معلمان درمورد علل شکست وموفقیت تحصیلی دانش اموزان،فصل نامه تعلیم و تربیت

– گلاسرویلیام،مدارس بدون شکست،ترجمه ساده حمزه،تهران انتشارات رشد.

-تجارب شخصی

– نظرات اولیا دانش آموزان و همکارانموضوعات :

تصاویر پیش نمایش


چگونه توانستم به کمک درس مطالعات اجتماعی کلاسی پویا و فعال داشته باشم؟-1

درباره نویسنده

متولد سال 1364.دارای لیسانس مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها) آشنایی با کامپیوتر در حد قابل قبول.دارای سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی راهنمایی و دبیرستان.متاهل.

publisher4 16 نوشته در گام به گام آنلاین دارد . مشاهده تمام نوشته های

نظرات کاربران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.