no-img
گام به گام آنلاین

***تجربیات مدون: تجربیاتم در دوران خدمت-پست سازمانی: مشاور***


گام به گام آنلاین
پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ZIP
پست سازمانی: مشاور – تجربیات مدون: تجربیاتم در دوران خدمت
امتیاز 5.00 ( 1 رای )پست سازمانی: مشاور – تجربیات مدون: تجربیاتم در دوران خدمت">
zip
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶
1.11مگابایت
1900 تومان
1900 تومان – خرید Loading

پست سازمانی: مشاور – تجربیات مدون: تجربیاتم در دوران خدمت 

پست سازمانی: مشاور

 

تجربیات مدون: تجربیاتم در دوران خدمت

 

 

 

سال تهیه: سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول: بیان چالش ها و مشکلات

خجالتی بودن بیش از حد دانش آموز ۶

عادت کودک به برداشتن مخفیانه پول از کیف یا جیب پدر و مادر ۶

مشکل دانش آموز (ع.ن) ۷

فصل دوم: بیان تجربیات و برنامه های آینده

گذاشتن یک صندوق ارتباط با مشاور در مدرسه ۱۰

نصب تابلو اعلانات مدرسه ۱۰

مشاوره ی سوالات مبهم ۱۰

ضرورت فعالیت های مشاوره ای در مدارس ۱۱

نقش مشاور در امور تحصیلی ۱۲

عمده ترین اهداف هدایت تحصیلی توسط مشاوران ۱۳

عناصر برنامه مشاوره مدرسه ۱۴

چالشهای موجود در مشاوره دانش آموزان در سه مقطع ۱۶

مسائل و چالشهای موجود در مشاوره با دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه ۲۰

نکات مورد توجه مشاوران ۲۶

راهکارهای پیشنهادی برای کنترل وکاهش افت تحصیلی ۲۷

جمع بندی و نتیجه گیری ۳۴

پیشنهادها ۳۴

منابع و مآخذ ۳۷

 

 

 

 

مقدمه

انسان تنها موجودی است که با همنوعان خودبه تبادل نظر می پردازد وبرای شناخت وحل مشکلات خود با آنان مشورت وازراهنمایی آنان استفاده می کند .راهنمایی ومشورت درطول زندگی آدمیان مطرح بوده وآنان باکسانی که مورد قبول واعتمادشان بوده مشورت می کرده اند .باتوسعه علوم انسانی ورشدعلوم رفتاری به راهنمایی ومشاوره به عنوان شاخه ای مستقل ازعلوم رفتاری توجه شد. امروزه راهنمایی ومشاوره به صورت حرفه ای یاورانه برای کمک به افرادی است که دررشد،سازگاری ،تصمیم گیری،روابط خانوادگی،مهارتهای اجتماعی وشیوه زندگی مشکلاتی دارند ومشاوره به این افراد کمک  می کند تاراه حل مناسبی برای مشکلات بیابند.

در سالیان دراز طول عمر آموزش و پرورش، مشاوران و معلمان همه بر آن بوده اند به راه و روش­های بهینه­ای دست یابند که حاصل آن یادگیری دلخواه و مطلوب از جانب یادگیرنده باشد. متخصصان تعلیم و تربیت به ویژه برنامه ریزان درسی، پیوسته به دنبال راه حل­هایی بوده­اند که چه به صورت نظری و چه به صورت تجربی و عملی، موفقیت دانش آموزان را تأمین و تضمین کنند.

نقش راهنمایی (مشاوره) در آموزش و پرورش مترادف با تعلیم و تربیت و آسان کننده جریان آن است. در واقع، امر هدایت راهنمایی تحصیلی می­تواند در جهت شناخت دانش آموز و محیط و استفاده بهینه از توانمندیهای هر یک، متمرکز باشد. لذا ضرورت راهنمایی به موقع و توأم آگاهی و بصیرت

لازم به رشته تحصیلی، ضرورت بررسی نقاط ضعف و قوت و شناخت تنگناها، از مواردی هستند که اهمیت بررسی هدایت تحصیلی را در مدرسه دو چندان می کند.

عمده­ترین هدف نظام آموزشی، هدایت تحصیلی دانش آموزان در مسیری است که با پیمودن آن، نیازهای جامعه از یک سو و نیازهای فردی دانش آموزان، از سوی دیگر برطرف می شوند. مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای هماهنگ ساختن برنامه های آموزشی با ویژگیهای شخص دانش آموزان و

 

هدف از نوشتن این تحقیق ارائه تجربیات کاری بنده به عنوان مشاور در مدرسه بوده و امیدوارم که مورد استفاده همکاران گرامی قرار گیرد .

شرح وظایف مشاوران در دبیرستانها/ هنرستانها

شاغل این پست عهده دارپاسداری ازارزشهای اسلامی وانقلابی وهمکاری درایجادفضای سالم تربیتی،سیاسی واخلاقی در بین دانش آموزان بوده که مطابق مقررات زیرنظررئیس دبیرستان/هنرستان موظف به انجام وظایف ذیل می باشد:

الف- در ارتباط با دانش آموزان

– ایجاد زمینه لازم برای بالا بردن سطح آگاهیهای دانش آموزان به ویژگیها وتوانائیهاومحدودیتهای فردی .

– شناسائی دانش آمو

آموزان در امور تحصیلی ،تربیتی وخانوادگی آنان .

– انجام مشاوره گروهی با دانش آموزان در امور تحصیلی ،تربیتی وخانوادگی آنان .

– ارجاع دانش آموزان دارا

 

– آشنا کردن دانش آموزان با اهداف وبرنامه های مشاوره ونقش مشاور در مدرسه وجامعه از طریق ارائه اطلاعات، ایراد سخنرانی واستفاده از رسانه های گروهی .

– آشنا کردن دانش آموزان با ساختار نظام آموزش وپرورش ،قوانین ودستورالعملها ومقررات آموزشی .

– کمک به خانواده های مشکل دار ازطریق موسسات ونهادهای حمایتی وخیریه.

ب – درارتباط با همکاران

– جلب همکاری سایر کارکنان در اجرای برنامه راهنمائی مشاوره .

– تعاون وهمکاری با مربیان وسایر دبیران جهت شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان وپیشگیری از مشکلات اخلاقی ورفتاری وتحصیلی آنان .

– شرکت در جلسه شورای دبیران .

– همکاری با دبیران راهنما جهت بررسی علایق وعملکرد دانش آموزان در نمرات درسی .

– نظارت بر کار دبیران راهنما وایجاد هماهنگی لازم بین آنان طبق شرح وظایف .

– کمک به دبیران راهنما در انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان وتهیه فرمهای هدایت تحصیلی طبق شرح وظایف .

ج – سایر وظایف اداری

– آشنائی و کسب آگاهی با موقعیت مدرسه ، بافت اجتماعی دانش آموزان واولیاء آنان ، امکانات آموزشی وپرورشی مدرسه ومنطقه آموزشی مربوط .

قویم اجرائی وشرح وظایف .

– تهیه دفتر چه روزشمار جهت تنظیم نوبت برای مشاوره فردی گروهی وگفتگو با خانواده ها .

– تهیه دفتر چه کار روزانه .

– شرکت در ستاد تربیتی بصورت منظم وفعال .

– اعلام ساعات حضور مشاور در مدرسه و برنامه کار مشاوره در تابلو اعلانات.

– شرکت در جلسات مشاورین سمینارهای منطقه واستان وسطح کشور که ابلاغ شده است .

– شرکت در دوره های آموزشی منطقه ای ، استانی وسطح کشور ابلاغ می گردد.

– تکمیل فرمهای مربوط به وضعیت تحصیلی وتربیتی دانش آموزان.

– شناسائی واحدهای تولیدی وخدماتی واداریموجود در منطقه جهت کار آموزی دانش آموزان و ارتباط با آنها .

– همکاری با سایر نهادهای دولتی در صورتی که قبلا با منطقه هماهنگی لازم به عمل آمده باشد .

– تهیه گزارش ماهانه وتحویل به مرکز مشاوره معاونت پرورشی منطقه .

– ارسال نظرات و

در مدرسه .

– تدریس درس آشنائی با یرنامه ریزی تحصیلی شغلی .

– انجام سایر وظایف محوله عنداللزوم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

بیان مشکلات و چالش ها

خجالتی بودن بیش از حد دانش آموز

در دوره مشاوره در مدرسه با دانش آموزی برخورد داشتم که بشدت خجالتی بود و من راه حل زیر را برای بهتر شدن او و رفع خجالتی بودنش انتخاب کردم .

ابتدا این حالت ریشه یابی کردم  تا عوامل آن بر طرف گردد سپس به دانش آموز در مدرسه مسئولیت هایی واگذار کردم  تا مجبور با ارتباط با دیگران گردد .

به مرور زمان این حالت دانش آموز بر طرف شد و وی به مسئولیت های واگذار شده به بهترین شکل عمل      می کرد مادر وی نیز از تغییر او در روابط شخصیاش بسیار راضی بود .

عادت کودک به برداشتن مخفیانه پول از کیف یا جیب پدر و مادر

در دوره مشاور بودن در مدرسه با دانش آموزی برخورد داشتم که عادت به برداشتن پول از جیب پدر و مادرش داشت و مادرش نزد من آمد و از فرزندش گلایه کرد و خواستار نشان دادن راه حلی برای رفع مشکل او شد .

با مادر دانش آموز صحبت کردم و متقاعد گردید که این عمل دانش آموز در این سن دزدی یا چیزی شبیه به آن تلقی نمی شود این کار به این دلیل صورت گر

دانش آموز، و کمک به وی برای مدیریت آن، با دانش آموز  نیز غیر مستقیم در این مورد صحبت کردم. پی گیری نشان دهنده عدم تکرار این عمل بوده است.

 

مشکل دانش آموز (ع.ن)

در یکی از روزهای پائیزی وقتی وارد اتاق مشاوره شدم، صدای خانم، خانم وقت دارید بیام برای مشاوره توجه مرا جلب کرد. من با روی خوش سلام دادم و گفتم این زنگ چه درسی دارد؟ او گفت: خانم فوری است. جواب دادم اگر دبیر به شما اجازه بدهد می توانی بیایی. بعد از چند دقیقه (ع.ن) برگشت.قرار شد بعد از اتمام جلسه مشاوره به او نامه ی ورود به کلاس را بدهم. این طور شروع کرد، می توانم به شما اطمینان کنم جواب دادم: خودت چه فکر می کنی؟ به او اطمینان دادم که هر مساله ای که با مشاور در میان می گذارید با مسئولین مدرسه در میان گذاشته نمی شود مگر در موارد خاص و با اجازه ی خود مراجعه کنند.

به هر حال شروع به صحبت کرد و گفت: مدتی است که با پسری آشنا شده است. به او اطمینان دارد و می تواند در آینده به او تکیه کند و تصمیم به ازدواج دارد. از او سوال کردم چگونه به این نتیجه رسیده ای؟! گفت: آخه خانم مثل پسرهای دیگه نیست. از او خواستم بیشتر توضیح بدهد. وقتی با هم قرار می گذاریم با احترام با من رفتار می کنه، دست منو نمیگیره، زمانی که با هم صحبت می کنیم تمام حواسش به منه و…

من به صحبت هایش

ی انتخای همسر داری؟! هدفم این بود که (ع.ن) اطلاعات، گفته ها، پیشنهادها را بررسی کند و هیچ پیشنهادی یا نظری را بدون ارزیابی نه رد کند نه بپذیرد و در رابطه با این مساله ی خاص بیشتر فکر کند.

تفکری منطقی-تفکری که به نحوه ی تصمیم گیری فرد تمرکز دارد و بر عملکرد فرد اثر گذاشته و تعیین می کند که چه تصمیمی بگیرد یا چه عملی انجام دهد.

از او خواستم به بررسی صحت صحبت های پسر بپردازد و پیش از تصمیم گیری یا انجام هر اقدامی به خودش فرصت فکر کردن بدهد. بهتر است با عجله تصمیم نگیرد و احتمالات را در نظر بگیرد و به خودش فرصت بدهد.

من موارد احتمالی را برایش روش کردم و مستقیم او را از ادامه ارتباط منع نکردم بلکه غیر مستقیم توجه او را به آسیب هایی که ممکن است متوجه او باشد جلب نمودم. هر چقدر بیشتر صحبت می کردم او بیشتر سکوت می کرد وبعضی اوقات هم سرش را تکان می داد.

از او خواستم تا به صحبت های فرد مورد نظر از اول آشنایی فکر کند و نکات مبهم و یا متناقض را بیرون بکشد. ز خودش پرسش کند که : مثلا اگر او فرد پاکی بود یا قصد خ

ر موردش فکر کرده از همه ی جوانب بسنجد، برای این کار روش تفکر (اگر…. آن گاه….) بسیار کمک کننده است. ارزیابی داشته باشد اگر این کار را انجام دهم. (انگاه آیا خودم آسیب نمی بینم؟!) (آیا به خانواده ام می توانم بگویم که چنین کاری کرده ام؟!)

براساس نتیجه ی تفکر و بررس

خرین روز هفته (ع.ن) را جلوی اتاق مشاوره دیدم، با لبخند و خوشحال بود. گفت: خانم به درخواست او جواب منفی دادم و عکس العملی داشتکه برای من غیر منتظره بود. آن وقت بود که با خودم گفتم چه خوب شد رفتم پیش مشاوره مدرسه!

 

فصل دوم

بیان تجربیات تدریس و برنامه آینده

گذاشتن یک صندوق ارتباط با مشاور در مدرسه

همیشه در مدرسه یک صندوقی با عنوان ، صندوق ارتباط با مشاور ، قرار میدادم . و از این طریق بعضی از دانش آموزان که نمی توانستن حضوری بخ

وزان را حل کردم .

نصب تابلو اعلانات مدرسه

در مدرسه یک تابلو اعلانات فقط مخصوص پیامهای مشاوره ای قرار دادم . و هرهفته پیامهای مشاوره ای را بر روی آن نصب می کردم . در این روش از دانش اموزان نیز

اعلانات با هماهنگی بنده قرار دهند .

مشاوره ی سوالات مبهم

برخی از سوالات ذهن ما دارای ابهاماتی است که جواب آنها نیز در خود سوالات نهفته است .

جوابی که در بیشتر مواقع خودمان از آن اطلاع داریم ولی آنرا نمی یابیم.

بعد از شنیدن جواب این سوالات از دیگران یا کارشناسان با خود می گوییم که ای بابا ما که جواب اینو خودمون قبلا می دانستیم .

در این گونه مواقع بهتر است برای تقویت روحیه ی خودباوری قبل از سوال از دیگران یا کارشناسان ، جوابهایی را که خودمان بلد هستیم را به هر کیفیتی که هس

نفس خود را با تقویت پاسخهای درست خودمان بیشتر از قبل نماییم.

 

ضرورت فعالیت های مشاوره ای در مدارس

آموزش و پرورش به عنوان نهادی عمومی و مطرح در جامعه مسئولیت مهمی در تربیت و پرورش دانش آموزان به عنوان نسل جوان و آینده ساز کشور دارد و مدرسه مکانی است که در آن استعدادها و تواناییهای دانش آموزان شناخته می شود یا به فعلیت می رسد و با استفاده از تجارب معلمان و ارائه ارزش¬های مطلوب و افزایش مهارتهای لازم در افراد آنها برای زندگی و رسیدن به کمال انسانی و رشد علمی آماده می شوند. اینجاست که اهمیت راهنمایی و مشاوره در مدارس که همه آن را به عنوان جایگاه مهم پرورش نیروهایی توانا و آگاه می دانند پررنگ تر می¬شود چرا که همه دانش¬آموزان به نوعی در مسیر تحصیل با مشکلاتی روبرو می شوند که نیازمند کمک و راهنمایی مشاوران و معلمان خود هستند.

یکی از نقش های مهم یک مشاور تأمین بهداشت روانی دانش آموزان است. دانش¬آموزانی از سلامت روانی برخوردار هستند که اولاً خود را فردی ارزشمند و قابل احترام بدانند و به تواناییهای خود اطمینان داشته باشد. ثانیاً بتواند بدون دغدغه خاطر و ناراحتی با واقعیات زندگی مواجه شوند و کل وجودشان را همان طور که هست بشناسند و بپذیرند، ثالثاً با آرامش خاطر و احساس امنیت و با شوق و امید زندگی کنند.

مشاور چشم انداز تازه ای را به ماجراهای ذهنی می گشاید چشم انداز و نگاهی که به آدمی مجال زندگی می دهد و فرصتی فراهم می کند تا فرد خودش را در ذهنش بازسازی کند و قدرتی را در اختیار فردی می¬گذارد تا با بهره گیری از آن نوع جدیدی از حضور در روابط بین فردی را تجربه کند.

مشاور در امر آموزش و پرورش دو نقش ایفا می کند:

۱- کمک به تک تک دانش آموزان به منظور سازگاری با محیط، حل مشکلات شخصی، بروز و ظهور استعدادها و رشد و تکامل آنها؛ ۲- کمک به دانش آموز در انتخاب مناسب¬ترین راه از نظر رشته¬های تحصیلی و انتخاب مناسب شغلی و برنامه¬ریزی و آمادگی برای زندگی. در واقع ن

رعهده دارند.

مشاوران در صورتی که در کار خود موفق هستند که علاقمند به دانش آموزان و آگاه به مبانی روانشناسی و جامعه شناسی و اصول تربیتی باشند و بتوانند از این آگاهی و تجربه کاری خود در محل مشکلات دانش آموزان استفاده کنند.

نقش مشاور در امور تحصیلی

دانش آموزان در جریان تحصیل با مشکلات زیادی مواجه می شوند که مشاور می تواند در رفع این مشکلات کمک های موثری به دانش آموزان ارائه دهد، که در این مقاله به شایع¬ترین آنها می¬پردازیم:

۱- ضعف پایه تحصیلی: در مورد چنین دانش آموزانی مشاور باید برای فراگیری درون پایه از نقطه¬ای که دانش¬آموز ضعف دارد برنامه ریزی کند و یا به کمک خانواده ضعف پایه اورا جبران کند. فشار و وادار کردن دانش آموزان به زحمات شبانه روزی در سطح بالای تحصیلی بدون توجه به پ

تماد به نفس و خودشناسی

ازگاری عاطفی معقولی در جامعه برسد. این امر در قالب ساعتی به عنوان «مهارتهای زندگی» در فرآیند هدایت تحصیلی و شغلی در اکثر مدارس اجرا شد. درس مهارتهای زندگی بسیاری از مشکلات دانش آموزان خاص را حل کرد و تا حد خیلی زیادی ایجاد انگیزه برایدانش آموزان صورت گرفت.

ما معلمان در کلاس درس با تعداد زیادی دانش آموز سرو کار داریم که ممکن است در بعضی از آنها سابقه مشکلات رفتاری وجود داشته باشد و از طرف ما یا همکاران مشاوره در مدرسه نادیده گرفته شده است.

همین مشکلات به ظاهر کوچک باعث بروز ناهنجاریهای زیادی در جامعه می¬شود و مشکلاتی نظیر اعتیاد، ایدز، خودکشی و… را بوجود می آورد. واضح است که جبران چنین خسارتهایی کار ساده ای نیست. و بهتر آن است به جای اینکه به فکر جبران این مشکلات باشیم از رخ دادن آنها جلوگیری کنیم.

عمده ترین اهداف هدایت تحصیلی توسط مشاوران

الف – رشد و توسعه شخصیت دانش آموز: مشاور کمک می کند که ۱- دانش آموز برای خود به عنوان عضوی از جامعه احترام قائم شود. ۲- بتواند روابط و مناسبات متقابل در جامعه داشته باشد. ۳- تدارک محیط سالم و مساعد در کلاس برای رسیدن به رشد روانی دانش آموزان. ۴- ارتباط با والدین به منظور ایجاد شناخت رفتارهای طبیعی و نیازمندیهای روانی دانش آموزان.

ب) رشد و توسعه مهارتهای شغلی و حرفه ای دانش آموزان: آگاه ساختن دانش آموزان با فرصت¬های موجود در جامعه و در گام جلوتر کمک به آنها برای شناخت تواناییهایشان در یک حرفه و شغل خاص.

ج) رشد و توسعه قوای فکری

کند تا موقعیت کنونی خود را درک کند و برنامه ای برای هدف های آینده اش در نظر بگیرد.

در امر موفقیت یک مشاوره تحصیلی عوامل زیادی موثر است. از جمله آنها: توجه به توانایهای ذهنی و استعدادهای دانش آموزان، ویژگی شخصیت آنها، توجه به

دانش آموزان والدین آنها در مورد مسائل و مشکلات کارهای مشاوره ای و…

عناصر برنامه مشاوره مدرسه

در رویکردهای جدید به مشاوره مدرسه، فعالیت مشاور مدرسه شامل دو بخش است:

الف) پیشگیری

هدف از پیشگیری، ارتقاء شخصی است، پس باید برنامه های مداخله مشاوران کاهش یابد و برنامه پیشگیری اولیه در کلاس بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ب) مداخله

مشاوران مدرسه معمولاً نمی توانندبه همه دانش آموزان خدمات مداخله ای ارائه کنند؛ زیرا از یک سو زمان، توان، و مهارت مشاوران محدود است و از سوی دیگر برخی از دانش آموزان تقاضایی در این رابطه ندارند.

در اینجا داستانی بیان می شود که تا حدی از فعالیت های پیشگیری حمایت می کند:

« روزی روزگاری دو نفر در کنار رودی گردش می کردند و از چشم اندازهای آن لذت می بردند. ناگهان دیدند فردی در رودخانه افتاده است. هر دو فوراً داخل رودخانه پریدند و آن مرد را نجات دادند. هنوز از نجات دادند. هنوز از نجات آن مرد فارغ نشده بودند که فرد دیگری را دیدند که در آب افتاده و همینطور یکی پس از دیگری…

آن دو مرد تا جایی که می توانس

کند. برای دستیابی به هماهنگی بین پیشگیری و مداخله بعضی از مشاوران باید برای نجات قربانی های بالقوه که در آب افتاده اند، پایین سرچشمه باقی بمانند؛ در حالی که دیگران باید به سرچشمه بروند تا تعداد افرادی که نیاز به نجات دادن دارند را کاهش دهند.

چالشهای و مشکلات  پیش روی مشاوره در دوره ی عمومی و متوسطه در ایران

۱-تازگی امر مشاوره در ایران  و حتی در جهان

امر مشاوره از لحاظ علمی پدیده ای جدید به شمار می رود که منبعث از علم روانشناسی بوده که علم روانشناسی نیز از علوم جدید می باشد . با این توصیف این علم در کشورهای غربی به سرعت در حال تغییر می باشد و البته در این تغییر دید علما و دانشمندان غربی ، دیدی  برگرفته از دید

روزه متاسفانه چه در علوم فیزیکی و چه در مورد سایر علوم مبنا تایید و سنجش موارد به دست آمده با دستاوردهای غربی می باشد ، تا اینجای قضیه ممکن است هیچ اشکالی نداشته باشد ولی نکته در این است که ما با اولین مقایسه علم خود با علوم غربی در آن قفل می شویم و تا مدتها دیگر با سایر تغییرات آن علم در همان بلاد درگیر نشده و مبنای عمل ما همان تغییرات اول می شود .

و این امر باعث شده که ما از تغییر و تحولات علوم به خصوص علوم انسانی عقب بمانییم . این مساله در مورد  توسعه ی رشته ی مشاوره نیز می شود . رشته ی مشاوره ابتدا در مورد ارتشیان آنهم در زمینه ی شغلی ایجاد شده بود ولی خیلی زود آنرا در تمامی مقاطع به خصوص مقاطع ابتدایی و راهنمایی گسترش دادند و حتی نسبت به سایر مقاطع توجه بیشتری نسبت به آن نمودند .

اما در کشور ما حتی امروزه نیز در دانشگاهها منابع  تدریسی به دانشجویان حاکی از روند قدیمی     می باشد یعنی کار بر روی بزرگسالان و تا حدی دانش آموزان مقطع متوسطه .

۳-ایست علمی و حرکتی در منا

یم .

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا امر مشاوره در مدارس ابتدایی و حتی مهدهای کودک و پیش دبستانی ها ورود پیدا کرده است ، و این درحالی است که در کشور ما ،مشاوره در همان مقطع متوسطه نیز با بی مهری مواجه می باشد.

چالشهای موجود در مشاوره دانش آموزان در سه مقطع

وقتی مشاوره در تمام مقاطع اجرایی می شود که تغییر در نگرش افراد جامعه نسبت به مشاوره ایجاد شود و این تغییر حتی باید در خود مشاوران سیستم آموزش و پرورش کشور نیز صورت پذیرد.

وقتی این تغییر شکل گرفت باید در خصوص اجرای آن در مدارس برنامه ریزی نمود . در این خصوص باید دانست که زیر ساختهای موجود در هر مقطع چه مواردی می باشد .

اگر با این زیرساختها آشنا شدیم و دانستیم که دانش آموزان هر مقطع چه مواردی برای آنها مشکل آفرین خواهد بود ،یا چه نیازهایی دارند و چه مسائلی در سنین آنها مسائل بغرنج ذهنی و درگیر کننده برای آنهاست و مواردی از این قبیل ، آن وقت می توانیم مشاوره را در مقاطع پایین تر نیز وارد نموده و صد البته این ورود ، ورودی موفقیت آمیز باشد .

اکنون مسائل و چالشهای موجود در هنگام مشاوره با دانش آموزان مقطع ابتدایی را بیان می کنیم .

۱-میانگین سنی این افراد ، طیفی حد فاصل  ۶ الی ۱۳ سال را شامل می شود . می توان نیازهایی این طیف را در چند دوره به شکل زیر خلاصه نمود .

۳-نیاز به بازی۴ -نیازهای غذایی  ۵- آموزش و یادگیری

اکنون به توضیح هر کدام از موارد بالا می پردازیم .

نیاز به والدین

این نیاز که شاید سرمنشاء بسیاری از مسائل و مشکلات و یا موفقیتها و پیشرفتهای هر فرد در آینده و بزرگسالی او می باشد در کودکی نیز بسیار اثر گذار است .

وجود یا عدم وجود پدر و مادرو یا هر دوی آنها – درگیری های موجود در خانواده – اعتیاد یک و یا هر دوی والدین- تبعیضهای بین فرزندان توسط والدین –تنبیهات و چگونگی اجرای آن توسط والدین نسبت به فرزندان – نوع ساختار خانواده از نظر : خانواده ایده آل –خانواده دیکتاتور منش – خانواده ول انگار –نوع فرهنگ،زبان ، آداب و رسوم موجود در هر منطقه –  …

موارد ذکر شده گوشه ای از مواردی می باشد که با موضوع مطرح شده مرتبط می باشند .

مشاور محترم قبل از ورود به یک مدرسه باید ابتدا در خصوص فرهنگ و آداب و رسوم مردم یک منطقه ، ارزشها، هنجارها و اعتقادات خانواده هایی که قرار است با فرزندان آنها ارتباط برقرار کند آشنایی اجمالی پیدا نماید.

ورود به جزئیات هر خانواده امری بسیار مشکل است و از عهده ی مشاور خارج ، زیرا هم تعداد بچه ها زیاد بوده و هم مسائل مرتبط با خانواده ها گسترده . آنچه ضرورت پیدا می کند ، همان آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم منطقه ، ارزشها، هنجارها و اعتقادات خانواده های دانش آموزان است .

و مطالعه ی خانواده ها باید در هنگام ضرورت و موردی صورت گیرد .

گروه همسالان

در مشاوره با دانش آموزان ابتدایی تشکیلات گروه های همسال چندان مشکلی را برای مشاور ایجاد نمی کند . البته این امر بسته به فرهنگ ، رسانه های منطقه ای و یا بهتر بگوییم ، نفوذ رسانه ها در آن منطقه و چگونگی ارتباط مردم با رسانه ها ، می تواند بر اهمیت گروه همسالان به عنوان یک چالش اثر گذار در مقطع ابتدایی مطرح باشد .

نیاز به بازی

از خصوصیات مهم دوره کودکی (قبل یا هنگام دبستان) بازی است . بازی از مهمترین و موثرترین وسائل برای شکل گیری رفتارهای درست می تواند باشد و البته عکس آن نیز می تواند صورت بگیرد .

بازی ، تنوع وسائل بازی د رمنطقه ، وجود خانواده های سختگیر یا مستبد و خانواده های با دید باز و تربیت درست در نوع بازی های کودکان موثر هستند . امر بازی در صورتی می تواند چالش شود که ، شکل گیری بازها درست نباشند .

این شکل گیری همانگونه که مطرح شد می تواند منبعث از خانواده های بسته یا باز (سخت گیر یا منعطف)، گروههای همسال ، روستایی یا شهری بودن ، صنعتی یا سنتی بودن و …باشد .

نیازهای غذایی

از جمله اموری که می تواتن

ی از حد گذشته ی آموزشها می تواند محیط مدرسه را به چالش بکشاند .

آرزوها و امیال ابتدایی سرکوب شده در خوانده های مستبد از یک سو ، کودک محوری افراطی درخانواده های بسیار باز از سوی دیگر می توانند در محیط مدرسه چالشهای بزرگی را ایجاد نمایند .

مسائل و چالشهای موجود در مشاوره با دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه

در این دوره از رشد ،‌مسائلی برای فرد پیش می آید که آشنایی با آنها می تواند به مشاوران کمک شایانی نماید.

برای فهم مسائل این دوره ی سنی ابتدا باید بدانیم که چه مسائلی در این دوره روی فکر و تربیت نوجوان و جوان اثرگزار هستند.

وجود وسائل ارتباط جمعی ، روزنامه ،‌اینترنت ، شبکه های اجتماعی مجازی ، ماهواره ، تلفن همراه ، گروه همسالان ، مسائل و مشکلات جنسی(مسائل مرتبط با بلوغ) ،‌ انتخاب

ی که سن کسب هویت نیز می باشد یا پاسخ به سوالهای نوجوان ،‌باید بسیار آگاهانه باشند ،‌چرا که هر نوع عکس العمل نامناسب از سوی بزرگترها در این خصوص می تواند آسیبهایی جبران ناپذیر ایجاد نماید.

آگاهی مشاوران از این مسائل می تواند در نوع برخورد با نوجوان توسط مشاوران راهگشا باشد .

رقابت در دانش آموزان – خوب یا بد؟ ( نتایج تجربیات بنده )

یکی از هدف های اصلی طرح ارزشیابی توصیفی برای اصلاح نظام ارزشیابی تحصیلی ، جلوگیری از رقابت های رایج در کلاسهای درس و تلاش در به رسمیت شناختن تفاوت های فردی دانش آموزان است.

طرح یک نظر:

آیارقابت بد است؟ بله ! درست خوانده اید! «رقابت بد است»، هیچ گونه اشتباهی در آن نیست.  مباحث علم روانشناسی تربیتی، با هر عنوان رقابت مخالف است.

رقابت موضوعی بسیار مهم در مباحث سیاسی، اقتصادی، هنری، تربیتی و غیره می باشد. شاید تصور دنیایی بدون رقابت غیرممکن به نظر برسد. رقابت جز جدایی ناپذیر زندگی مردم شده و در همه ابعاد زندگی ریشه دوانیده است. در شرایطی که رقابت امری پذیرفته شده در جامعه امروزی است چگونه می توان با آن مخالفت کرد؟ آیا رقابت بد است؟ اغلب مردم برای این سؤال که «درباره رقابت چه فکر می کنند؟» پاسخی تکراری دارند، ابتدا رقابت را به دو نوع رقابت سالم- ناسالم (یا خوب- یا بد و یا مثبت- منفی) تقسیم کرده و بعد توضیح می دهند که رقابت سالم خوب  و یا رقابت نباید ناسالم باشد. به عبارت بهتر، این تصور وجود دارد که دو نوع رقابت وجود دارد که فقط یکی سازنده و مؤثر است.

رقابت، ابزاری انگیزشی است که در شرایط و موقعیت های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. رقابت، شایع ترین ابزار انگیزشی است و برای خیلی ها، تنها ابزار است. برای افزایش تولید و توسعه اقتصادی رقابت را توصیه می کنیم، برای بهبود کیفیت کالاها، چاره کار را در رقابت می بینیم. در سیاس

هم در سطح عامه دیده می شود و هم در سطح خاص (مقامات و افراد تاثیرگذار). معنای رقابت

تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که معنای رقابت چیست؟ ما چون به معنای رقابت توجه نمی کنیم، لذا به راحتی آن را مترادف با واژه مسابقه هم به کار می بریم؛ در صورتی که رقابت و مسابقه کلماتی هم معنی نیستند. معنای این دو کلمه متفاوت است و طبعاً کاربردهای آنها نیز متفاوت خواهد بود. به تعاریف مسابقه و رقابت توجه کنید:

مسابقه: کوششی برای وصول به هدفی که مورد نظر دیگری نیز هست. رقابت: کوششی برای پس انداختن دیگری از وصول به هدفی که مورد نظر هر دو طرف است.

(۱)هم مسابقه و هم رقابت، کوششی برای وصول به هدفی مشترک است، با این تفاوت که رسیدن به هدف در رقابت، منوط به پس انداختن و پشت سر گذاردن دیگری است. با مثال هایی موضوع روشن می شود. خداوند در قرآن می فرماید: «در کارهای نیک، سبقت گیرید»(۲) تا به حال با دقت در مفهوم این آیه اندیشیده اید؟ اگر کسی کار خیری انجام داد، خداوند ثوابی به او عطا می فرماید و اگر کسی دیگری، خیری بزرگتر یا کوچکتر انجام داد، خداوند به او هم متناسب با کارش ثواب می دهد، اما این بدان معنا نیست که چون کار خیر یکی بزرگتر است،

تبه های دوم به بعد قرار می گیرند.

ما عادت کرده ایم بگوییم مسابقه دو و میدانی و یا مسابقه فوتبال و به راحتی کلمه رقابت را هم به جای مسابقه به کار می بریم، اما در واقع، فوتبال و دوو میدانی رقابت هستند، نه مسابقه. ورزش کردن اگر به قصد برد و باخت و پس انداختن دیگری نباشد، مسابقه است. بنابراین در رقابت، محدودیت هدف وجود دارد، در صورتی که مسابقه چنین محدودیتی ندارد و هدف برای همه قابل دسترسی است. چرا رقابت بد است؟ دلایل زیادی برای اثبات این موضوع وجود دارد، اما مشکل آنجاست که تغییر دادن نگرش ها کار سختی است. وقتی رقابت با زندگی ما آمیخته می شود و سالیان سال در ابعاد مختلف زندگی حضور داشته است، پذیرفتن نگرش جدید کار آسانی نخواهد بود.

بیراه نخواهد بود اگر بگوییم موضوع رقابت بحثی بسیار جدی، پیچیده و دارای ابعاد غیرقابل تصور است. هم پذیرش رقابت و هم نفی آن تبعاتی فلسفی، روانشناختی، جامعه شناختی و غیره دارد و به طور کلی می تواند تمام ابعاد مسائل انسانی را تحت تأثیر قرار دهد. شما اگر بپذیرید که با رقابت زندگی کنید باید تبعات آن را هم بپذیرید. به همین ترتیب تصور دنیایی بدون رقابت تبعات خاص خود را خواهد داشت که البته دشواری ها و دردسرهای آن فوق العاده زیادتر خواهد بود.

وقتی می گوییم رقابت بد است، به طور حتم شما شواهدی از آثار مثبت آن ارائه می دهید. مثلاً در مسائل تحصیلی، رقابت می تواند عامل تحرک و ایجاد انگیزه برای دانش آموزان باشد. بله! رقابت می تواند آثار مثبتی داشته باشد و ما را قانع سازد که پدیده ای خوب و مفید است. اما اگر بدانید که

به مقایسه آنها با یکدیگر داریم؟ چرا به زور می خواهیم انسان هایی با شخصیت ها و قابلیت های متفاوت را در قالب های تحمیلی و از پیش تعیین شده قرار دهیم؟ می توان گفت که تمایل به استفاده از رقابت، با ضعف نگرش های انسان گرایانه ارتباط دارد.

دوم- در رقابت همیشه برنده و بازنده وجود دارد. موضوع انسان های برنده و بازنده بسیار مورد توجه عده ای از روانشناسان بوده است. با گسترش نهضت روانشناسی انسان گرا این موضوع اهمیت بیشتری یافته است. چرا همیشه باید سعی کنیم که افراد جامعه را در دو قطب برنده- بازنده قرار دهیم؟ آیا القای حس برتری طلبی و سلطه جویی ابزار مناسبی برای اعتلای شخصیت انسان هاست؟ آیا انسان ها زمانی خوشبختند که برنده شدنشان را بر دیگران جشن بگیرند؟ و آیا این نگرش با اصول انسانی- دینی سازگاری دارد؟

سوم- در رقابت تعداد بازنده ها بیشتر از برنده ها ست.شاید تاکنون در مدارس شاهد اعطای جوایز به شاگردان اول تا سوم یا نفرات برتر بوده اید. تعداد محدودی جایزه می گیرند (و معمولاً هم بیشتر وقت ها جایزه ها را اینان تصاحب می کنند) و بقیه دست می زنند و برنده ها را تشویق می کنند. چون رقابت منجر به برنده شدن عده ای می شود ما دلمان را خوش می کنیم که رقابت آثار مثبتی دارد. در رقابت تبلیغاتی هم این نکته قابل تأمل است. شرکتی که در رقابت تبلیغاتی برنده می شود حتی اگر کیفیت محصولش پایین تر از کالاهای مشابه باشد بالاخره سود خود را می برد و بازنده ها همیشه کسانی نیستند که واقعاً قابلیت های کمتری دارند.

چهارم- در رقابت برنده ها به اندازه ای مورد توجه قرار می گیرند که بازنده ها فراموش می شوند. در سیاست، اقتصاد، هنر و هر سوژه دیگری، این برنده ها هستند که مورد توجه اند و بازنده ها حتی اگر قابلیت ها و ارزش هایی هم داشته باشند به تدریج فراموش می شوند. یک اثر مخرب

الدین ایجاد می شود، به مرور زمان عده ای که قوی ترند رتبه های برتر را به خود اختصاص می دهند و بقیه از آنها فاصله می گیرند. بعد از مدتی، فقط قوی ترها با هم مبارزه می کنند و ضعیف ها فقط به نظاره می نشینند. این فرایند منجر به ایجاد و بسط خود پنداره منفی در عده زیادی از دانش آموزان می شود، یعنی آنها به این باور می رسند که هر چه زور بزنند و تلاش کنند بی فایده است.

ششم- کنترل رقابت اغلب ناممکن است. برخلاف این تصور که می توان برای رقابت حد و مرزی تعیین کرد عملاً کنترل رقابت و تعیین محدوده و نقطه پایان برای آن اغلب ناممکن است. معمولاً ما در مدرسه، خانه، محیط ورزشی، زندگی شخصی و غیره، رقابت را آغاز می کنیم ولی از کنترل آن عاجز می مانیم. یک بعد مهم رقابت بعد عاطفی است که ماهیتاً کنترل آن کار آسانی نیست. خوب این چند دلیل، باز به دلایل بیشتری نیاز دارید؟! به دلایل زیاد دیگری هم در مخالفت با رقابت می توان اشاره کرد ولی آنچه که اینجا می آید بحثی روزنامه ای است و تا همین حد قابل طرح است. طرح این موضوع حداقل برای عده ای بخصوص مدارس، معلمان و مربیان، والدین و سایر افراد و مرتبط با مسائل انسانی می تواند قابل تأمل و تفکر باشد.

حداقل می توان به این نتیجه رسید که کاربرد رقابت، اولاً به جنبه های انسانی قضیه بیشتر توجه کنیم. ثانیاً درباره آثار مثبت آن دچار اغراق و خودفریبی نشویم و ثالثاً- به دنبال شناسایی ابزارهای انگیزشی دیگر هم باشیم. این نکته از اهمیت بیشتری برخوردار است و می تواند نکات قبلی را هم تحت تأثیر قرار دهد، اگر جامعه با ابزارهای انگیزشی دیگری و بخصوص روش های مشارکتی و همچنین روش هایی که جنبه های معنوی دارند آشنا شود، دیگر خود را به رقابت محدود نخواهد کرد.

نکات مورد توجه مشاوران

مشاوران ضمن مطالعه ی خصوصیات دوره ی نوجوانی باید به این نکات توجه خاص داشته باشد.

۱-عدم قضاوت در خصوص رفتارهای نوجوان

نوجوان بعد از اینکه رفتاری را انجام داد که با عرف جامعه ی او تعارض دارد ،‌از سوی اطرافیان (به جز گروه همسالان ) مورد بازخواست ، قضاوت و حتی سرزنش قرار خواهد گرفت .

لذا در این گونه موارد اگر مشاوران هم همان ب

 

۳-مطالعه برای آمادگی برای پاسخ به سوالات نوجوان

در این دوره از رشد ،‌ سوالات بسیاری برای نوجوان پیش می آید که نوجوان جواب آنها را نمی داند .

سوالات فلسفی ، سوالات جنسیتی ، سوال در خصوص هویت ، روابط و انتخابها و …

۴-مطالعه در خصوص فرهنگ ،‌آداب و رسوم ،‌اقتصاد و … محیط اجتماعی نوجوان

هر مشاور باید بداند دانش آموزان او از نظر محیط اجتماعی ، در چه محیطی و با چه آداب و رسومی زندگی می کنند.

این اطلاعات در نوع برخورد مشاور با والدین و چگونگی پاسخگویی با نوجوان توسط مشاور ،‌کمک کار او خواهد بود.

۵-آشنایی با آسیبهای اجتماعی شایع منطقه

کسب این آگاهی ها به خصوص قبل از ورود به مدرسه ، در شناسایی نوع رفتارها به خصوص رفتارهای پرخطر شایع احتمالی در محیط آموزشی و مطالعه در خصوص شیوه های برخورد و پاسخگویی به نوجوان ،‌کمک بسیار شایانی را به مشاوران خواهد کرد.

راهکارهای پیشنهادی برای کنترل وکاهش افت تحصیلی

راهکارهای پیشنهادی برای مدیر در حیطه ی دانش آموزان

تشکیل دوره های آموزشی مهارت های تحصیلی ( مدیریت زمان ، روش های مطالعه ، روش های ایجاد انگیزه ، اضطراب امتحان )

نظر خواهی از دانش آموزان جهت ارائه راهکارهای پیش گیری ازافت تحصیلی .

جلب همکاری دانش آموزان وایجاد شور ونشاط در محیط مدرسه .

تامین آرامش روانی دانش آموزان قبل وهنگام برگزاری امتحان .

تشکیل کلای های فوق برنامه وجبرانی  برای دانش آموزان ضعیف .

تشویق دانش آموزانی که پیش رفت تحصیلی داشته اند در حضور والدین ، هم کلاسی ها دبیران.و…

راه کارهای پیشنهادی برای مدیر مدرسه در حیطه ی معلمان

آسیب شناسی مشکلات تحصیلی از دیگاه معلمان ( کلاس به کلاس )

دریافت راهکارهای پیشنهاد همکارن ونقد وبررسی آن ها .

فعال وهدف مند نمودن گروههای درسی مدرسه در راستای ارائه ی شیوه های نوین تدریس .

آشنا نمودن معلمان با شیوه های صحیح ارتباطی در کلاس درس .

برگزاری کار گاه های آموزشی فنون تدریس ، کنترل کلاس وشیوه های ارزشیابی در جاسات شورای دبیران .

تعامل وهمکاری با معلمان در اجرای برنامه های آموزشی .

تشویق وتقدیر از دبیرانی که

و والدین در جهت بهبود وضعیت تحصیلی .

—شرکت در دوره های آموزشی ارتباط موثر وپیش گیری از افت تحصیلی .

— و…

راهکار های پیشنهادی به معلمان

تهیه هدف های کلی ورفتاری هر درس (طرح درس ) وارائه به دانش آموزان قبل از حضور در کلاس و تدریس ، جهت آمادگی دانش آموزان .

تشکیل کار گروه علمی کلاسی متشکل از دانش آموزان مستعد و ضعیف ونظارت بر فعالیت آنان .

آشنایی با فنون مختلف تدریس .

استفاده از اصول روان شناسی و مشاوره قبل از شروع تدریس جهت ایجاد انگیزه در دانش آموزان .

استفاده از وسایل کمک آموزشی .

نقد و بررسی ودریافت پیشنهادها از دانش آموزان در رابطه با نحوه تدریس .

و…

راهکارهای پیشنهادی به مشاور

آسیب شناسی مشکلات تحصیلی دانش آموزان از طریق نظر خواهی از مدیر ، معاون ، دبیران  ، پرونده ی مشاوره ای ، والدین ، اقدام پژوهی وانجام مشاوره های فردی وگروهی .

برگزاری کارگاه های تخصصی مهارت های تحصیلی ویژه ی دانش آموزان و معلمان .

تعامل با معلمان جهت ارائه ی خدمات مشورتی به آنان .

برگزاری جلسات راهنمایی برای والدین و ارائه ی خدمات تخصصی به آنان .

انجام مشاوره های فردی و گروهی با دانش آموزان دارای مشکلات تحصیلی وخانوادگی و…

ارجاع دانش آموزان دارای مشکلات خاص به مراکز مشاوره افراد ذیصلاح .

و…

پیشنهادات به دانش آموزان برای مطالعه کنکور :

دوستان عزیز، قبل از شروع مطالعه حتماً هدفتان را مشخص کنید. این هدف می‌تواند لذت بردن از یک رمان،‌ فهمیدن و درک یک مطلب، شرکت در کنکور یا آمادگی برای امتحان و ….. باشد.

***برای مطالعه مطالب، بهتر است در ابتدا به صورت کلی و اجمالی مرور کنید و سپس مطالعه جزئیات را شروع کنید.

*** برای تصمیمات و کارهای روزمره خود برنامه‌ای را دنبال کنید. برنامه‌ریزی، همت و پشتکار، پله‌های موفقیت را تشکیل می‌دهند. پس طبق برنامه عمل کنید و از اینکه نتوانستید کل برنامه را در مدت زمان مقرر تمام کنید، مایوس نشوید.

*** گام نخست و اساسی در مطالعه، نحوه مطالعه است. هر وقت مطلبی را می‌خوانیم نخست باید معنای آن را درک کنیم. اکثریت عظیمی از خوانندگان کمتر به این موضوع اهمیت می‌دهند و فقط آن چه را که واضح است یا فکر می‌کنند فهمیده‌اند، مطالعه می‌نمایند.

***مطالعه همانند انجام هر کار یا فعالیت دیگر، نیازمند استفاده از روش درست است. رشد و شکوفایی اندیشه، توانایی‌ها و فرهنگ هر انسان به کمیت و کیفیت مطالعه وابسته است. اگر به دقت بررسی کنیم می‌بینیم که یکی از دلایل افت تحصیلی برخی از دانش‌آموزان این است که شیوه مطالعه آنها بر طبق اصول صحیح مطالعه نیست و عدم رعایت اصل و بهداشت مطالعه موجب پایین آمدن سطح کارایی و بازدهی ان

د(مطالعه فعال ) دریا هم اگر ساکت و آرام باشد به تدریج به مرداب تبدیل می‌شود یادداشت‌برداری، حاشیه‌‌نویسی، طبقه‌بندی وخلاصه نویسی و سازمان‌ دادن، برجسته و بارز ساختن نکات مهم مطالب مورد نظر، به زبان خود تکرار کردن مطالب و تصویر سازی ذهنی و تجسم عینی …(مخصوصا برای دروسی که نیاز به اندیشه و تفکر بیشتری دارد ) از جمله فنونی هستند که انسان را در هنگام مطالعه ، فعال نگه می‌دارند و نتیجه آن بالا رفتن تمرکز حواس و سرعت عمل است .

***از تصاویر و نمودارهای کتابها حداکثر استفاده را بکنید و به آنها خوب دقت نمایید.

*** مطالب دشوار را به قسمت‌های ساده و کوچکتر تقسیم کنید.

***تمرین کنید که مطلب را تند بخوانید، تندخوانی باعث صرفه‌جویی در وقت و تمرکز حواس می‌شود.

*** بین میزان یادگیری با مدت زمانی که صرف آن می‌شود رابطه نزدیک وجود دارد. توصیه می‌شود که برای مطالعه وقت کافی در نظر بگیرید.

***از برخواندن مطلبی که قبلاً یاد گرفته‌اید برای شخص دیگری که بتواند اشتباهات شما را اصلاح و جاافتادگی‌های آن را گوشزد کند، بسیار مفید است.

***یکی از شگردهای یادگیری مطالب، استفاده از برگه نکته‌ها می‌باشد یعنی نوشتن نکته‌ای دارای اهمیت خاص بر روی یک برگه و دادن تعریفی از آن به زبان خودتان، که برای یادگیری موثر می‌باشد.

*** حتی‌الامکان سعی کنید که مطالب را بفهمید و به خاطر بسپارید زیرا مطالبی که طوطی‌وار حفظ شده‌اند، خیلی زود فراموش خواهند شد.

***میزان از دست دادن مطالب و فراموشی حافظه، در خواب به مراتب کمتر از بیداری است. بنابراین بعد از آموختن یک مطلب علمی و مشکل(به خصوص قبل از امتحان) مدتی استراحتی مطلق داشته باشید.و با توجه به اینکه تحقیقات نشان داده است مطالعه در هنگام شب (قبل از خواب) و صبح زود، کارآمد است، بیشتر در این مواقع مطالعه مطالب جدید را انجام دهید .

*** سعی کنید مطالب را به خاطر بسپارید و خلاصه آن را در ذهن خود تکرار کنید که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مرحله در یادگیری درست، تکرار مطالب است.

*** بکوشید به مطالب مطالعه شده معنایی مشخص بدهید و از روشهایی که به تجربه دریافته‌اید که بیشترین بازدهی را برای شما دارد، حداکثر استفاده را بکنید.

*** بین مطالب جدیدی که می‌خواهید یاد بگیرید و مطالبی که قبلاً آموخته‌اید پیوند برقرار کنید.

*** یکی از نقش‌های مهم در مطالعه، علاقه است. اگر باعلاقه مطالب را بخوانید، آن را بهتر درک می‌کنید و بیشتر به خاطر می‌سپارید.

***سعی کنید که پس از مطالعه هر مطلب، خود را تقویت کرده و احساس رضایتمندی کنید .

*** زمانی که حواس شما به چیز دیگری باشد، حافظه نمی‌تواند مطلبی را به خاطر بسپارد و یا به یاد آورد. پس برای به خاطر سپردن و به یاد آوردن هر مطلب باید تمرکز حواس داشته باشید.

*** نکات به یاد سپرده شده را، مرتبط‌تر و منظم‌تر طبقه‌بندی کنید، زیرا باعث می‌شود مطالب بهتر در خاطر بماند و به یاد آوردن آنها راحت‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

*** هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی از خودتان راضی نباشید و همواره برای بهتر شدن تلاش کنید و دائم رضایت خاطر خود را به تعویق اندازید.

*** به یاد داشته باشید که این سالها کنکور تفهیمی شده و نمی‌توانید با دانش سطحی به رتبه‌های خوب فکر کنید باید دانش شما عمیق باشد و هر مطلبی را با دلیل و استدلال به خاطر بسپارید.

*** تست زدن

از راه تست زدن به دست می‌آید، چون معلوماتی غیرپیوسته و مجزا است، از نظر محتوایی بی‌ارزش بوده و در ذهن پایدار نمی‌ماند. دانش کسب شده از طریق تست زدن بیشتر جنبه حفظی دارد و فرد را به عادات تحصیلی نامطلوب سوق می‌دهد و برای آینده چنین فردی پایه مستحکم و قابل اعتمادی برای ادامه تحصیل نباید متصور باشیم.

جمع بندی و نتیجه گیری

پس از صحبت و مشورت با مشاوران مدراس به این نتیجه رسیدیم که: بنا بر تفاوتهای زیادی که از جهت استعدادها، تواناییها، نیازها و ارزشهای شخصی و از سوی دیگر تنوع در مواد درسی و رشته تحصیلی و شغلی که در جامعه وجود دارد، هر مدرسه باید حداقل یک نیروی مشاوره متخصص و ماهر تمام وقت داشته باشد.

یک مورد از وظایف مشاور، تشخیص به موقع مسائل و مشکلات تحصیلی و یا رفتاری دانش¬آموزان است البته این قبیل فعالیت¬های مشاوره وقت گیر و محتاج مهارت و تخصص مشاور است و دانش مهارت معلم را می طلبد، اما اگر به درستی صورت بگیرد، هموار کننده راه و مسیر دانش آموز و تسهیل کننده برداشتن گام های موفقیت آمیز او می باشد.

امر مشاوره بدون کمک و همکاری دانش آموزان به سر منزل مقصود نمی رسد، اگر دانش آموزی، ذهنیت پیروی نکردن داشته باشد. ما در مقام تعلیم و تربیت دهندگان او، هیچ کاری نمی¬توانیم بکنیم. به هر حال، انگیزه های درونی، همه رفتارهای انسانی را هدایت می کند. به عبارتی داشتن نگرش مثبت دانش آموزان به مشاوره، در راستای تحقق اهداف مشاوره مهمترین اصل است و برای برآورده شدن این اعتماد و نگرش مثبت در دانش آموزان باید به چند مورد توجه کرد. از جمله آنها، نظرات و راه کارهای خود را به آنها تحمیل نکنیم بلکه به نظرات و راه حل هایی که رائه  می¬دهند احترام بگذازیم و بپذیریم، اعتقاد و ارزشهایی که او در نظر دارد را بپذیریم، او را عاملی مهم تر در رشد جامعه بدانیم.

پیشنهادها

۱- آگاهی بیشتر معلمان با ارکان و مفاهیم مشاوره، تا تناقض میان صحبت¬های معلمان و مشاوران باعث سردرگم شدن دانش آموزان نشود.

۲- استفاده از دانش¬آموزان به عنوان کمک¬هایی برای مشاوران؛ زیرا دانش آموزان از هم صحبت شدن با هم لذت می برند. پس اگر از همه پایه ها دانش آموزانی که در این امر مهارت اولیه¬ای دارند یا همان دانش آموزانی که در نقش شورای دانش آموزی هستند، را توسط مشاور مدرسه یا دبیران پرورشی آموزش دهیم که در امر هدایت و مشاوره تحصیلی، مشاور را همراهی کنند، در امر مشاوره بسیار موفق¬تر خواهیم بود چ

دانش آموزان برای انتخاب رشته به نمرات آنها در دروس مربوط به آن رشته باشد؛ زیرا علایق و نقاط ضعف و قوت دانش آموزان در نمرات آنها منعکس می¬شود. مشاوران باید سعی کنند اثر فشار والدین برای ورود دانش آموزان به یک رشته خاص را با ارتباط اولیای آنها و مشاوره صحیح کم کنند.

۷- بالابردن سطح دانش و تخصص مشاوران و تخصیص دادن یک مشاور تمام وقت به هر مدرسه راهنمایی و متوسطه چرا که خیلی از مشکلات از دوران راهنمایی شروع و در دوران متوسطه به ناهنجاریهای غیر قابل جبران تبدیل می¬شود. به خصوص در مدارس راهنمایی که دانش آموزان در دوران بلوغ و سن حساس هستند و اکثر مدراس به صورت محتوا، دختر و پسر با هم در یک کلاس حاضر می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

۱- قرآن کریم.

۲- مجلات رشد مشاوره ۱ و ۱۱٫

۳- مجلات پیوند.

۴- مجلات رشد معلم.

۵- مجلات رشد تکنولوژی آموزشی.

۶- ماهنامه پرورشی تربیت.

۷- احمدی، سید احمد؛ مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، انتشارات سمت.

۸- اردبیلی، یوسف؛ اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش، انتشارات بعثت.

۹- حسینی (بیرجندی)، سید مهدی؛ راهنمایی و مشاوره تحصیلی، انتشارات سمت.

۱۰- صافی، احمد؛ اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی انتشارات رشد.

 

 موضوعات :

تصاویر پیش نمایش


پست سازمانی: مشاور – تجربیات مدون: تجربیاتم در دوران خدمت-1

درباره نویسنده

متولد سال 1364.دارای لیسانس مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها) آشنایی با کامپیوتر در حد قابل قبول.دارای سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی راهنمایی و دبیرستان.متاهل.

publisher4 16 نوشته در گام به گام آنلاین دارد . مشاهده تمام نوشته های

نظرات کاربران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.