no-img
گام به گام آنلاین

بیان تجربیات کلی همراه با بیان چالش ها، مشکلات، راهکارها و پیشنهادات -پست سازمانی: آموزگار


گام به گام آنلاین
پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ZIP
بیان تجربیات کلی همراه با بیان چالش ها، مشکلات، راهکارها و پیشنهادات -پست سازمانی: آموزگار
zip
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶
914 کیلو بایت
1900 تومان
1900 تومان – خرید Loading

بیان تجربیات کلی همراه با بیان چالش ها، مشکلات، راهکارها و پیشنهادات -پست سازمانی: آموزگار


 

عنوان تجربیات مدون:
بیان تجربیات کلی همراه با بیان چالش ها، مشکلات، راهکارها و پیشنهادات
سال تهیه: سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
فهرست مطالب
مقدمه ۳
فصل اول: بیان چالش ها و مشکلات
چالشی به نام پرخاشگری دانش آموزان ۶
چالش افت تحصیلی دانش آموزان ۱۱
مشکل بدخطی اکثر دانش آموزان پایه پنجم ۱۳
مشکل داشتن کلاسی راکد و غمگین ۱۵
مشکلات ترس و اضطراب در دانش آموزان ۱۵
فصل دوم: راهکارها و پیشنهادات و برنامه های آینده
راهکارهای حل مشکل پرخاشگری دانش آموزان ۱۸
راهکار‌های کاهش افت‌ تحصیلی ۲۰
راهکار های مشکل بد خطی دانش آموزان ۲۵
راهکارهای مشکل داشتن کلاسی راکد و غمگین ۲۷
راهکارهای غلبه بر ترس و اضطراب در دانش آموزم ۲۹
برنامه های آینده ۳۲

مقدمه
از آنجا که در جهان امروز دانش و تکنلوژی در حال تغییر سریع می باشد و این امر مشکلات عمده ای را بر سر راه نظام های آموزش و پرورش جهانی قرار می دهد که یکی از مهمترین آنها پاسخ به این سوالات است که دانش آموزان در مدرسه چه باید بیاموزند؟ تا با آموخته های خود بتوانند برای زندگی در دنیای همچنان متحول فردا آماده شوند.
بر همین اساس توجه به تربیت معلم و روش های صحیح برنامه ریزی و تالیف محتوای مناسب برای کتب درسی در صدر برنامه های آموزش و پرورش جهان قرار دارد.
از طرف دیگر اسلام توجه قابل ملاحظه ای به اهمیت یادگیری دارد چنانکه که در حدیث آمده است «در پی دانش باشید هر چند که در چین باشد».، «زگهواره تا گور دانش بجوی» و «طلب علم بر هر مرد و زن واجب است». (مشایخی راد، ۱۳۸۰)
لذا جو حاکم بر مدارس، شیوه های متقابل دانش آموزان و معلمان، نوع زبانی که به کار گرفته می شود و هر امری از این دست باید براساس قوانین رفتاری که مقبول اسلام است، باشد (همان)
بنابراین برنامه ریزی درسی باید مبتنی بر اصول و یافته های علمی، دینی و اخلاقی انجام پذیرد، تا بتواند قلمرو تجارب و فعالیت های یادگیری دانش آموزان را به نحو مطلوب گسترش داد. و عواملی چون کتاب، معلم، مدرسه، دانش آموزان، مدیریت، روش تدریس، فضای آموزشی، خانواده، تجارت یادگی

کنیم و از این طریق تعداد دیگری از رفتارها را سامان دهیم و این نیاز به شناخت نیازها، علائق و ویژگی های فراگیران دارد (دهکردی، ۱۳۸۴)
زندگی انسان دستخوش سریع همه جانبه بوده است. امروزه ماهیت شگفت آور تغییرات و تحولات اقتصادی و اجتماعی بگونه ای پیوسته بر پیچیدگی و مخاطرات شرایط زندگی فرد در جوامع گوناگون می افزاید. این تغییرات تقریباً در همه افراد درجاتی از احساس ناامنی بی اطمینانی و ناکامی پدید آورده است. بگونه ای که فرد ناگزیر با بازگشت به منابع در دسترس خویش جهت کمک گرفتن است تا به احساسات بی کفایتی خود که اغلب نیز متعارض، از هم گسیخته و ناهمگن تجربه می شود، مقابله کند. او برای درک و شناخت خود و افراد دیگر در روابط و ارتباطات خویش با دیگران، تصمیمات و انتخابها، موقعیتها و اهداف و خلاصه بودنش دست نیاز بسوی همنوعان دراز می کند در حالی که در بسیاری از موارد، مسائل و مشکلات اصلی او همچنان باقی است.
فصل اول
بیان چالش ها و مشکلات
در این فصل به بیان مهمترین چالش ها و مشکلاتی که در دوران خدمت در آموزش و پرورش با آنها رو به رو بوده و هستم می پردازم.

چالشی به نام پرخاشگری دانش آموزان
در تعریف پرخاشگری باید گفت که اگرچه اغلب ما تصور می کنیم که وقتی رفتار پرخاشگرانه ای را ببینیم آن راخواهیم شناخت اما اگر به تحلیلی ظریفتر مبادرت ورزی

به دست آوردن پاداشهای مطلوب همچون پول یا کالاهای باارزش است مانند کودکی که کودک دیگری را می زند تا اسباب بازی مورد علاقه خود را بدست آورد .
پرخاشگری یک پدیده ی نابهنجار اجتماعی است که به قصد آزار کسی یا آسیب رساندن به چیزی ابراز می شود. پرخاشگری در لغت به معنای ستیزه و تند خویی کردن آمده و در اصطلاح روان شناسی پرخاشگری یک واکنش عمومی محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن به دیگران انجام می پذیرد صاحب نظران حوزه ی علوم اجتماعی , پرخاشگری را به دو دسته تقسیم کرده اند گروهی پرخاشگری را پدیده

خاشگری) دانش آموزم را عنوان کرده ام و سپس تلاشهای خود را که در این زمینه برای کاهش مشکل وی انجام داده ام به رشته ی تحریر درآورده ام گرچه مشکل وی صددرصد از بین نرفت ولی تا حدود زیادی کاهش یافت . البته در این زمینه همکاریهای زیادی از سوی اولیاء دانش آموز انجام گرفت .
تعریف پرخاشگری
پرخاشگری رفتاری است که از خشم و عصبانیت نشأت می گیرد این رفتار را می توان به دو گروه تقسیم کرد.

پرخاشگری خصمانه
رفتاری است که به منظور صدمه و آزار رساندن ابراز می شود و هدف آن صرفا آزار رساندن است به عنوان مثال کودکی کودک دیگری را می زند یا در زنگهای تفریح در مدارس دیده می شود که دانش امزان بعضاٌ به کتک کاری می پردازند.
پرخاشگری وسیله ای
رفتاری که فرد بوسیله ی آن خواستار بدست اوردن هدفی دیگر است و ابداٌ قصد حمله به دیگران یا اذیت کردن آنها را ندارد بعنوان مثال : کودکی بزهکار کیف خانمی را می رباید به این وسیله مورد تشویق و تأیید گروه همسالان قرار می گیرد.
پرخاشگری ممکن است به دو صورت باشد .
الف)پرخاشگری درونی
چنانچه جهت پرخاشگری به طرف درون باشد کودک خشم خود را به طرف درون می افکند و دچار خشم فرو خورده می شود.پیامد چنین عملی می تواند افسردگی نیز باشد خشم درونی عصبانیت و نارضایتی را به وجود می آورد.

ب)خشم بیرونی
کودک ممکن است خشم خود را به صورت رفتارهایی از قبیل فریاد کشیدن ع پا بر زمین کوبیدن یا پرتاب اشیاء بروز دهند.(انوار زاده ۱۳۹۰ص۲۵)
گاهی اوقات پرخاشگری نتیجه ی محرومیت است,پرخاشگری که در نتیجه ی محرومیت ایجاد شده ممکن استمتوجه فرد یا افرادی که آن را به وجود آورده اند بشود و یا این

ندن به دیگران می شود از غریزه جنگیدن بر می خیزد که مشترک بین انسان وسایر ارگانیسم هاست وانرژی مربوط به این غریزه به طور خود به خودبا عیاری کم یا بیش ثابت در ارگانیسم تولید می شود .احتمال پرخاشگری در نتیجه بالا رفتن میزان انرژی انبار شده ووجود وشدت محرکهای آزادکننده پرخاشگری افزایش می یابد.پرخاشگری غیر قابل اجتناب است وگاهی حملات خود به خودی آن روی می دهد.
-پرخاشگری به عنوان سائق آشکار کننده:
الف:سائق به وسیله شرایط خارجی موقعیتی آشکار می شود (مثل محرومت /از دست دادن اعتبار/درد جسمی) ب:تحریک آن بالاخره منجر به انواع آشکار پرخاش

ق این فرضیه ناکامی متوقف ساختن رفتار هدف جویانه جاری است که به تحریک سائق منجر می شود وهدف اولیه آن آسیب رساندن به یک شخص یا شی است .این سائق حمله به اهداف گوناکون به خصوص منبع ناکامی را موجب می گردد.
چالش افت تحصیلی دانش آموزان
افت تحصیلی کاهش نسبی فعالیت درسی و مطالعه یک دانش آموز در یک دوره نسبی در مقایسه با دوره نسبی قبل از آن می باشد.مثلاً کسی که طی سه ماه نمرات در حد ۱۵ داشته اما در دو هفته اخیر در تمامی یا تعدادی از دروس نمرات حدود ۱۲ کسب کرده، می گوییم در حال حاضر نسبت به سه ماه پیش افت تحصیلی دارد. منظور از آوردن کلمه نسبی این است که افت تحصیلی تنها شامل دانش آموزان ضعیف نبوده حتی کسی که چند ماه پیش نمرات حدود ۱۸ داشته اگر در حال حاضر نمرات حدود ۱۶ کسب می کند ، دو نمره نسبت به دوره قبل افت دارد.
۱. عوامل مربوط به خود دانش آموز
۲٫عوامل فیزیولوژیکی و جسمی مانند ضعف بینایی و شنوایی و غیره
۳٫ عوامل ذهنی و روانی مانند میزان هوش و قدرت حافظه و سلامت روانی
۴٫ نداشتن هدف واقعی و عینی و روشن از تحصیل
۵٫ عدم انگیزش درونی برای تحصیل و مطالعه
۶٫ نداشتن اعتماد به نفس کافی
۷٫ ضعف اراده در تصمیم گیری های تحصیلی و مطالعه و اجرای تصمیمات
۸٫عدم برنامه ریزی دقیق از لحاظ زمان و میزان مطالعه روزانه
۹٫ نداشتن روش مطالعه مناسب برای دروس مختلف
۱۰٫ مهارت های مطالعه نادرست (م

درست فرزندان با همسالان موفق و در نتیجه پایین آوردن اعتماد به نفس و خود پنداری آنان
۱۵٫ تغییرات منفی در خانواده مانند ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و اعتیاد و غیره
۱۶٫ تغییر در جهت ارتقای سریع و غیر مترقبه سطح اقتصادی یا اجتماعی خانواده و از خود باختگی و غافلگیر شدن فرزندان و انواع انحرافات.
مشکل بدخطی اکثر دانش آموزان پایه پنجم
در دنیای امروز، افراد به وسیله خط و نگارش با هم ارتباط برقرار می کنند و با نوشتن، خود را مطرح می سازند. بنابراین لازم است همه افراد بشر با اصول صحیح نگارش آشنا شوند تا بتوانند مقاصد خود را با خطی خوش و خوانا و برابر با موازین و استاندارهای قابل قبول بیان کنند.
خط که اولین صحنه مواجهه کودک با دنیای یادگیری های نظام مند است، نقشی بسیار مهم و تعیین کننده در بازسازی ذائقه زیبا شناختی دارد. درست نوشتن، زیبا نوشتن و خوانا نوشتن همه از اموری هستند که پایه و اساس آن ها را باید در دوره دبستان گذاشت.
در قرون اخیر با پیدایش و توسعه چاپ و نگارش کتاب ها، مجلات، روزنامه ها و همچنین کتاب های درسی دبستان با خط نسخ چاپی، خط اصیل و زیبای فارسی مورد بی مهری و بی توجهی واقع شده است و به مرور زمان، در مقایسه با گذشته، بیش از پیش جنبه هنری صرف به خود می گیرد. افراد زیبا نویسی را فقط در حیطه کار خوشنویسان قلمداد می کنند و لذا به اندازه درس های دیگر، برای فراگیری خوشنویسی نمی کوشند.
برای بدخطی دانش آموزان علت های گوناگونی بیان شده است؛ از جمله: نقش معلم و خانواده، میزان تکلیف شب، تند نویسی، خط کتاب های درسی، آشنا نبودن دانش آموزان با اصول خوشنویسی، بی حوصلگی، شیوه غلط به دست گرفتن قلم و استفاده از خودکار.
به عنوان مثال در پایه پنجم، فاطمه، خطش نسبت به بقیه برتری اندکی داشت اما اکثر دانش آموزان کلاس خط بسیار بدی داشتند اما هر کدام دارای ویژگی های فردی خاصی بودند و از لحاظ درسی متفاوت با هم.
مرضیه دختری نا مرتب ، بی نظم ، با ظاهری به هم ریخته و پر سر و صدا بود اما درس هایش حکایت دیگری داشت . قرآن و ریاضی بسیار قوی ، املا و انشا بسیار

دفترش را کثیف می کرد و در کل اگر به دفتر مشقش نگاه می انداختید متوجه بد خطی او هم می شدید.

مشکل داشتن کلاسی راکد و غمگین
در ابتدای یکی از سال های تحصیلی پی بردم که دانش آموزان کلاس رغبت و نشاط کافی برای انجام کار ندارند. این مسئله فکر مرا به خود مشغول نمود تا حدی که در جهت مشخص شدن این مسئله اقدام نمودم که اولیای دانش آموزان اذعان به بی انگیزگی فرزندانشان در منزل داشتند و همچنین معلمان سال های قبل دانش آموزان از بی رغبتی و بی حوصلگی دانش آموزان شکایت داشتند.
در مطالعاتی که در این زمینه داشتم دریافتم که اگر کلاسی پویا ، شاداب و با نشاط می خواهم باید دانش آموزان از حالت منفعل به فعال درآیند و از حالت معلم محور به دانش آموز محوری حرکت نمایم. متاسفانه هر زمان صحبت از فعالیت درسی یا فعالیت خارج از کلاس می شد دانش آموزان معترض و ناراحت بودند و کلاس انضباط و نظم نداشت و این عدم شادابی کلاس مسئله ای بود که می خواستم هرچه زودتر و بهتر آن را حل نمایم.
مشکلات ترس و اضطراب در دانش آموزان
در اوایل یکی از سال های تحصیلی در بین دانش آموزان پایه پنجم متوجه شدم که یکی از دانش آموزانم در کلاس درس فعال نیست و اگر از او پرسیده می شد شدت ترس و اضطراب در او به حدی بود که شروع به گریه و زاری می کرد.
تصمیم گرفتم که با مدیر مدرسه و دیگر همکاران و خانواده (ر) در این زمینه صحبت کنم و ریشه ی اصلی این اضطراب را در او پیدا کنم.
با توجه به این که این اضطراب یا

ی می دادم یا سوالی می پرسیدم با ترس و لرز می گفت که امروز آمادگی ندارد و فردا از روی متن می خواند و هر وقت علتش را جویا شدم با گریه و زاری التماس می کرد که امشب حتما می خوانم مدتی همین روال گذشت و دانش آموز تغییری نکرد و متوجه شدم این دانش اموز دارای اضطراب شدید و با توجه به مسئولیت ها در قبال او احساس می کردم تصمیم گرفتم که در صورت رفع مشکل او برایم.

فصل دوم
بیان راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده
در این فصل به بیان راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود و رفع چالش و مشکلاتی خواهم پرداخت که در فصل قبل به آنها اشاره کردم.

راهکارهای حل مشکل پرخاشگری دانش آموزان
▪ گاهی دادن:
این مسأله مهمی است که به دانش‌آموز تفهیم شود راه وصول به هدف از طریق پرخاشگری ممکن و درست نیست. داشتن زور و قدرت خوب است ولی به کار بردن آن به صورت وحشیانه امری نامطلوب است.
▪ اقدام به رشد فکری:
در موقع پرخاشگری نباید عصبانی شد و یا بر سر دانش‌آموزان داد کشید. این امر ممکن است اثری فوری داشته باشد ولی در دراز مدت کاری بیهوده است.

ن‌ها به حقوق و وظایف خود در قبال دیگران آشنا باشند و بدانند در برابر طرف مقابل چه موضعی باید اتخاذ کنند تا این گمان برایشان پیش نیاید که پدر و مادر و احیاناً دیگران موظفند هر رفتاری که از آنها بروز کرده متحمل شوند.
▪ آگاهی به زشتی امر:
هم‌چنان فرد باید دریابد که با پرخاشگری عمل ناپسندی را انجام داده و هرگز از زدن و ویران کردن و پرخاش و عتاب خود راضی نباشد.
▪ رفع ناکامی‌ها و محرومیت‌ها:
از میان برداشتن این عامل خود در تعدیل این حالت دارای نقش فوق‌العاده و اساسی است.
▪ ایجاد محیط صمیمی:
از طریق ایجاد روابط دوستانه و محیط صمیمانه و گرم تا حد زیادی زمینه را برای اصلاح و تعدیل او فراهم سازد و هم با ایجاد ملاحظات و رودربایستی‌ها زشتی و کراهت‌ این امر را به او تفهیم کنید. ‌
▪‌ ایجاد سرگرمی و اشتغال:
بیکاری و نداشتن یک وظیفه‌ای که آدمی را به خود مشغول کند سبب آن خواهد شد که حوصله‌اش سر برود و آماده پرخاشگری شود.
▪ در صورتی که پرخاشگری ناشی از علل فیزیولوژیک باشد مراجعه به پزشک و دارو و درمان، بسیار لازم و ضروری است. بدیهی است در این شرایط صورت‌های مختلف درمان قابل اعمال خواهد بود.
به طور کلی باید برای افرادی که دارای این مشکل هستند بیشتر وقت گذاشت و با یک برنامه‌ریزی حساب شده راه‌حل‌های مناسبی را ارائه دهیم تا هم آن فرد پرخاشگر و هم اطرافیانش بتوانند به راحتی زندگی کنند و از کنار هم بودن لذت ببرند. ‌
راهکار‌های کاهش افت‌ تحصیلی
افت‌ تحصیلی موضوعی غیر

ن هر کلاس.
۳- ارزیابی هوشی د‌انش‌آموزان قبل از د‌بستان.
۴- فراهم کرد‌ن امکانات آموزش و پرورش.
ب: برنامه‌های کوتاه مد‌ت: جزئیات این برنامه‌ها به شرح زیر است:
۱- تهیه به موقع کتاب‌های د‌رسی و فراهم آورد‌ن وسایل کمک آموزشی .
۲- همکاری نزد‌یک اولیاء مد‌رسه و والد‌ین. ۳- ارزیابی عملکرد‌ معلمان و تشویق معلمان کارآمد‌.
۴- تقویت انگیزه‌های د‌رونی د‌انش‌آموزان. همچنین تغییر د‌ر نگرش‌های آموزشی معلمان، تغییر د‌ر سبک‌های مد‌یریت مد‌ارس، نوآوری د‌ر روش‌های تد‌ریس، اصلاح فرآیند‌ یاد‌د‌هی- یاد‌گیری و توجه به مشارکت مرد‌می‌ می‌تواند‌ د‌ر کاهش مسائل آموزش و پرورش به ویژه افت‌ تحصیلی مثمر ثمر باشد‌.
بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی یعنی استفاد‌ه از تجربیات سایر کشورها د‌ر این زمینه میتواند‌ مؤثر باشد‌. به عنوان مثال د‌ر هند‌ راه‌های زیر را به کار برد‌ه‌اند‌:
۱- روش‌های موثر تد‌ریس عرضه گرد‌ید‌.
۲- بازآموزی معلمین آغاز شد‌.
۳- بین والد‌ین و معلمین رابطه نزد‌یک‌تر ایجاد‌ شد‌. د‌ر کشور پاکستان بیشتر روی بازآموزی‌ها تاکید‌ شد‌ه و بازآموزی معلمین را سرلوحه کار خود‌ قرار د‌اد‌ه‌اند‌ و معتقد‌ند‌ که این کار باید‌ شامل آموزش مهارت‌های تد‌ریس، بازنگری محتوای د‌روس و آموزش مهارت‌هایی باشد‌ که انگیزه د‌انش‌آموزان را به د‌رس و تحصیل بیشتر کند‌.
همچنین برای کاهش افت‌ تحصیلی علاوه بر راه‌های د‌رون سازمانی به راه‌های برون سازمانی نیز نیاز است.
مثلا کاهش علائق افراد‌ به تحصیلات به ویژ د‌ر پسران، به خاطر نبود‌ بازار کار مناسب و شایسته برای د‌انش‌آموختگان است که این مهم عامل جد‌ی د‌ر کاهش انگیزش تحصیلی د‌ر آنها می‌شود‌، به طوری که نابرابری‌های آموزشی د‌ر شهر و روستا و نیز نابرابری‌های جنسیتی (د‌ختران د‌ر مقابل پسران) د‌ر تحصیلات عالیه که د‌ر یک د‌هه اخیر بر عکس چند‌ د‌هه قبل د‌ر نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور ما رخ د‌اد‌ه است، به د‌لیل عد‌م تطابق نیازهای بازار کار به تخصص فارغ‌التحصیلان مد‌ارس و د‌انش‌آموختگان د‌انشگاه‌هاست.
بدون شک ، این برداشت که افت تحصیلی به معنای ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد و محتوای درسی است ، نادرست و غیر منطقی است . ناتوانی ممکن است از توانایی های افت تحصیلی به معنای تنزل از یک سطح بالاتر به مرتبه ی پایین تر در تحصیل و آموزش و یا کاهش عملکر

دوران ساخته است . اگر در فرآیند یادگیری و آموزش و فراگیری به تجربه درهر یک از سطوح و مراحل گردآوری اطلاعات ، طبقه بندی آن ها ، تجزیه و تحلیل و در نهایت قضاوت ، ارزیابی و تعمیم یافته ها ونیل به تحصیل نظری و عملی مورد توجه قرار گیرد ، آموزش ها مفید و کارآمد خواهد بود .به طوری که درسامان یافتگی و تقسیم بندی اوقات عمر انسانی نیز ثلثی به«فراگیری » و، ثلثی به «فرادهی» و قسمتی به «فراخوری » انتظام و اختصاص یافته است و به همین سان به سامانه تخصیص اعتبار و هزینه و بازدهی جوامع و کشورها نیز بخشی به تولید علم و دانش ، ثلثی به توجه به حوایج و دستیابی به نعمات مادی و قسمتی ازفرصت ها به انباشت وسرمایه گذاری اخت

گیزه تحصیلی، آشفتگیهای عاطفی و هیجانی، بلوغ، نارسایی های جسمی ، فراموشی مقطعی و ادواری.
علل خانوادگی نظیر

دیگر حتی لغت و مفهوم امتحان برخاسته از ریشه محسن و رنج برای طراحی فرآیند یادگیری و برنامه ریزی درسی کاربرد چندانی ندا

که شادابی و نشاط را به ارمغان می آورد و بار دیگر منطق یادگیری و آموزشی را به جای ایسنادن برسر به قاعده آن می ایستادند . باشد تا آن روز که افت تحصیلی دیگر به ناتوانی فرزندانمان تعبیر نشود .
راهکار های مشکل بد خطی دانش آموزان
بدخطی موجب افت تحصیلی دانش آموزان می شود و خوش خطی باعث تقویت دقت و یادگیری می گردد. توصیه می کنم که معلم به نوشته های دانش آموزان توجه داشته باشد، با تشویق های مناسب و تمرینات جهت خوش خط بودن دانش آموزان خود تلاش نماید.
۱)آموزش خوش خطی از کل به جزء مفیدتر و مؤثرتر است زیرا در آموزش از کل به جزء ، دانش آموز خوشحال است که در درجه اول می تواند یک جمله

د مورد توجه قرار می گیرد و هم این که برای دانش آموز بسیار سخت و یکنواخت است که در آموزش از جزء به کل بخواهد در طی چند جلسه فقط حرف (( الف )) و در چند جلسه دیگر فقط حرف (( ب )) و همین طور سایر حروف را بنویسد ، تا حدودی دور و برایش خسته کننده می گردد . بنابراین من در قالب جمله هایی ساده با تاکید بر ۱۳ حرف منتخب ، نحو ه ی درست نوشتن حروف را آموزش دادم.
۲)در هر هفته سعی می کردم نمونه سرمشق هایی را که خودم به صورت تمرینی در خانه و در کاغذهای روغنی کوچک می نوشتم به عنوان هدیه به تعدادی از دانش آموزان جهت ایجاد انگیزه می دادم که بسیار برای آنها جالب بود که بتوانند نمونه ای به عنوان سرمشق از معلم

وب در سالن نصب شد .
نتایج اعمال روش های بهبود دهنده این شد:
۱-درشت و ریز نوشتن آنها درست نشد
حروف را تک تک درست می نوشتند اما در ترکیبات باز با مشاهده ی دفتر دانش آموزان و مقایسه ی آن با دفترشان در اول سال پیدا بود که تاثیرات نسبتا مطلوبی در خط آنان پدید آمده بود چند اشکال از اشکالاتشان برطرف شده بود
۲-دفترشان را اکثر اوق

تی (فراگیر- مدار)
• تشکیل گروههای درسی
• تغییر شرایط فیزیکی کلاس
• تشویق دانش آموزان با روشهای مختلف
• ایجاد نمایشگاه

یل کمک آموزشی ، تکنولوژی آموزشی
• دادن تکالیف متنوع درسی
• گرفتن امتحان به رو

ت بازدید تمام دانش آموزان و همکاران و مسئولین اداره ارائه گردید.
در طول سال تحصیلی دانش آموزان با روشهای مختلف اعم از کارت تشویقی ، ورزش تشویقی ، اردوی داخل یا خارج استان تشویق شدند. در یک عمل ابتکاری ساعتی جهت گفتگو با دانش آموزان و اولیای آنان در هفته به صورت فردی اختصاص یافت که مورد استقبال آنان قرار گرفت.
تمامی دانش آموزان به نوعی در کلاس می توانستند خود را ابراز کنند و استعداد و توانایی خود را به دیگر دانش آموزان عرضه کنند . تکالیف از حالتی یکنواختی در آمده و بصورت متنوع عرضه شد که تکالیف شامل انجام پروژه تحقیقاتی ، فعالیت خارج از کلاس ، گزارش ، مصاحبه و پیش مطالعه درس بود مشخص شد و امتحان نیز به روشهای فردی ، گروهی ، شفاهی ، کتبی و عملی انجام پذیرفت.
پس از انجام راه حل های انتخابی شاخص کیفی موفقیت طرح عبارتند از: فعالیت فردی و گروهی هنگام تدریس و تمرین ، علاقه دانش آموزان به فعالیت کلاسی و فوق برنامه مانند طرح کرامت و کلاس تست ، داشتن برنامه در منزل ، به حداقل رسیدن غیبت ها منظم و مرتب در کلاس و منزل و … و شاخص کمّی موفقیت طرح که شامل انجام آزمونهای منظم و مستمر از کلیه دروس بسیار چشمگیر بود و محقق را متعجّب ساخت.
راهکارهای غلبه بر ترس و اضطراب در دانش آموزم
برای حل این مشکل تصمیم گرفتم موضوع را با مدیر مدرسه و دیگر معلمان و همچنین خانواده (ر) در میان گذاشتم و حتی با بعضی از دانش آموزان که احساس کردم کمی به او نزدیک هستند سؤالاتی در مورد (ر) پرسیدم اما جواب قانع کننده ای از آنها نگرفتم آنها اظهار داشتند که (ر) چند سالی است که این وضعیت را دارد و گوشه گیر است.
در جلسه ای که با مدیر مدرسه و دیگر معلمان داشتم آنها نیز مدعی شدند که خیلی سعی کرده اند اما فایده ای نداشته و خانواده اش نیز حاضر به همکاری با آنها نشده اند.
من هم با کمک مدیر مدرسه تصمیم گرفتم که مسئله را به طور جدی پی گیر شوم علت این اضطراب و همچنین راه حل های مناسبی را برای رفع آن پیدا کنم تا وظیفه خود را به عنوان یک معلم در قبال او انجام داده باشم. از (ر) خواستم که اولیاء خود را به مدرسه بیاورد ولی ا

ه در یکی از مورد زیر داشته باشد:
• حالات درونی فرد و انگیزه های ناخودآگاه
• ناتوانی فرد در مقابله با فشارهای محیطی
• احساس جدایی یا طرد شدن
• احساس فقدان و یا از دست دادن حمایت های عاطفی
• تغییرات ناگهانی محیطی یا حوادث غیر منتظره
• یادگیری در منزل و محیط مثل یادگیری اضطراب ها و ترس های والدین
• افکار و عقاید غیرمنطقی، غلط و اغراق آمیز در مورد خطرات موجود و موقعیت های مثل امتحان و …
برای این منظور کلیه ی وظایف تعیین شده هم برای (ر) به عنوان کسی که دچار اضطراب شده. من به عنوان معلم و مدیر مدرسه و خانواده (ر) و حتی دوستان او پس نتیجه ای که حاصل می شد به همکاری افراد گفته شده بستگی داشت.
با توجه به وظایف گفته شده به کمک مدیر مدرسه و دانش آموزان د محیط کلاس فضایی ایجاد کردیم که دانش آموز ((ر)) در آن احساس امنیت و آرامش کند. با گروهبندی نمودن دانش آموزان و تقویت ارتباط مؤثر بین دانش آموزان و ایجاد فضایی آرام و صمیمی در کلاس و نزدیک شدن هر چه بیشتر به دانش آموزان، دادن مسئولیت به (ر) شور و اشتیاق بیشتری برای وجود کلاس نشان می داد.
از رفتار و اظهار دانش آموزان پیدا بود که تغییر و تحولی در دانش آموز مورد نظر به وجود آمده است.

برنامه های آینده
از آنجایی که قرن بیست و یکم، قرن اطلاعات، ابتکار و مهارت و سرعت می باشد من نیز قصد دارم این برنامه ها را در آینده دنبال کنم.
۱- آشنایی فناوری آموزشی: برای کسب موفقیت در قرن بیست و یکم، معلمان باید دانش آموزانی تربیت کنند که یادگیرندگان مادام العمر باشند و این مسیر نمی گردد مگر این که فرایند یادگیری مبتنی بر انتقال صرف دانش تغییر پذیرد بنابراین معلمان باید با استفاده از کامپیوتر و اینترنت و کاربرد آنها تدریس واقف باشند و دانش آموزان را نیز به این امر ترغیب کنند. فناوری اطلاعات به ما می گوید آن چه که تا دیروز درست بوده امروز ممکن است نادرست و حتی گمراه کننده باشد، بنابراین معلمان با استفاده از این تکنیک باید معلمانی محقق و پ

از علوم به هم وابسته اند. اصطلاحات رایج روز را بشناسد، امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامع خود را بداند و در نهایت به علم روان شناسی آگاه باشد چرا که یک معلم بیش از معلم بودن خود باید یک روان شناس آگاه و خبره باشد.موضوعات :

تصاویر پیش نمایش


بیان تجربیات کلی همراه با بیان چالش ها، مشکلات، راهکارها و پیشنهادات -پست سازمانی: آموزگار-1

درباره نویسنده

متولد سال 1364.دارای لیسانس مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها) آشنایی با کامپیوتر در حد قابل قبول.دارای سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی راهنمایی و دبیرستان.متاهل.

publisher4 16 نوشته در گام به گام آنلاین دارد . مشاهده تمام نوشته های

نظرات کاربران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.