no-img
گام به گام آنلاین

فعالیت صفحه 115 زیست شناسی دهم/ الف) سرلاد نخستین و پسین را براساس عملکردباهم مقایسه کنید


گام به گام آنلاین
پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
فعالیت صفحه ۱۱۵ زیست شناسی دهم/ الف) سرلاد نخستین و پسین را بر اساس محل تشکیل و عملکرد با هم مقایسه کنید. ب ) در یک پژوهش گروهی ، سه گیاه علفی در منطقه محل زندگی خود، انتخاب و تک لپه یا دو لپه بودن این گیاهان را بر اساس ظاهر و ساختار بافتی آنها گزارش کنید.
doc
فروردین ۲۶, ۱۳۹۶
1 مگابایت
2900 تومان
2900 تومان – خرید Loading

فعالیت صفحه ۱۱۵ زیست شناسی دهم/ الف) سرلاد نخستین و پسین را بر اساس محل تشکیل و عملکرد با هم مقایسه کنید. ب ) در یک پژوهش گروهی ، سه گیاه علفی در منطقه محل زندگی خود، انتخاب و تک لپه یا دو لپه بودن این گیاهان را بر اساس ظاهر و ساختار بافتی آنها گزارش کنید.


سَرلاد

بافتی که توانایی تقسیم یاخته‌های تشکیل‌دهندۀ آن زیاد است و یاخته‌های حاصل از تقسیم آن از یکدیگر متمایز و به یاخته‌های متفاوتی تبدیل می‌شوند

سرلاد پسین

بافتی شامل یاخته‌های بُن‌لادی که بین بافت‌های چوب‍ی و آبکش ریشه و ساقۀ گیاهان قرار دارد و باعث رشد قطری آنها می‌شود

سرلاد انتهایی

بافت سرلادی که در رأس ریشه‌ها و شاخه‌ها یا در نزدیکی آنها یافت می‌شود و باعث رشد طولی گیاه می‌شود متـ . پیش‌سرلاد

سرلاد جانبی

بافت سرلادی که با ایجاد بافت‌های جدید باعث افزایش قطر ریشه و ساقه می‌شود

سرلاد زمینه

یکی از انواع سرلادهای نخستین که منشأ بافت زمینه‌ است.

سرلاد نخستین

سرلادی در رویان گیاه که ساختار آن از خارج به داخل شامل پیش‌پوست و سرلاد زمینه و بُن‌لاد است

سرلاد میان گرهی

نوعی سرلاد که ویژۀ تیرۀ گندمیان است و در میان گره‌ها قرار دارد و به طول گیاه اضافه می‌کند.

مریستم

سرلاد (مریستم) از مجموعه یاخته‌های جنینی ساخته شده اند که تکثیرشان سریع است. چون تمایز یابی در مرحله طویل شدن سلول رخ می دهد، یاخته‌های مریستمی همواره به حالت مریستمی باقی می مانند و رشد نامحدود گیاهان آوندی (تراکئوفیت ها) را سبب می شوند در مقابل می توان گفت که بریوفیت‌ها دارای رشد محدود هستند یا به عبارتی پس از چند ماه کلیه یاخته‌های مریستمی تمایز می یابند و رشد آن‌ها بطور کامل متوقف می شود. سلولهای مریستمی؛ کوچک، چند وجهی، با هسته بزرگ در مرکز می باشند، اکثراً بدون واکوئل یا با واکوئل ریز، و فاقد هر گونه اختصاص بافتی می باشند. این سلول‌ها دارای دیواره نازک اولیه و فاقد دیواره ثانویه می باشند، پروتوپلاست فراوان دارند، فاقد مواد ذخیره ای و کریستالی هستند، دارای میتوکندری به تعداد زیاد و دارای پلاستهای تمایز نیافته می باشند. از مهمترین فاکتورهای مؤثر در تقسیم بندی سلولهای مریستمی، موقعیت ومنشأ این سلولها می باشد. سلولها در گیاه فقط در مریستم‌ها تقسیم می‌شوند.

مریستمها از لحاظ منشا به مریستمهای اولیه وثانویه تقسیم می شوند. مریستم اولیه : عبارت است از سلولهایی که مستقیما از تقسیم سلولهای جنینی بوجود می آید .لپه‌ها از تقسیم سلول‌های نزدیک به پرومریستم ساقه بوجود می آیند همچنین سلول‌های ریشه چه و ساقه چه فقط تا زمانیکه دانه جوانه می زند فعالند، که این فعالیت سبب خروج ریشه چه و ساقه چه از دانه می شود، از این مرحله به بعد سلولهای پرومریستمی فعال شده و باعث ادامه رشد ریشه و ساقه می شود.

مریستم اولیه یا نخستین موجب تشکیل بافت‌های اولیه شده و ساختمان گیاه را بوجود می آورد و سبب رشد طولی اندام‌ها می شود. مریستم نوک ریشه، مریستم نوک ساقه و مریستم موجود در میان گره برخی گیاهان جزء این گروه از مریستم‌ها می باشند. سلول‌های مریستم اولیه و ثانویه از نظر ساختمانی با یکدیگر تفاوت هایی دارند.

مرسیتم ثانویه : در بازدانگان و اکثر دو لپه ای‌ها و برخی تک لپه ای‌ها که دارای ساختمان پسین هستند وجود دارد .مریستم‌های ثانویه منشأ غیر جنینی داشته و اساساً در نتیجه پدیده تمایز زدایی برخی سلول‌ها ایجاد می شوند.

رشد نخستین و رشد پسین

همه موجودات روی کره زمین دارای رشد هستند. کار رشد و نمو در موجودات بر عهده یکسری سلول های با ویژگی تکثیر بالا هستند. در گیاهان به این سلول ها مریستم گفته می شود. مریستم های نخستین در مناطقی مانند نوک ساقه و نزدیک به نوک ریشه (بالای کلاهک) وجود دارند. مریستم های رأسی که در نوک ساقه ها و ریشه ها قرار دارند، با تقسیم سلولی خود باعث رشد نخستین می شوند.

عناوین دیگر:

سرلاد

انواع سرلاد

سرلاد نخستین

سرلاد پسین

ویژگی های سرلاد

گیاهان تک لپه

گیاهان دو لپه

زیست شناسی دهم

فعالیت صفحه ۱۱۵ زیست شناسی دهم

سرلاد نخستین و پسین را بر اساس محل تشکیل و عملکرد با هم مقایسه کنید.

در یک پژوهش گروهی ، سه گیاه علفی در منطقه محل زندگی خود، انتخاب و تک لپه یا دو لپه بودن این گیاهان را بر اساس ظاهر و ساختار بافتی آنها گزارش کنید.

*** ما تخفیف هم میدهیم ***

 کاربر عزیز، اگر تمایل به گرفتن کد تخفیف ۱۰۰۰ تومانی میباشید . ابتدا روی دکمه قرمز رنگ G+ (گوگل پلاس) کلیک کنید و سپس منتظر بمانید تا شمارنده صفر شود و روی دکمه دریافت کد تخفیف کلیک کنید.

[/vc_column][/vc_row]

توجه فرمایید که کلیک کردن روی دکمه دریافت کد تخفیف قبل از صفر شدن شمارنده ها موجب منقضی شدن آن میشود.تصاویر پیش نمایش


فعالیت صفحه ۱۱۵ زیست شناسی دهم/ الف) سرلاد نخستین و پسین را بر اساس محل تشکیل و عملکرد با هم مقایسه کنید. ب ) در یک پژوهش گروهی ، سه گیاه علفی در منطقه محل زندگی خود، انتخاب و تک لپه یا دو لپه بودن این گیاهان را بر اساس ظاهر و ساختار بافتی آنها گزارش کنید.-1

درباره نویسنده

publisher5 109 نوشته در گام به گام آنلاین دارد . مشاهده تمام نوشته های

نظرات کاربران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.