no-img
گام به گام آنلاین

مدیر دبستان- بیان تجربیات کلی همراه با بیان چالش ها و مشکلات و بیان راهکارها و پیشنهادات


گام به گام آنلاین
پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ZIP
مدیر دبستان- بیان تجربیات کلی همراه با بیان چالش ها و مشکلات و بیان راهکارها و پیشنهادات
zip
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶
912 کیلوبایت
2900 تومان
2900 تومان – خرید Loading

مدیر دبستان- بیان تجربیات کلی همراه با بیان چالش ها و مشکلات و بیان راهکارها و پیشنهادات


وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

اد اره کل آموزش و  پرورش استان مرکزی

اد اره آموزش و  پرورش منطقه  ناحیه ۱

نام: مونیکا

نام خانوادگی: خادمی

پست سازمانی: مدیر دبستان

بیان تجربیات کلی همراه با بیان چالش ها و مشکلات و بیان راهکارها و پیشنهادات

 

سال تهیه: ۹۴-۱۳۹۳

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

فصل اول: بیان چالش ها و مشکلات

مشکل بی انگیزگی در دانش آموزان مدرسه ام. ۴

مشکل پائین بودن تمرکز دانش آموزان. ۵

مشکل خدشه دار شدن لیست نمرات معلمان. ۵

مشکل افت تحصیلی دانش آموزان. ۶

مشکل اسراف و مصرف نادرست در دانش آموزان. ۷

مشکلات مدرسه ای که در آن مشغول بودم. ۷

فصل دوم: بیان راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده

راهکارهای حل مشکل بی انگیزگی در دانش آموزان. ۱۰

راهکارهای افزایش سطح تمرکز دانش آموزان. ۱۵

راهکارهای حل مشکن خدشه داز شدن لیست معلمان. ۱۷

راهکارهای حل مشکل افت تحصیلی. ۲۰

راهکارهای حل مشکل اسراف و مصرف نادرست دانش آموزان   ۲۲

راهکارهایی برای حل مشکلات مدرسه ای که در آن مشغول خدمت بودم   ۲۴

برنامه ی آینده. ۳۰

 


مقدمه

همگی ما می دانیم معلم انسانی است که عهده دار تعلیم و تربیت دانش آموزانان است.انسانی که خود تحت تاثیر عوامل خانوادگی، محیطی و اجتماعی قرار دارد. وقتی عوامل ترغیب کننده باشند قاعدتا همه ی معلم ها در کارشان موفق تر خواهند بود و اگر در این خصوص کوتاهی صورت پذیرد مربی به جایی نخواهد رسید. نقش تربیتی معلمان بسیار مهم است.معلم الگوی مورد علاقه ی دانش آموزان است. لذا نقش سازنده ای در تربیت انسان ها دارد. توجه در مکتب تربیتی اسلام ، قلب و ارتباط آن با ارواح و با خدا مهمترین مساله تربیتی است. همه ی معلمان علاوه بر نقش تعلیمی و انتقال معلومات نقش مهم دیگری به نام نقش تربیتی دارند که همان پرورش و به فعلیت رساندن قوا و استعدادهای دانش آموزان در ابعاد گوناگون عقلانی، عاطفی، اخلاقی، دینی و … است. چند ویژگی در ارتباط با نقش تربینی معلمان مهم است که مختصر توضیح می دهیم:

  • بعد علمی: کار معلمان همانند کار انبیای الهی کاری عظیم و پر ارزش است. طبیعتا معلومات خاص زیادی را می طلبد، پس معلمان باید بر رشته علمی و تخصصی خویش احاطه ی کامل داشته باشند.همچنین از شیوه های تربیت آگاهی داشته باشند، تربیت ذهنی، روحی، عاطفی و … دانش آموزان را بشناسند و آگاه باشند.از تفاوت های فردی دانش آموزان آگاهی داشته باشند.
  • بعد اخلاقی: این مرحله خیلی مهم است.همه ی دانش آموزان از اخلاق معلمان تاثیر می پذیرند، پس معلمان باید اخلاص داشته باشند.همچنین کرامت و شرافت نفس داشته باشند. معلمی که به صفت کرامت نفس متصف باشند در نظر بچه ها با وقار و با ابهت جلوه می کند و در نزد آنها محبوب می شود، در نتیجه سخنان وی در دانش آموزان موثر واقع می شود. معلمان باید عمل به علم و گفتار داشته باشند.معلم باید از تضاد بیت عمل و گفتار بپرهیزد.امام صادق (ع) می فرمایند: «هر گاه عالمی به علم خود عمل نکند گفتار او در دل ها نفوذ پیدا نمی کند چنانچه آبب باران در کوه صفا نفوذ نمی کند». معلمانی می توانند به اهداف آموزشی و تربیتی خود برسند که خوش اخلاق و خوش رفتار باشند.
  • بعد ظاهری: یکی از ابعاد موثر و مهم در نقش تربیتی معلم بعد ظاهری اوست.پس اگر مربیان پرورشی می خواهند در نقش تربیتی خود موفق باشند باید:

الف) تدریس آنها باید همراه با پندهای اخلاقی و تربیتی و مراعات ویژگی های دانش آموزان باشند

ب) مربی باید از فرصت های مناسب کلاس و فعالیت ها برای طرح نکات تربیتی،اخلاقی، دینی و از مثال های گویا و مناسب برای تفهیم مطلوب دروس در جهت اشاعه ی ارزش های اسلامی استفاده کند.

ج) ارائه ی الگوهای مناسب رفتاری و ارزشی برای هدایت دانش آموزان به منظور کسب فضائل اخلاقی

د) ایجاد رابطه ی عاطفی و پیوند قلبی با دانش آموزان

ح) تقویت خود باوری و مسئولیت پذیری دانش آموزان و دادن مسئولیت های مناسب به آنها

ز) استفاده از تشویق و تنبیه به عنوان ابزاری سازنده وتربیتی با رعایت اصول و ضوابط آن

خ) توجه دادن دانش آموزان به معروف و منکر و مقید ساختن دانش آموزان به رعایت احکام و مسائل اسلامی.

مربی باید روان و اندیشه دانش آموزان را پرورش دهد.تقویت اعتماد به نفس را در آنان بوجود آورد. در وهله ی اول می باید روح و توجه شان به مهر و دوستی با بچه ها نواخته شود. این امر فاصله های میان مربی و دانش آموزان او را کوتاه تر می کند و در نتیجه مربی راحت تر و آسان تر می تواند به یک ارتباط مفید در یک فضای صمیمانه دست یاید.

 

 

فصل اول

بیان چالش ها و مشکلات

مشکل بی انگیزگی در دانش آموزان مدرسه ام

یکی ازدشواری های انگیزشی بااهمیت درمدارس،وجوددانش آموزانی است که خودراخودگردان وخودمختارنمی دانند.معلمانی که بیش ازاندازه دستورمی دهند،این امرراتشدیدمی کنند.دانش آموزان دراین مورد به یکی ازسه طریق زیر عمل می کنند:برخی آشکارامقاومت می کنند.

آن هاازاطاعت ازتقاضاهای نمادقدرت امتناع می کنند.(رفتارضدقدرت/همسال گرا).برخی دیگرازطریق همانندسازی خودرابانمادقدرت پاسخ می دهند.آن هابرای جلب توجه واحترام شخصی به شدت تلاش می کنند(رفتارتوجه طلب/وابسته به قدرت).امابیشتردانش آموزان طریق انفعال راپیش

).

درمدرسه ی مانیزچنین وضعیتی حاکم بودبرخی ازدانش آموزان ازتقاضاهای معلمان برای پیشرفت تحصیلی امتناع می کردندوبعضا”آشکارامقاومت می کردند،بعضی راه انفعال راپیش می رفتند؛روزی نبودکه معلمان دانش آموزی رابه خاطروضعیت درسی ضعیف به دفترمدرسه فرستاده نباشند.من به عنوان مدیرمدرسه همیشه دراین فکربودم که چگونه می شود دردانش آموزان ایجاد علاقه کردتا پیشرفت تحصیلی آن هابهبودیابد.

مشکل پائین بودن تمرکز دانش آموزان

در مقطع راهنمایی دانش  آموزان علی رغم هوش بالایشان وسرعت زیاد در یادگیری مطالب وپاسخ به سوالات به هنگام تدریس (فرایند یاددهی-یادگیری) تمرکز لاز

واس آن ها را پرت می کرد وتمرکز آنها را برهم می زد این موارد به تشخیص ما وبعضی از همکاران در روند یاددهی ویادگیری فراگیران اختلال ایجاد می کرد وباعث می شد که بازده کیفی وکمی کلاس کاهش یابد وانگیزه ی دانش آموزان برای حضور در کلاس کم شود. این مشکل ما را برآن داشت که چگونه می توانیم تمرکز دانش آموزان را درکلاس های علوم وجغرافیا افزایش دهیم؟

مشکل خدشه دار شدن لیست نمرات معلمان

وجود نظم از بهم ریختگی هر چیز جلوگیری کرده و دسترسی به آن را نیز آسان می کند و همچنین عنصر دقت باعث انجام یک کار به نحو صحیح تر می شود. ل

ثبت نمرات دانش آموزان در لیست های نمرات، درصد ۷۵/۱۸ درصدی لیست های نمرات خدشه دار شده را به میزان قابل توجهی و به (وضع مطلوب)در نوبت دوم کاهش دهد.

 

مشکل افت تحصیلی دانش آموزان

در اوایل یکی از سال های تحصیلی در مقطع راهنمایی با دانش آموزانی مواجه بود که اکثرا با معدل ۲۰ در آزمون ورودی پذیرفته شده بودند پس بالطبع از چنین دانش آموزانی توقعات بالایی وجود داشت. با گذشت چندین جلسه بعد از ندریس چند فصل و آزمونهای شفاهی و کتبی که به عمل آوردم مشاهده کردم که اولا تقریبا نیمی از دانش آموزان در پرسشهای کلاسی و به ویژه آزمونهای کتبی دچار استرس می شون

ز سطح نمرات آنها پایین تر می آمد.

بعد از بررسی های به عمل آمده از طریق پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده متوجه شدم که تعدادی از دانش آموزان به دلیل قرار گرفتن بین عده ای دانش آموز ممتاز و وجود رقابت شدید در بین دانش آموزان به دلیل روحیاتی که داشتند با اینکه از نظر استعداد در سطح خوبی بودند اما خود را در حد رقابت با دیگران نمی دیدند و دچار خود کم بینی شده و روز به روز وضعیت تحصیلی آنها بدتر می شد.

 

 

مشکل اسراف و مصرف نادرست در دانش آموزان

به خاطر دارم در دو مدرسه با دو شیفت مخالف مشغول به کار بودم. مدرسه ما ۱۱کلاس داشت. دانش آموران از نظر مالی در وضعیت خوبی بسر می برند. امتحانان ترم اول شروع شده بود .وهر روزبا شروع زنگ کلاسی در کلاسی گچی برای نوشتن نبود زنگهای تفریح نیز می دیدم بچه ها

ض انواع کفش وچادر دانش آموزان به صورت مکرر.خریدغیر متعارف لوازم تحریر متنوع وجدید توسط دانش آموزان.آوردن پول اضافی به مدرسه.ریختن کاغذ های باطله به سطل زباله همراه دیگر زباله ها.آوردن تحقیقات اینترنتی توسط دانش آموزان وتحمیل پول اضافی به خانواده ها.استفاده نکردن بعضی از دانش آموزان از قرص آهن وشیر وازبین بردن این دو ماده مهم.

مشکلات مدرسه ای که در آن مشغول بودم

از زمانی که به آموزشگاه وارد شدم، وضع ظاهری مدرسه را چندان جالب ندیدم. با وجودی که این مکان نوساز بود اما احتیاج به تعمیرات زیادی داشت. در مدتی که در این مدرسه بودم همیشه دانش آموزان از خرابی در کلاس ها، وضعیت تخته سیاه ها، تابلو نداشتن مدرسه و بدون اسم بودن آن، شرایط نامساعد نمازخانه و بی نشاط بودن فضا و برنامه های مدرسه شکایت داشتند. و طبق گفته ی خودشان کلاس ها خ

د زیرا اگر همین طور پیش می رفت افت تحصیلی قابل توجهی در دروس پیش می آمد.

بارها از خود پرسیدم بودم چرا آموزش و پرورش به این امر مهم اهمیت نمی دهد. در نظام آموزشی ما جایی برای بازی و نشاط وجود ندارد و تنها مدارسی مورد توجه هستند که از نظر درسی و نمودار تحصیلی در سطح بالایی قرار دارند. حال آنکه مسائلی دیگر نیز غیر از آموزش باید مد نظر قرار گیرد

سه و اجرای برنامه های متنوع دیگر آموزشگاهی بسازم که دانش

آموزان در آن احساس امنیت و شادی کنند. لذا با توجه به آشنایی با نظام آراستگی که یکی از موارد آن مرتب کردن و سامان دادن به وسایل و امکانات است و

ان ابتدای امر موضوع را با شورای معلمان و شورای دانش آموزی در میان نهاده و نظرات آنان را جویا گشتم. طبق نظر آنان و اولویت بندی برنامه ها اولین قدم را نظم بخشیدن به وضعیت نامطلوب مدرسه قرار دادم.

 

 

فصل دوم

بیان راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده

راهکارهای حل مشکل بی انگیزگی در دانش آموزان

۱-طرح مطالب درسی به صورت پرسش های جالب : مطلب یا موضوعی را که می خواهیم کودک و نوجوان یادبگیرد ، به صورت پرسش یا پرسش هایی روشن و جالب که آنها را به فعالیت ذهنی و پویندگی ترغیب نماید ، مطرح کنیم . باید تلاش نمود تا در دانش آموزان احساس نیاز به وجود آید .

۲- دانش آموزان در اثر شکست در درسی نسبت به آن نگرش منفی پیدا می کنند باید به آنها کمک کرد تا با کسب موفقیت در درس جدید ، به تصویری

د انتظار از دانش آموزان را در آغاز درس برای آنها بازگو نمایید . اهداف باید روشن و متناسب با توانایی دانش آموزان باشد .

۵- اجرای نقش : بهتر است در زمینه برخی از موضوعات ازجمله تاریخ ، ادبیات ، دینی و … دانش آموزان را تشویق نماییم تا موضوع مورد نظر را به صورت نمایش در آورند . اجرای نمایش در تفهیم مسائل تربیتی و اخلاقی بسیار مفید و مؤثر می باشد .

۶- در شرایط مقتضی و مناسب از تشویق های کلامی استفاده کنید . مثلا“‌ خوب ، آفرین ، مرحبا و …

۷- باید شرایطی فراهم شود تا دانش آموز موفقیت خود را احساس کند زیرا هیچ چیز همانند خود موفقیت به موفقیت کمک نمی کند .

۸- تکالیف ارائه شده نه باید بسیار مشکل باشد و نه ساده ، از ارائه تکالیف یکنواخت باید پرهیز کرد و به عبارتی تکالیف باید خاصیت برانگیختگی داشته باشند .

۹- مشخص کردن نحوه انجام کار برای یادگیرنده : کاری را که دانش آموز قرار است انجام دهد باید دقیقا“ مشخص شود .

۱۰- تبادل نظر با دانش آموزان در باره مشکلات درسی و شرکت دادن آنها در طرح نقشه های کار و فعالیت

۱۱- استفاده از نمرات و آزمون ها برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان(سالخی،۱۳۸۸).

۱۲_ قدردانی از کار دانش

ن،ایجادمحیطی امن،اعتمادبخش وحمایت آمیزاست که باابرازعلاقه،توجه وملاحظه ی خالصانه به هردانش آموز،به وجودمی آید.یافته های پژوهشی نشان می دهندکه بخشی ازضرورت های ایجادفضای امن ومطمئن برای دانش آموزان،برساخت های غیررقابتی_مشارکتی_وآن نوع اه

یق آن هابه دادن پاداش به خودواحساس غرورنسبت به فضیلت های خویشفمنجربه ایجادفضایی می شودکه هردانش آموزدرآن احساس «موردتوجه »بودن می کند(مک کومبزوپاپ،۱۳۸۸،ص۴۵).

نقش مابه عنوان برانگیزاننده،دربردارنده ی رشدفزاینده ی احساس مثبت دانش آموزنسبت به خودوایجادانگیزه یادگیری به عنوان یک عامل مهم،خلاقانه وهماوردجویانه است،زیرایادگیری امری فعال وهدفمنداست ومابرای این کارنیازبه راهبردهایی داریم که باتشویق فعالانه،رفتاروافکارهدفمنددانش آموزان رابه کارگیرد.هم چنین،دانش آموزان برای درک توانایی هایشان،وبرای ایجادنگرش های مثبت وتغییرنگرش ها،وباورهای منفی که نسبت به خودویادگیری دارند،به کمک مانیازمندند(همان منبع).

بااین رهنمودها،ویژگی راه پیشنهادی برای ایجاد تغییراین بودکه موفقیت دانش آموزان به تلاش آن هانسبت داده وهم چنین دانش آموزان راتشویق می کردیم تاموفقیت هایشان رابه توانایی هایشان نسبت دهند تاآن هاپله به پله نردبان ترقی رابپیمایندوبااین ترفندما می توانستیم حتی اعتمادبه نفس دانش

 

منظورازموفقیت این نیست که بلافاصله شاگردان به هدف نهایی خوددست یابند،بلکه منظورازآن،پیشرفت تدریجی به سوی هدف مطلوب می باشد.لذادرمدارس پیشرفته،ش

وپرس شده) صورت ذیل طراحی کردیم.ودرجلسه شورای معلمان تصویب شدکه معلمان باصلاح دید خودشان هرتلاش روبه جلوارزش مند ازدانش آموزدرزمینه ی فعالیت های یاددهی ویادگیری،انضباطی رامشاهده نمودندیکی ازاین کارت ها رادرحضوردانش آموزان وباتحسین فعالیت دانش آموزبه وی تقدیم نمایندودانش آموزان هم باجمع آوری ۵عددازازاین کارت هاازبانک جوایزدفترمدرسه ،خودشان جایزه انتخاب کنند.

مربی پرورشی وخودم هرهفته یک بارازکلاس هابازدیدمی کردیم ودرموردنحوه ی اجرای برنامه بادبیران،معلمان ومسئول کمیته ی علمی_فرهنگی شورای دانش آموزی بحث وتبادل نظر می کردیم وهم چنین کارشناسان اداره ی متبوع هم ازنحوه ی فعالیت های یاددهی _یادگیری درمدرسه، هرماه بازدیدمی نمودند.

نظربه این که این موردپیشنهادی بعدازامتحانات نوبت اول درمدرسه به اجرادرآمد،  برای ارزیابی ازراه حل جدید،معدل نمرات نوبت اول دانش آموزان بانوبت دوم مقایسه شد که پیشرفت قابل محسوس دراین مورد ملاحظه شد.وهمچنین درطول برنامه دبیران ومعلمان ازپیشرفت تحصیلی قابل توجهی به خصوص دردانش دآموزان ضعیف ازنظر تحصیلی گزارش می دادند.

هدف من شناسایی وتشریح برخی ازاصول کلی آموزشی بود،که معلمان بااستفاده ازآن هابتوانندعلاوه برانگیزش بیرونی انگیزش درونی دانش آموزان راافزایش بخشند.اصل اول این که محیطی درکلاس ایجادشود،که قابل پیش بینی باشد،دانش آموزبایدبداندکه طرح های معلم برای آینده چیست،تابتواندبه خوبی بردشواری هاپیروزشود.اصل دوم عبارت ازبرقراری توازن میان فعالیت های آسان ودشواراست.دانش آموزان بایدباکارهای آسان تواناییهای خودرابروزدهندوباکارهای دشوارتوانایی های جدیدی کسب کنند.اصل سوم عبارت ازتأمین حمایت آموزشی لازم برای دانش آموزان است،بدون آن که ادراک کنترل آن هاآسیب ببیند.

تنهاگوینده درکلاس نبایدمعلم باشد،بلکه با سرمشق دهی،خردکردن هدف وتقسیم کارمی تواندبه نتایج مطلوب برسد.اصل چهارم عبارت ازفرصت انتخاب ویاکنترل بر یادگیری است،بی آن که به ادراک کفایت دانش اموزلطمه ای واردآید.کسب موفقیت درتمامی انتخاب هاآسان نیست.می توان دانش آموزانی راکه درانتخاب های مفیدبامشکل مواجه می شوند،تشویق کردتاانتخاب های ساده تری داشته باشند،وبرعکس می توان دانش آموزان به جانب انتخاب های دشوارترسوق داد.اصل پنجم ،عبارت ازمقایسه ی عملکردکنونی وپیشین دانش آموزان ویامقایسه بامعیارهای تعیین شده است.دانش آموزان رانبایدباهم مقایسه کرد،بلکه عملکردآن هارابایدبامعیارهای موفقیت مقایسه نمود.سرانجام اصل ششم عبارت ازچگونگی به کارگیری فعالیت های جذاب وبدیع است(اسپالدینگ،۱۳۷۷،ص۴۷).

با این رهنمودها وتواصیف تصمیم نهایی برآن شدکه اولا”معدل دانش آموزان درنوبت اول بانوبت اول سال گذشته مقایسه شودوهمچنین کارت تلاش آفرین برای دانش آموزان تلاش گرصادرگردد.وصف این شوروهیجانی که دربین دانش آموزان اتفاق افتاده بودغیرقابل توصیف بودوانصافا”هم معلمان وهم دانش آموزان برای بهبودپیشرفت تصیلی تلاش مضاعف می کردند.

راهکارهای افزایش سطح تمرکز دانش آموزان

با توجه به تجربیاتم در این سالیان برای برطرف شدن این مشکل موارد زیر پیشنهاد می شود:

۱) توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان وتعیین تیپ های شخصیتی آنها(بصری-سمعی-جنبشی ولمسی)

۲) استفاده از تشویق لف

نتظره در کلاس

۵) استفاده از نمایش وبازی درتبیین مطالب درسی

۶) ترتیب دادن شرایط محیط آموزشی به نحوی که برای شاگردان خوشایند باشد.

۷) اتاق درس دل انگیز

۸) بیان اهداف آموزشی درس درابتدای بحث

۹) تغییر روش تدریس معلم

۱۰) توجه به وضعیت جسمانی

۱۱) مسئولیت دادن به شاگردان درون گرا وکم رو.

۱۲) توجه به تغذیه مناسب دانش آموزان

۱۳) عدم ورود به بحث های حاشیه ای زمان تدریس.

در اواخر سال تحصیلی باتوجه به فعالیت های انجام شده درکلاس وبا توجه به نظرهمکاران وخود دانش آموزان نتایج زیر حاصل شد دانش آموزان:

۱) تمرکز لازم جهت شرکت

لاس را داشتند واز کلاس لذت می بردند.

۵) انگیزه تمیز ومرتب نگه داشتن دفتر  و کتاب درس های مربوطه را در خود تقویت کردند.

۶) جهت برقراری سکوت در کلاس با ما همکاری لازم را انجام دادند.

۷) به ساختن وسایل کمک آموزشی علاقه نشان داده ومبادرت می ورزیدند.

۸) از وسایل فانتزی استفاده ی محدودتری می کردند.

باتوجه به شاخص های کمی وکیفی طرح می توان نتیجه گرفت : که استعدادهای زیستی، بلوغی وبه کارگیری تعدادی از راهبردهای معین به دانش آموزان کمک می کند تا علاقه وانگیزشان نسبت به درس بالا رود ودر نتیجه تمرکز بیشتری هنگام حضور در کلاس داشته باشند.

راهکارهای حل مشکن خدشه داز شدن لیست نمرات معلمان

در این زمینه با استفاده از روش های مختلف و با تحلیل و بررسی نتایج حاصل از تجربیات و پیشینه دیگران دریافتم باید روی دو موضوع دقت نظر بیشتری داشته باشم

قوانین نحوه ثبت نمودن دانش آموزان در لیست های نمرات

تاکید و تذکر لازم به دبیران از نظر داشتن تمرکز کافی و دقت و نظم بیشتر در زمان ثبت نمودن نمرات دانش آموزان در لیست های نمرات.

دادن بروشوری که درآن نکات مهم به منظور ثبت نمرات دانش آموزان در لیست دبیر نوشته شده باشد.

دادن توضیحات لازم در رابطه با ثبت نمودن نمرات دانش آموزان در لیست دبیر قبل از هر نوبت در جلسه شورای دبیران .

قرار دادن لیست های نمرات دبیران همراه با مداد،پاک کن و خودکار مشکی در داخل یک پوشه .

چک کردن ردیف دانش آموزان در لیست نمرات دبیر با دفتر نمره همان کلاس.

۱)تهیه پوشه برای قرار دادن لیست های نمرات دبیران همراه با وسایل مورد نیاز (مداد،پاک کن و خودکار مشکی). با این روش لیست های مذکور تمیز و مرتب ماندند و دسترسی به آنها آسان شد.

۲)چگونگی ثبت نمودن نمرات دانش آموزان توسط دبیران در لیست نمرات.

۲-۱)«نمرات ارزشیابی هر درس بر مبنای ۲۰ خواهد بود که سهم نمره ارزشیابی تکوینی و پایانی هر یک  (یک دوم) می باشد.»و همچنین نمره ارزشیابی هر درس در نوبت اول با احتساب ضریب یک و در نوبت دوم با احتصاب ضریب ۲ در لیست نمرات دبیران و کار نامه درج می گردد.(ماده ۵، آئین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی، مهرماه ۸۸)

۲-۲)چنانچه نمره دانش آموزی پس از محاسبه میانگین نمره ارزشیابی تکوینی و پایانی در هر نوبت به صورت اعشاری بود، معلم به هر نحو که صلاح می داند می تواند نمره وی را سر راست کند.(ماده ۵،همان)

۳)نوشتن کلمه انتقالی ، ترک ت

انش آموز غایب در لیست نمرات دبیر و زمان امتحانات هر نوبت.

در این رابطه به دبیران تاکید شد در صورت غایب بودن دانش آموز غیبت او را با مداد در لیست نمرات ثبت کرده و آن را به اطلاع متصدی امور دفتری برسانند تا با توجه به نوع غیبت اعم از موجه یا غیر موجه، نمره او را در کامپیوتر ثبت نماید.

۶)ثبت نمرات دانش آموزان توسط دبیران در لیست نمرات ابتدا با مداد در ستون موازی ، ستون اصلی نمرات(تکوینی،پایانی و …) گذاشته شود و پس از حصول اطمینان از درستی آنها اقدام به ثبت نمودن نمرات فوق در ستون اصلی با خود کار نمایند تا لیست های نمرات دارای خدشه کمتری باشند.

در آن ، به منظور آگاهی از چگونگی ثبت نمرات دانش آموزان در لیست های نمرات.

نظم و دقت دو عامل مهم و موثر در کنار تلاش بیشتر برای رسیدن به هدف باعث نتیجه گیری بهتری از یک کار انجام شده می شود.لذا اجرای این پژوهش و اقدامات انجام شده در این رابطه باعث گردید درصد خدشه لیست های نمرات دبیران به تعداد قابل توجهی کاهش یابد.طرح حاضر در سال تحصیلی توانست از کل لیست های نمرات دبیران که ۱۶۰ عدد می باشد و در نوبت اول خدشه آنها ۳۰ عدد و با درصد ۷۵/۱۸ بود، در نوبت دوم تعداد لیست های نمرات خدشه دار شده دبیران را به عدد ۱۰ و درصد ۲۵/۶ کاهش دهد.بنابراین راهکارهایی انتخاب شده برای حل مسأله مثمر ثمر واقع شده است.

راهکارهای حل مشکل افت تحصیلی

۱-توجیه و آشنا کردن دانش آموزان با مراحل مختلف طرح و اطلاع رسانی به آنها در زمینه های مختلف.

۲- استفاده از روشهای نوین تدریس و درگیر کردن دانش آموزان در فرایند تدریس ، ایجاد محیط فعال برای یادگیری به منظور بالابردن کیفیت آموزش و پایدارکردن آموخته ها .

۳- تقسیم بندی دانش آموزان بر اساس علائق و استعدادهایشان به گروههای مختلف ( نقاشان ، سخنوران ، بازیگران ، محققین ، فن آوری اطلاعات ، به منظور کیفیت بخشی به فرایند یاددهی،یادگیری)

۴-طراحی تکالیف و فعالیت ها و پروژه های تحقیقی فردی یا گروهی در سطوح مختلف حیطه شناختی و روانی ،حرکتی به منظور یادگیری بهتر.

۵- بازدید دانش آموزان از نمایشگاه دستاوردهای ۳۰ ساله آموزش و پرورش

۶- تقویت اعتماد به نفس و خود ارزشمندی در دانش آموزان با استفاده از روشهای مختلف از جمله : معرفی مجله موفقیت و کتابهای پیروزی در مدرسه ، کلیدهای موفقیت در تحصیل و مطالعه آن توسط دانش آموزان و ارائه بعضی از مطالب آن در کلاس در زمان های استراحت- توجه به توانمندی های دانش آموزان و نه ضعف ها و ناتوانایی های آنها- ایجاد زمینه برای کسب تجارب موفقیت آمیز توسط دانش آموزان- بالا بردن قدرت تحمل آنها برای مواجه شدن با ناکامی ها و شرکت دادن دانش آموزان در فرایند تدریس و محترم شمردن نظریات آنها برای تقویت جرات آنها در بیان صریح افکار خود.

۷- تشویق دانش آموزان  به خوردن صبحانه و بیان فواید و تاثیر آن بر کارکرد بهتر مغز و استفاده از شکلات در زمان استراحت کلاس.

۸- استخراج مطالب علمی موجود در قران توسط دانش آموزان با استفاده از جستجو در قران ، کتاب اعجاز علمی قران موجود در کتابخانه مدرسه، اینترنت و ارائه آن در شروع کلاس و بحث پیرامون آنها به منظور آرامش یافتن دانش آموزان و پی بردن به اعجاز علمی قران و رازهای طبیعت و عظمت خالق هستی.

۹- کاهش اضطراب و ترس از آزمونهای کتبی با استفاده از خواندن دعای مطالعه و آیت الکرسی ، تشویق نقاط مثبت و توانمندیهای دانش آموزان ، بها دادن به میزان تلاش آنها نه صرفا نتایج حاصل از آزمونها، برگزاری آزمونهای مشورتی و گروهی ، پرسش و پاسخ های مکرر کلاسی برای آشنا کردن آنها با نحوه تنظیم سوالات ، برگزاری رقابتهای دوستانه تحت عنوان مسابقه علمی که بین گروهها برگزار می شد و …

۱۰- استفاده از ارزشیابی توصیفی و ارائه بازخورد به هنگام ارائه نتایج آزمون ها.

ایجاد محیطی صمیمی و شاداب و در عین حال منظم و جدی در کلاس زمینه را برای ایجاد آرامش و احساس امنیت خاطر دانش آموزان فراهم می کند و در سایه امنیت است

مشکل اسراف و مصرف نادرست دانش آموزان

تهیه تراکت و بروشورهایی برای دانش آموزان و خانوده های آنان حاوی اطلاعاتی در مورد میزان  اسراف در جامعه یا مذمت آن و نیز ارائه راهکارهای عملی مصرف درست و القاء این نظر که ” صرفه جویی مصرف نکردن نیست ، بلکه درست مصرف کردن است ”

تشکیل گروه های دوستدار محیط

صلاح الگوی مصرف دارند.خانواده بسیار قدرتمند و دارای مسوولیت است زیرا عادت های خوب و غیر مصرفانه را می تواند به بچه ها درست آموزش دهد و نقش جامعه در این حوزه فقط به تثبیت آموخته ها محدود میشود..مدارس بستر مناسبی برای پرورش نسل نواندیش و آشنا کردن آنها بامحدودیت‌های موجود اعم از محدودیت‌های زمانی، منابع موجود و… و همچنین تغییر رویه از کمیت‌گرایی به سوی کیفیت‌گرایی ومکمل آموزش خانواده وجامعه است.

اختصاص دقایقی از مراسم آغازین مدارس به ارائه آمارهای ساده و قابل فهم به دانش آموزان در رابطه با صرفه جوئی.

ترتیب دادن فعالیت برای جمع آوری کاغذ های باطله از سوی دانش آموزان در خانه ومدرسه.

تقاضا از همکاران که تحقیقات اینترنتی راکمتر کنند تا هزینه اضافی به دوش خانواده ها نیفتد.

تشکیل گروه های دوستدار محیط زیست در مدرسه ومحله برای تشویق دیگران به تفکیک زباله ها.

تهیه تراکت وبوروشور در ترویج درست مصرف کردن.

دادن تحقیق در باره مصرف ص

جره باز نمی گذارند..

دانش آموزان از خود وزندگی خود احساس رضایت دارند.

انگیزه احترام به نیازمندان در آنها ایجاد و همچنین با نحوه ی احترام گذاری به آنان بیشتر آشنا شدند.

در مسائل مربوطه به قناعت واصلاح الگوی مصرف با دوستان و هم گروهان خود همکاری می کنند

والدین از توانایی قناعت فرزندانشان و مأنوس شدن آنهابا صرفه جویی احساس رضایت می کنند.

راهکارهایی برای حل مشکلات مدرسه ای که در آن مشغول خدمت بودم

برای حل مشکل و بهبود آن در کلاس راه حل هایی یافتم ابتدا این راه حل ها را در شورای معلمان مطرح نموده و از همکاران عزیز نظر خواهی نمودم و سپس یاری و مساعدت آنان را خواستار شدم؛ بدین نحو که سعی نمایند ساعات درسی خود را طوری تنظیم نمایند که زمان برای اجرای برنامه هایی که بعضی از روزها در مدرسه اجرا خواهد شد داشته باشند. هم چنین نظرات آنان را جهت شاد کردن محیط فیزیکی مدرسه جو

عد هم به شادی آموزان در مدرسه کمک کنید. هم چنین از معلم هر درسی خواستم تا نشریه یا تراکتی را به نوبت با کمک دانش آموزان چاپ و هر ماه در اختیار آنان قرار دهد.

در ارتباط با مشکل نبود نشاط و تنوع در مدرسه با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها که در مرحله ی قبل طبق پیشینه ی تحقیق توضیح داده شد و صحبت های دانش آموزان و همکاران و انجمن اولیا و مربیان بررسی امکانات، زمان و بودجه ی مدرسه، مهم ترین علت را مشکلات مدرسه، روش تدریس معلم و اهمیت ندادن دانش آموزان تشخیص دادم. و به منظور کاهش تأثیرات منفی این عوامل راه های انتخابی خود را به دو بخش تقسیم نمودم.

۱-نظم و ترتیب دادن به امکانات مدرسه و تجهیز وسایل

۲-با نشاط کردن محیط مدرسه

معیارهای من برای انتخاب این راه ها

۱- علاقه مند کردن بیشتر دانش آموزان به مدرسه

۲- ایجاد احساس امنیت و دل پذیری در مدرسه

۳- ایجاد فضای شاد و پر تنوع در آموزشگاه

۴- پویایی و تحرک خود دانش آموزان در پر نشاط سازی مدرسه

با توجه به معیارهای گفته شده و به منظور از بین بردن مشکل مورد نظر فعالیت های خود را بر اساس نظر (قمی فر…. ۱۳۸۵ ) و صحبت های شورای دانش آموزان بدین نحو تقسیم نمودم.

الف): نظم و ترتیب دادن به مدرسه طبق نظر

۱- تعمیر امکانات و و سایل مدرسه از قبیل تعمیر قفل درها، درست کردن تابلو های کلاسی

۲- نصب برد در سالن و کلاس ها

۳- خرید کمد آزمایشگاه و مرتب نمودن وسایل آزمایشگاهی و نصب اسامی و وسایل بر روی کمدها

۴- تهیه و نصب تابلو سر در مدرسه

۵- نصب پرده جهت نمازخ

درسه و رنگ زدن آن توسط دانش آموزان

۳- خرید گلدان و درختچه های مصنوعی و قرار دادن آن در کلاس ها و سالن مدرسه

۴- مرتب کردن و زیبا نمودن کلاس ها به سلیقه خود دانش آموزان

۵- طراحی و نقاشی کلاس ها، سالن و نمازخانه

ج):ایجاد محیط شاد هنگام تدریس(میرکمالی – سید محمد ۱۳۷۷ )و(قمی فر … ۱۳۸۶)

۱- اجرای روش های شاد در کلاس

۲- ارائه تدریس های متنوع

۳- استفاده از نظرات و

 

ستی و درسی

۵- ورزش صبحگاهی با آهنگ شاد همراه با صرف صبحانه

۶- گذاشتن آهنگ های مناسب در ساعات تفریح

۷- برپایی جشنواره ی هفت سین

۸- برپایی مسابقه ی ادبیات

۹- برگزاری مسابقه ی آشپزی سنتی بین والدین

۱۰- جشن جایزه ها

۱۱- جشن فارغ التحصیلی سال سوم راهنمایی

مهم ترین عامل های نبود شادی و تنوع در آموزشگاه مشکلات مدرسه معلم و دانش آموز تشخیص داده و برای کاهش اثرات آنها راه هایی بیان گردید.

هدف من از اجرای راه حل ها ایجاد تنوع و نشاط در مدرسه و تغییر روحیه ی دانش آموزان در اثر این دو عامل بود. قبل از اجرای طرح مقدماتی لازم بود، ا

اختن کار چوب و درست کردن قفل در مهارت داشتند اعلام همکاری نمودند. من نیز بعد از برآورد کردن هزینه های احتمالی و بررسی بودجه ی مدرسه و اولویت بندی کارها و زمان شروع و اتمام آنها، با توجه به بازدید ممیزین آراستگی مدارس کار خود را آغاز نمودم.

به مرتب کردن وسایل و تمیز نمودن محیط مدرسه بپردازم تا حس دل پذیری دانش آموزان را افزایش دهم. یکی از مشکلات عمده وضعیت نامطلوب تخته سیاه ها بود. یکی از اعضای انجمن کار بررسی تابلو های کلاسی را که یک بار هم رنگ شده بود آغاز کرد. به فرموده ی ایشان برای امتحان، یکی از تخته ها باز شد پشت تخته بررسی گردید بتونه کاری و رنگ شد و خشک که گردید دوباره نصب شد. وضعیت تخته خیلی بهتر شد و به این ترتیب تخته های همه ی کلاس ها در روزهای جمعه یکی یکی باز و به همین صورت عمل شد البته حدود یک ماه وقت صرف گردید تا همه ی تخته ها آماده گردید. دومین اقدام که بلافاصله بعد از اتمام کار تخته سیاه ها انجام گرفت.

قدم بعد تعمیر دستگیره و قفل در کلاس ها و دفتر بود که همگی خراب بودند برای این کار از یکی دیگر از اعضای انجمن که خودشان قول همکاری داده بودند خواهش کردیم در اسرع وقت این مشکل را حل نمایند. ایشان نیز یک روز خارج از وقت مدرسه زحمت کشیده قفل و دستگیره ی تمام درها را تهیه و با دقت فراوان نصب نمودند.

مشکل بزرگ و عمده ای که این مدرسه داشت؛ نداشتن تابلوی سر در مدرسه بود که باعث سردرگمی افراد نا وارد می شد. از ابتدای سال به فکر ا

م از این عزیزان نصف هزینه ی این تابلو را متقبل شدند بنابراین سفارش برای اندازه گیری تابلو را دادیم و بعد از گذشت دو هفته با یاری خداوند بزرگ تابلو ساخته و نصب گردید و به این ترتیب مدرسه شکل مرتبی به خود گرفت.

 

 

برنامه ی آینده

محققان رشته‏ی مدیریت در زمینه‏ی مهارت‏های مورد نیاز مدیران مدرسه سخن گفته و مطالب بسیاری نوشته‏اند که مورد استناد و استفاده‏ی عملی مدیران بوده است. اما سؤال این است که با توجه به تغییرات پرشتاب محیط بیرونی و درونی مدرسه، چگونه مدیر مدرسه می‏تواند در مقام رهبر آموزشی فردا، ایفای نقش کند و باید چه توان‏مندی‏هایی داشته باشد؟

امروزه دست‏یابی به ((پیش‏رفت

دلیل پاسخ‏گو بودن به تمام عوامل مرتبط با مدرسه (معلمان، کارکنان، دانش‏آموزان، منطقه‏ی آموزشی وخانواده‏ها) کسی است که با بیش‏ترین فشارها و تنش‏های ناشی از برآوردن انتظارات نظام مدرسه‏ و تغییرات محیطی مواجه است. به این سبب، مدیر مدرسه باید به ترتیبی به چگونگی برخورد با این مشکلات‏ بیندیشد ‏که‏ بتواند به درستی مسیر پیش‏برد آموزش را در مدرسه تعیین و هدایت‏کند.))

فولن به پنج اصل مهم برای پیش‏رفت آموزشی در مدرسه اشاره می‏کند که عبارت‏اند از:

۱٫‏ مدیران مدرسه همواره بیش‏ترین نقش را در زمینه‏ی پیش‏رفت آموزشی ایفا می‏کنند.

  1. از آن‏جا‏ که عناصر تشکیل‏دهنده‏ی هر مدرسه با مدرسه‏ی دیگر متفاوت است، مؤلفه‏های مؤثر بر پیش‏رفت آن‏ها نیز، در عین‏ داشتن‏ ‏اشتراکات ‏آموزشی، منحصربه‏فرد است. درنتیجه، نمی‏توان‏ برای ‏تمام ‏مدارس‏درزمینه‏ی ‏پیش‏رفت ‏آموزشی، یک‏ دستورالعمل واحد صادرکرد.مدیریت در مدرسه‏های جهان امروز
  2. پیش‏رفت مداوم آموزشی در هر مدرسه مرهون تلاش هم‏عرض مدیر و معلمان است.
  3. تشریک ‏مساعی‏ مدیرومعلمان، قدرت پیش‏رفت‏آموزشی‏ را افزایش می‏دهد.
  4. پیش‏رفت تحصیلی دانش‏آموزان، پایه‏ و اساس فعالیت‏های مدرسه است.(۱۹۹۹، Fullan).

با توجه به این اصول، مدیران فردا باید مهارت‏های لازم را برای تطبیق تلاش‏های مربوط به پیش‏رفت آموزشی و موفقیت دانش‏آموزان در محیط پیچیده و دشوار آینده‏کسب‏کنند.

در چنین شرایطی، مدیران مدارس فردا درنقش ‏رهبران‏آموزشی ‏جلوه‏گرمی‏شوند. چگونه مدیر می‏تواند در مقام رهبر آموزشی مدرسه‏ی فردا ایفای نقش‏ کند؟

رهبر آموزشی مدارس فردا باید اقدامات زیر را انجام دهد:

*‏ اهداف‏ و انتظارات آموزشی مدرسه را تعیین و ابلاغ‏کند.

*‏ منابع راهبردی برای د

ا در مسیر موفقیت و اثربخشی در فرآیند یاددهی _ یادگیری حمایت‏‏ کند.

مدیر مدرسه‏ی فردا برای رهبر شدن باید چه توانایی‏هایی داشته باشد؟

*‏ او باید اهداف اخلاقی خود را تعیین، اعلام و مطابق آن عمل کند. اهداف اخلاقی مدیران باید در جهت تعریف نظامی پاسخ‏گو به تمام دانش‏آموزان باشد. امکان دارد یکی از این اهداف، به این شکل تعیین و اعلام شود: ((تمام دانش‏آموزان می‏توانند یاد‏ بگیرند و فرصت‏های آموزشی باید به‏صورت عادلانه میان آن‏ها تقسیم شود)). این‏چنین نظامی به کاهش تفاوت سطح عمل‏کردی دانش‏آموزان منجر خواهد شد (۲۰۰۳، Fullan).

مدیریت در مدرسه‏های جها

ف آموزشی و موفقیت دانش‏آموزان منجر می‏شود، دست‏ بزند و از درگیرشدن در امور حاشیه‏ای و نامرتبط با این اهداف، بپرهیزد.

* او باید برنامه‏ی درسی و آموزشی دانش‏آموزان را مطابق با نیازهای آنان تنظیم و با شناسایی نیازهای یادگیری دانش‏آموزان، مسیر پیش‏رفت را تعریف و در آن زمینه برنامه‏ریزی کند. این نوع برنامه‏ریزی از کلیشه‏ای شدن مدارس و ماندگاری در روش‏های گذشته، بدون توجه به نیازهای آینده، پیش‏گیری می‏کند.

* مدیر باید در نقش یک رهبر آموزشی مدیریت منابع مدرسه را به‏عهده داشته باشد. او باید راهنما و هدایت‏کننده نظام مدرسه در استفاده‏ی معقول از منابع موجود باشد.

* مدیر باید در حل اختلاف‏های احتمالی میان گروه‏های آموزشی و کاری در مدرسه، نقش میانجی را ایفا کند (۲۰۰۳،Kouzes ).

* باید محقق باشد. مستمر تحقیق کند و از نظریه‏های جدید در حوزه مدیریت، یادگیری و آموزش مطلع باشد. او باید منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای پاسخ‏گویی به نیازهای دانش‏آموزان و معلمان باشد.موضوعات :

تصاویر پیش نمایش


مدیر دبستان- بیان تجربیات کلی همراه با بیان چالش ها و مشکلات و بیان راهکارها و پیشنهادات-1

درباره نویسنده

متولد سال 1364.دارای لیسانس مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها) آشنایی با کامپیوتر در حد قابل قبول.دارای سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی راهنمایی و دبیرستان.متاهل.

publisher4 16 نوشته در گام به گام آنلاین دارد . مشاهده تمام نوشته های

نظرات کاربران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.