no-img
گام به گام آنلاین

بیان کلی تجربیات همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده


گام به گام آنلاین
پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ZIP
پست سازمانی: معاون آموزشی عنوان تجربیات مدون: بیان کلی تجربیات همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده
zip
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶
809 کیلوبایت
1900 تومان
1900 تومان – خرید Loading

پست سازمانی: معاون آموزشی عنوان تجربیات مدون: بیان کلی تجربیات همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده


پست سازمانی: معاون آموزشی

کد پرسنلی:۱۸۷۶۲۴۹۵

عنوان تجربیات مدون:

بیان کلی تجربیات همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده

 

سال تهیه: ۹۴-۱۳۹۳

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

فصل اول: بیان چالش و مشکلات

چالش اول: غیرتخصصی بودن کادر مدارس و بازرسی از کار معلمان   ۵

چالش دوم: نظم و انضباط در مدرسه. ۵

مشکلات نظام آموزشی مدارس. ۹

چالشی به نام مدیریت زنگ تفریح. ۹

چالش های مدیریت یک مدرسه. ۱۱

فصل دوم: بیان راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده

راهکارهای چالش اول: اهمیت برنامه ریزی برای مدیران مدارس   ۱۴

راهکارهایی برای ایجاد نظم و انضباط در مدرسه. ۱۷

راهکار بهبود نظام آموزشی مدارس: هوشمند سازی مدارس   ۲۰

راهکارهای مدیریت درست زنگ تفریح در مدارس ابتدایی   ۲۵

راهکارهایی برای مدیریت یک مدرسه. ۲۶

برنامه ی آینده ام. ۳۱

 

مقدمه

سپاس خدای را بر آنچه از خدایی خود به ما شناسانده و بر آن چه از شکر خود به ما الهام کرده است و بر آن درها که از علم و ربوبیتش بر ما گشوده است.

از میان تمامی عوامل آموزشی و تربیتی،نقش معلم به عنوان مهم ترین عامل نظام تعلیم و تربیت جایگاه و اهمیت بسزایی دارد.معلم در رشد و پرورش دانش آموزان ،نقش مهمی را ایفا می کند.

تمامی فعالیت های معلم،مانند شناخت فرآیند رشد کودکان و نوجوانان، شیوه های تدریس و علاقه مندی به رشته تدریس خود ،از عواملی هستند که در آموزش و پرورش دانش آموزان ،دخالت زیادی دارند. معلمانی که در تدریس خود از شیوه های متعددی استفاده می کنند بر محتوای رشته تدریس خود تسلط دارند و به کار خود عشق می ورزند.اغلب،دانش آموزانی توانا و خلاق پرورش می دهند.

معلم برای کسب موفقیت در تدریس باید از نظریه های نوین آموزشی و روانشناسی آگاهی و اطلاعات لازم وکافی داشته باشد.روش تدریس معلم باید با اصول و اهداف آموزش و پرورش و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان هماهنگ باشد تا بتواند ضمن جهت دادن به فعالیت های تربیتی و آموزشی خود شاگردان را به سوی اهداف تعلیم و تربیت هدایت و راهنمایی کند.

فراگیرندگان در هریک از دوره های آموزشی نیازهای ویژه ای دارند .بنابراین آشنایی مربیان و معلمان با خصوصیات رشد و نیازهای دانش آموزان در هر یک از دوره های تحصیلی می تواند در پیشرفت یادگیری و رشد و تکامل شخصیت آنها مؤثر باشد.

 

فصل اول

بیان چالش ها و مشکلات

در این فصل به بیان چالش و مشکلاتی می پردازم که در طول دوران خدمت در آموزش و پرورش با آنها روبرو بوده و هستم.

 

 

 

 

 

 

 

چالش اول: غیرتخصصی بودن کادر مدارس و بازرسی از کار معلمان

اغلب مدارس را«مدارس حراجى» می نامند. دلیل این نامگذارى هم حضور افراد غیرکیفى روى انجام کار، فاقد ارزش و حمایت مورد نیاز درباره شیوه هاى یاددهى،یادگیرى و … دریافت مدارس محلى است. به هر روى، برخى چالش هاى عمده در این زمینه به طور اجمالى مى شود.

ش بازرسانى هم براى مدارس در نظر گرفته مى شوند، بازرسان اغلب به کار بازرسى نمى پردازند. همچنین، غالباً بازرسان براساس برقرارى روابط دوستى یا با دریافت هدایایى، از بازرسى کار معلم صر فنظر مى کنند( آقازاده،۱۳۸۵).

چالش دوم: نظم و انضباط در مدرسه

سلامت جامعه و شادی و نشاط و سازش فردی و اجتماعی ، احساس امنیت و اعتماد به نفس و جلب محبت دیگران و به تعبیر دیگر انضباط سبب ایجاد عظمت برای انسان و یادگیری بهتر و رشد شخصیت سالم می گردد.

همه مدیران و معلمان دوست دارند که مدرسه ای منظم، مرتب، آرام و همراه با ادب و احترام داشته باشند، اما، متأسفانه به علت نداشتن نگرش ها و بکار نگرفتن روش های مناسب، آن گونه که باید موفق نیستند. دلیل اصلی آن این است که نگرش آن ها، شاید یک نگرش تربیتی و مبتنی بر رف

عمل کنند، در آموزش و پرورش فعلی جهان کاربرد موفقیت آمیزی ندارند. اکنون مجموعه ی درک و اطلاعات دانش آموزان با مجموعه ی درک و اطلاعات دانش آموزان پنجاه سال قبل قابل مقایسه نیست و ما به عنوان مدیر یا معلم نمی توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم.

جایگاه انضباط در مدارس

امروزه یکی از مسائل حاد و بسیار مهم برای مدیران مدرسه مساله برقراری نظم و انضباط و کنترل دانش آموزان است و جای بسی تاسف است که امور انضباطی دانش آموزان قسمت اعظم وقت و توجه مدیران و معلمان را به خود اختصاص داده است.

در حال حاضر مربیان مدارس با نسل دیگری غیر از نسل گذشته سر و کار دارند و مسائل آنان در بسیاری از زمینه ها با مسائل نوجوانان نسل های پیش فرق کرده است. برخی از اولیای دانش آموزان از کنترل فرزندان خود عاجز مانده اند زیرا فرزندان آزادی بیشتری خواستارند و به آسانی به محدودیت ها و قراردادهای اجتماعی و خانوادگی تن درنمی دهند و نسبت به مقررات کلا س و مدرسه حالت طغیان و عصیانگری دارند.

در حالی که مربیان مدرسه نسبت به آنها احساس همدردی و همدلی دارند.

آئین نامه آموزش و پرورش انضباط را رعایت موازین و شئونات اسلا می و عمل ساختن آن در اخلا ق و رفتار دانش آموزان می داند به طور کلی می توان گفت که: هدف از نظم و انضباط آن است که دانش آموزان را با مقررات مدرسه گروه هماهنگ سازیم و محیط یادگیری را معنی دارتر و تمایلا ت و غرایز طبیعی و فطری آنها را در جهتی مطلوب هدایت و راهنمایی کنیم. از آنجا که محور همه کارها و هدف نهایی آموزش و پرورش تربیت دانش آموزان است و نباید او را فدای انضباط کنیم بلکه باید انضباط را در خدمت او درآوریم.

 

مهمترین عواملی که باعث بی انضباطی دانش آموزان می گردد عبارتند از:

  • عوامل خارج از مدرسه چ
  • هداشت محیط مدارس، نمازخانه ‌ها، بوفه‌ها و سرویس‌های بهداشتی بیش از سایر موارد بر جسم و سلامت دانش‌آموزان تاثیرگذار است. با این وجود اغلب سرویس‌های بهداشتی مدارس وضعیت اسفباری دارند و این امر سبب بروز انواع بیماری‌های قارچی به‌خصوص در میان دختران شده‌است.

اغلب سرویس‌های بهداشتی مدارس آب گرم ندارند و نظافت آنها به موقع انجام نمی‌شود. صابون یا مایع صابون وجود ندارد. از طرفی آبخوری‌ها در کنار سرویس‌های بهداشتی قرار گرفته‌اند.

این مدارس عموماً از لحاظ سرویس‌های بهداشتی دچار مشکل هستند. وجود حشرات و حیوانات موذی علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در دانش‌آموزان، مشکلات عدیده‌ای از لحاظ بهداشتی به‌وجود می‌آورد.

همچنین بسیاری از سرویس‌های بهداشتی مدارس خراب و غیرقابل استفاده هستند. از سوی دیگر با توجه به تراکم دانش‌آموزان و کمبود چشمه‌های بهداشتی استفاده از این سرویس‌ها برای دانش‌آموزان مشکل‌تر از گذشته شده‌است.

براساس استانداردها در ازای هر ۴۰ دانش‌آموز حداقل باید یک چشمه بهداشتی وجود داشته باشد. در حالی که برخی از چشمه‌های بهداشتی اغلب مدارس به‌دلیل خرابی قابل استفاده نیستند.

برخی کارشناسان بهداشتی تاکید دارند که تفکیک نشدن آبخوری‌ها از سرویس‌های بهداشتی باعث آلودگی و شیوع بیماری‌های انگلی و روده‌ای می‌شود.  بهداشت محیط مدارس، نمازخانه، بوفه‌ها و سرویس‌های دستشویی بیش از سایر موارد بر جسم و سلامت دانش‌آموزان تأثیرگذار است.

طرح‌های بی‌سرانجام

طی این سال‌ها طرح‌های مختلفی برای ساماندهی وضعیت مدارس ارائه شده که متأسفانه اغلب آنها به‌دست فراموشی سپرده ‌شده‌اند. شناسنامه مدارس، طرح آهن یاری در مدارس دخترانه، طرح مدرسه مروج سلامت، طرح مدرسه سبز و  طرح ستاره‌دار شدن مدارس از طرح‌هایی است که به س

د که اجرای ناقص طرح‌های بهداشتی علاوه بر اینکه موجب اتلاف بودجه می‌شود، وقت و نیروی انسانی در مدارس را نیز بیهوده صرف می‌کند. به ‌طور مثال طرح آهن یاری باید حداقل یک سال به‌صورت مداوم و در وعده‌های منظم به دانش‌آموزان داده‌شود. در حالی که طرح آهن یاری در مدارس به‌طور نامنظم و ناقص در مدارس اجرا شد که نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

مشکلات نظام آموزشی مدارس

به جز موارد نادر، مدارس در بیشتر موارد تسهیلات و زیرساخت هاى مناسب ندارند. بیشتر مدارس روستایى فاقد اتاقهاى سالم براى تدریس و سکونت معلم، سرویس بهداشتى و توالت، سیستم تهویه و سیستم هاى سرمایشى و گرمایشى بوده هستند. از تعداد مدارس موجود، بسیارى از آنها داراى بافت

رعایت شود. افزودنى است در نظام آموزشى ایران، مواد آموزشى دربیشتر موارد، به ویژه در مناطق روستایى، محدود به کتاب درسى است.

چالشی به نام مدیریت زنگ تفریح

با توجه به اینکه در هزاره سوم ، موجهای جهانی شدن تحولات اساسی و ساختاری در زندگی بشر پدیدآورده است ،آموزش نیز به تبع آن دچار تحولات زیر بنایی و بنیادین شده است ؛ بطوری که دیگر نمی توان تعلیم و تربیت را مختص کلاس های درس دانست.

آنچه امروز بر‌ آن تاکید می شود این است که ما باید بدون توجه به محدودیتهای زمانی و مکانی در هر فرصتی، ذهن ، اندیشه و احساس کودکان را با آموزش مأنوس و مرتبط سازیم. یکی از مصادیقی که در این هزاره به عنوان یک زمان مناسب برای آموزش از آن یاد می شود زنگ تفریح در مدارس است. در حقیقت زنگ تفریح زمانی برای اتلاف وقت یا صرفاً رفع خستگی نیست بلکه اگر به واقع مفهوم و ماهیت زنگ های تفریح در مدارس توجه شود می توان به نقش تربیتی آن رسید که به مراتب فراتر از کلاس های درس است و این نکته ای است که در نظام آموزش و پرورش ایران کمتر به آن توجه شده و حتی در برنامه ریزی ها و مسائلی که در خصوص این بخش مطرح می شود کمتر صحبتی در مورد اهمیت حیاتی آن عنوان می شود.

زنگ تفریح از این جهت حائز اهمیت است که معمولاً دانش آموزان با شنیدن صدای زنگ پایان درس به سرعت و با شتاب، خود را به حیاط مدرسه رسانده و گویا احساس رهایی و آزادی می کنند. در واقع اگر آموزش در کلاس، اجباری، تحمیلی و خسته کننده است زنگ تفریح آغاز شادی و تفریح و فعالیت است. هر چند که یکی از اهداف در نظر گرفتن این زمان کوتاه، استراحت فکری، ذهنی، روحی و جسمی کودکان و نوجوانان است اما با توجه به اینکه آموزش به دو صورت آشکار و پنهان ارائه می شود زنگ تفریح را باید زمان مناسبی برای تعلیم و تربیت روح و احساس دانش آموزان دانست.

در واقع اگر بپذیریم هر کودک و نوجوانی در زمانی که ذهن و احساس و ادراکش از تعلقات بیرونی رهایی یافته و هیچ اجباری برای پذیرش چیزی وجود ندارد، بهتر می تواند به خود شکوفایی استعدادهایش کمک نماید در آن صورت از فرصت های کوتاه بین ساعت کلاسی بهتر استفاده خواهیم نمود. بچه ها در ساعات زنگ تفریح ارتباط و تعامل را با همسالان خود می آموزند؛ ارتباطی که در فضایی کاملاً باز و آزاد و بدون حضور هیچ سرپرست یا فردی که بخواهد به آنها امر و نهی کند، به دست می آید.

در آموزشهای جدید تأکید بر این است که به بچه ها آزادی بیان اندیشه ها و عقایدشان را بدهید تا نتایج طلایی آنرا دریافت نمایید. در حقیقت زنگ تفریح می تواند به مکانی برای بحث، تبادل فکر و اندیشه درباره مسائلی مبدل شود که هم در دروس بچه ها به آنها پرداخته شده و هم موضوعاتی که فر

به یکدیگر را آموزش دهند در آن صورت دیگر نیازی به کنترل های از بالا به پایین وجود ندارد.

در انگلستان در برخی از مدارس برای آنکه ساعات زنگ تفریح به تعامل و تفاهم بیشتر میان اولیاء مدرسه و دانش آموزان بیانجامد آنها خود را ملزم می دانند که در این ساعات به میان دانش آموزان رفته و با آنها در بازی و شادی مشارکت نمایند. این اقدام می تواند فاصله میان آن ها را کمتر کرده و دیواره

ط، خوب زندگی کردن در کنار یکدیگر را یاد بگیرند.

چالش های معاون آموزشی یک مدرسه

معاون آموزشی ناچار است برای رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی مورد نظر آموزش و پرورش ، مدرسه را در چارچوبی واحد سازماندهی نماید. برای این منظور علاوه بر تشکیل جلسات مستمر ، تدوین آئین نامه های داخلی نیز ضرورت خواهد یافت.

از سوی دیگر، هر چند که حسابهای مالی مدرسه در حساب متمرکز است ، لیکن معاونین بهتراست همکاران را مطمئن سازد که برای مدرسه تنها از منابع مالی خود مدرسه هزینه خواهد شد و سرانه و مشارکتهای مردمی و هزینه های  مدرسه در حساب معین جدا ثبت خواهد شد.

این در حالی است که مدیر باید به گونه ا

دهای مدرسه بصورت مشترک هزینه نماید.که البته با توجه به وجود مالکیت بر اموال در مدارس در ابتدا چنین بهره برداری هایی با مشکلاتی مواجه است.

 

 

فصل دوم

بیان راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده

در این فصل به بیان راهکارها و پیشنهاداتی برای رفع یا دستکم بهبود چالش و مشکلاتی می پردازم که در فصل اول آنها را تشریح کردم.

 

 

راهکارهای چالش اول: اهمیت برنامه ریزی برای مدیریت مدارس

«کارگزارانت را بیازما و سپس بکار گمار، چرا که انتصاب بدون مشورت و آزمایش موجب پشیمانی خواهد بود». حضرت علی (ع)

امام علی علیه‌السلام :« وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست‌هاست».

از میان وظایف معاونت آموزشگاهی ، برنامه ریزی دارای جایگاه مهمی است در زیر نکاتی جهت اطلاع مدیران گرامی مدارس اعلام می گردد.

اصل اول : برنامه ریزی برای ثبت نام دانش اموزان

اصل دوم : برنامه ریزی برای کسب اطلاعات فردی و رفتاری دانش اموزان و شناخت بیشتر

آنان.

اصل سوم : برنامه ریزی برای برنامه هفتگی

راهکارهایی برای توانمند سازی مدیران و کادر آموزشی مدارس

۱- برای توانمندسازی در مدرسه، باید در زمینه رهبری، روابط انسانی روابط گروهی و ارزش‌یابی، مهارت‌های لازم را کسب کنند.

۲- برای افزایش درک مدیران از توانمندسازی، به گونه‌ای رفتار کنند که آنان به این باور برسند که نه تنها در مورد انجام دادن کار، بلکه در زمینه بهتر کردن مدرسه نیز مسئولیت دارند.

۳- در روند توانمندسازی زمینه‌ای فراهم آورند که معلمان بتوانند علاوه بر تدریس بر یادگیری مستمر نیز بپردازند.

۴- بر اساس تخصص، لیاقت، تعهد، سابقه آموزشی و علاقه انتخاب شوند.

۵- برای افزایش بهبود مدیریت آموزشگاهی و تحقق اهداف آموزشی به روابط مدرسه با خانواده و اجتماع اهمیت قائل شوند.

۶- برای افزایش کارآئی و اثربخشی در اداره مدرسه از توان رهبری دانش‌آموزان استفاده نمایند.

۷- در فرآیند آموز‌شی  از مدیریت مشارکتی یا تیمی در بعد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بهره‌گیری نمایند

۸- از اصول روانشناس

محور در فرآیند مدیریت آموزشگاهی که مبتنی بر استقلال نسبی، عدم تمرکز، نیازهای محلی منطقه‌ای و مدرسه‌ای می‌باشد استفاده نمایند.

۱۲- برای ایجاد توانمندسازی و بهبود مدیریت آموزشگاهی در فرایند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت‌گری وارزش‌یابی نقش فعال و سازنده داشته و صرفاً مجری برنامه نباشند.

۱۳- برای روزآمد کردن و بهسازی متناسب با ضرورت و نیاز از طریق آموزش ضمن خدمت، همایش‌ها یا ادامه تحصیل آگاهی و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

ی تفکر خلاق بوده و راه‌حل های جدید در ارتباط با تصمیمات غیرمعمول ارائه نمایند.

۱۶- علاوه برنیازهای مادی، نیازهای معنوی، نیازاجتماعی و خویابی معلمان وهمکاران رامورد توجه قراردهند.

۱۷- نسبت به  شناخت و درک کارمندان خود اهتمام لازم رامبذول دارند.

۱۸- – نسبت به  شناسائی و به‌کار بستن استعدادهای اصلی کارمندان خود اهتمام لازم رامبذول دارند.

۱۹- از وارد کردن صدمه‌های احساسی و درونی به‌ کارمند ان خودجلوگیری نمایند.

۲۰- به کارمندان خود ارج نهند.

 

راهکارهایی برای ایجاد نظم و انضباط در مدرسه

برنامه مناسبی برای جلوگیری از وقوع بی انضباطی های دانش آموزان و اطلاع از رفتار آنها طراحی شود.

شرکت دادن دانش آموزان در برنامه های انضباطی و روشن کردن قوانین، مقررات و انتظارات مدرسه از آنها.

روش هــای تــدریــس و آموزش های معلم باید با توانایی ها، استعـداد و تـفـاوت هـای فردی دانش آموزان متناسب باشد و از بکارگیری روش های یکنواخت، خسته کننده و بی حاصل احتراز کند.

دانش آموزان معمولاً دارای مس

مدرسه را فراهم می کند.

معمولاً بی توجهی به درس معلم، برهم زدن کلاس، بازی گوشی دانش آموز، دفاعی است که او در مقابل شکست، تحقیر و یا به منظور اظهار وجود، ابراز می دارد. بنابراین باید به آنچه که دانش آموزان احساس یا فکر می کنند، خوب گوش فرا داد در توان خواستهای معقول و منطقی آنها را برآورده کرد.

هنگامی که دانش آموزان احساس ترس، اضطراب، خشم و غیره می کنند، بیشتر مرتکب سوءرفتار و بی انضباطی می شوند.

معلمانی که دانش آموزان خود را درک می کنند و به حرف های آنها توجه دارند، خیلی راحت تر و بهتر می توانند با شاگردان رابطه عاطفی و دوستانه برقرار کنند که در نتیجه از بسیاری از مشکلات، شیطنت ها و بی انضباطی های آنها جلوگیری خواهد شد.

استفاده از روش های تدریس یـکنواخـت، م

وزان بسیار بهتر از مقررات تحمیلی و یک جانبه خواهد بود و همکاری و مساعدت دانش آموزان را بیشتر جلب خواهد کرد.

هنگامیکه قوانین و مقررات انضباطی خاصی در مدرسه برقرار می شود، باید تمامی شاگردان را ملزم به اطاعت از آن کرد. در صورت رعایت نکردن یا نقض قوانین نه فقط نباید هیچ گونه عذر و بهانه ای را از فرد خاطی پذیرفت، بلکه باید او را وادار کرد تا نتایج و پیامدهای مربوط به آن را نیز تحمل کند. زیـرا قـبول عـذر و بهانه های دانش آموزان،دروغ پردازی، عدم احساس مسئولیت، زیر پا گذاشتنه قوانین و بسیاری دیگر از بی انضباطی ها را اشاعه می دهد.

در برخورد با دانش آموزان بـایـد از تـقویت کنـنده هـایـی مانند نوازش، دست دادن با آنها، دست به شانه آنها زدن، خواندن نام کوچک آنان و غیره استفاده شود. زیرا رفتار و برخورد صمیمانه با دانش آموزان تا حدود بسیار زیادی از بی انضباطی و شرارت آنها می کاهد. البته باید احتیاط کرد، تا جنبه سوءتفاهم و سوءاستفاده پیش نیاید.

از دخــالــت زیــاد در زندگی خصوصی و شخصی دانش آموزان، که در حیطه اختیار دسـت اندرکاران آموزش و پرورش نیست، باید خودداری شود. زیرا این کار موجب تشنج، عصبانیت و حساسیت هایی در آنها می شود.

برقراری انضباط از راه تنبیه، پیامدهایی نظیر مقاومت، بی اعتنایی، یاغیگری، عصیان، منفی بافی، شورش، تملق گویی، لجبازی، کناره گیری، و فرار از زندگی دانش آموز را به دنبال خواهد داشت.

مقررات و قوانین انضباطی تنظیم شده باید با توانایی، رشد، مـشخصات و سن دانش آموزان، تناسب داشته باشد.

مقرراتی که در مدرسه وضع می شود، باید برا

شود دانش آموزان خوب و با انضباط نیز به تدریج دلسرد و بی تفاوت شوند و ممکن است که دست به بی انضباطی و کارهای نامعقول بزنند.

تشویق و تنبیه معلم و مسئولان مدرسه باید به موقع و با رفتار دانش آموزان متناسب باشد، تا مفید و مؤثر واقع شود.

مسئولان مدارس و معلمان باید با دادن حق تصمیم گیری و اظهارنظر به دانش آموزان، روح اعتماد به نفس، خوش بینی، استقلال طلبی و مسئولیت پذیری را در آنها بوجود آورند.

راهکار بهبود نظام آموزشی مدارس: هوشمند سازی مدارس

مقوله تحول در نظام آموزشی مبحث دیرپایی است و به کشور ما نیز ختم نمی‌شود.تمام نوآوری‌ها می‌تواند منعکس‌کننده یک تغییر باشند؛ اگرچه تمامی تغییرها نوآوری نیستند. (آقایی فیشانی، ۱۳۷۷) تحول یعنی فرایند ذوب شدن اندیشه‌ها، باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزش‌های نوین و استقرار نظام‌های جدید. یعنی منطبق کردن سازمان‌ها با آخرین پدیده‌های روز.(انصاف،۱۳۸۸)

فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقا کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد. تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات با آموزش و سیستم یادگیری یک فرایند چندوجهی و پیچیده است. یگانه امر مداوم ثابت دراین فرایند تغییر است.

بالاترین میزان موفقیت در امر استفاده از ف

وثر در راستای تحول بنیادین نظام آموزشی کشورمان باشد.

مدرسه‏ هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای بیشتر دروس آن الکترونیک و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.

در چنین مدرسه‌ای یک دانش‌آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات به شکل مستمر، منابع و قابلیت‌های اجرایی خود را توسعه و تغییر می‌دهد و این نکته‌ای است که به مسئولان مدرسه اجازه می‌دهد تا با توجه به تغییرات به وجود آمده و افزایش سطح اطلاعات دانش‌آموزان، آنها را برای کسب اطلاعات جدید آماده کنند.

مدرسه‏ هوشمند مدرسه‌ای است که برای ایجاد محیط یاددهی ـ یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش‌آموزان پژوهنده طراحی شده است.مدرسه‏ هوشمند مؤسسه آموزشی است که در جهت فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته بازسازی ش

 

۲)استعداد یادگیری

۳)توجه به فهم مطالب

۴) آموختن با هدف تسلط و انتقال آن

۵) ارزیابی آموخته‌ها به شکل متمرکز

۶) غلبه بر مشکلات

۷) مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی.‏

در برابر ترویج و توسعه مدارس هوشمند نیز واکنش‌های سه گانه فوق قابل تصور بود و باید سیاستگذاران، هدف خود را به روشنی ارائه کنند، تسلیم،تقابل با تعامل؟ هرچند که به نظر می‌رسد درایت مدیران نظام آموزشی تعامل را پیشه کرده اما این گونه رفتار هزینه‌ها و پیش نیازهایی دارد که مستلزم توجهی جامع گرا و همه جانبه است‎.‎

تعریف مدرسه هوشمند و مدرسه مجازی این نیست که نرم‌افزارهای حاوی کلام معلم و نوشته‌های کتاب را در روی کامپیوتر پخش کرد و دانش آموزان در دنیای تنهایی خویش به تماشای آن بنشینند، که این عمل به یک بازی شبیه است که مدتی او را سرگرم کند.

فناوری ارتباطات و اطلاعات،بیش از هرچیز، یک دیدگاه است، که نگرش مدیران را به منصه قضاوت بگذارد، بنابراین باید در جهت تغییر نگاه سنتی به آموزش، قبل از اجرای هر طرحی، اقدام کرد. و این نقد گذشته، و تغییر نگرش، در همه جا و همه کشورها، وجه مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است‎.‎

استفاده از فناوری در سیستم آموزش ایران به زمان بهره‌گیری از ابزارهای کمک آموزشی سمعی بصری شامل نمایش اسلاید و فیلم‌های آموزشی در کلاس درس باز می‌گردد.

پس از آن، تلویزیون به عنوان رسانه آموزشی مورد توجه قرار گرفت و تلویزیون آموزشی ملی ایران به طور رسمی به امر آموزش همگانی در سراسر کشور پرداخت.

پس از ورود صنعت رایانه به ایران و رشد و نفوذ رایانه‌های شخصی در میان اقشار مختلف فعالیت در زمینه آموزش مبتنی بر رایانه نیز آغاز شد و بیش

و سیاست‌ها و مقررات آموزشی موجود باشند.

علاوه بر این برای اطمینان از اجرای موفقیت‌آمیز طرح، تغییر در سیاست‌ها و مقررات موجود برای انطباق آن با مدارس هوشمند و سازماندهی سیاست‌ها و مقررات جدید در جهت بالا بردن میزان موفقیت مدارس هوشمند ضروری است.

در عملیاتی کردن این سیاست‌ها، هریک از حیطه‌های طرح مدرسه هوشمند شامل «فرایند یاددهی – یادگیری»،

« مدیریت»، «مردم، مها

 

امور مدیریتی مدرسه، امور دانش‌آموزی، منابع آموزشی، منابع خارجی، امورمالی، تجهیزات، منابع انسانی، امنیت و فناوری.‏

‏* مردم، مهارت‌ها و مسئولیت‌ها ‏

معلمان، کارکنان اداری، کارمندان فنی، پرسنل سیستم آموزشی، پشتیبان عملیات مدرسه هوشمند، والدین و جامعه.‏

هوشمند سازی مدارس در اسناد تحولی نظام آموزشی

در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است در موارد متعددی بر استفاده هوشمندانه از فناوری تاکید شده است.

یکی از موارد قابل اشاره هدف عملیاتی هفدهم این سند است که بر ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین اشاره می‌کند.

راهکارهای مدیریت درست زنگ تفریح در مدارس ابتدایی

گفته می شود مکان احداث مدرسه، نوع ساختن کلاس ها و یا حیاط و اندازه آن ها دارای اهمیت است و باید مبتنی بر استانداردهای جهانی باشد. اگر بچه ها برای رفتن به زنگ تفریح ثانیه شماری می کنند پس چه بهتر که این فضا را برای آن ها روح بخش تر و شاداب تر نماییم؛ مثلاً می توان حیاط را با رنگ های شاد و زنده و پرانرژی رنگ آمیزی نمود،گل و گیاهان طبیعی در آن جا کاشت و به دیوارها جملات آموزنده، روحیه بخش و امیدوار کننده نصب نمود. جملاتی که ایمان به پیروزی و موفقیت را در آن ها تقویت می کند. زنگ تفریح کارناوال شادی، شور و شوق است.

فقط کافی ست زمانی که

شود این است که زنگ تفریح را زنگ ورزش محسوب می کنند در حالی که این کار باعث می شود از یک طرف ارزش و اعتبار زنگ ورزش زیر سوال رفته و از طرف دیگر کارکرد زنگ تفریح نیز به مرور نادیده انگاشته شود.

در مباحث مدیریت بهره وری انسانی تأکید می شود که در ساعات تربیت بدنی بچه ها باید به ورزش به صورت علمی و سیستماتیک بپردازند و در ساعات زنگ تفریح شادی، گفتگو، همکاری و همیاری را تجربه کنند. از نکات دیگری که پیشنهاد می شود در زنگ های تفریح مورد توجه قرار گیر

نستن را در بچه ها پدید می آورد، ضمن اینکه معنای متفاوتی از زندگی را برای لحظاتی در ذهن آن ایجاد می کند؛ معنایی که با مدرسه و کلاس ودر این فضا به آن ها ارایه شده است .

نکته آخر اینکه در برخی از مدارس کشورهای شرق آسیا در زنگ های تفریح با مراقبه و سکوت ، فرهنگ در خود نظاره کردن را به بچه ها یاد می دهند ، ذهن آن ها را به آرامش می رسانند و این نونهالان را برای یادگیری آماده می کنند. در مجموع اقداماتی از این دست می تواند زنگ تفریح را به یک فرصت آموزشی سودمند و کارآمد مبدل سازدو به نظر می رسد که با وجود پتانسیل های موجود، توجه به این بخش از آموزش بسیار سودمند و کارآمد خواهد بود.

راهکارهایی برای مدیریت یک مدرسه

معاون آموزشی در واقع مدیریت یک مکان مهم را به عهده دارد . مدرسه مثل یک کارخانه انسان سازی است . وی با انسان سر و کار دارد و باید بتواند با همه ی موجود در مدرسه  اعم از دانش آموز ، معلم ، خدمتگزار و اولیا ارتباط برقرار کند مثلا باید بتواند اطلاعاتی هر چند محدود  در خصوص دانش آموزی که پرخاشگری ، دروغگویی ، خیال پردازی می کند داشته باشد یا بتواند مشکلات معلم خود را شناسایی  و درک کند و در صورت امکان تلاش خود را در رفع مشکلات او به کار گیرد .

او باید فرصت ها را در یابد ، ضعف ها را جبران کند ، قوت های خود را گسترش دهد ، مسائل معلمان برای او مهم باشد و بتواند با در نظر گرفتن پاداش و انگیزه معلمان خود بیافزاید .

بهترین هدیه یک وی ایجاد

وزان مدرسه.

  • باید قبل از معلمان خود به مدرسه بیاید و بعد از معلمان خود از مدرسه خارج شود
  • باید کمک کند که افرا
  • از موضوعات را که لازم است در ابتدای سال تحصیلی به آن توجه کنند در بهمن یا اسفند به فکر انجام آن می افتند.
  • وظیفه ی یک معاون با نشاط کردن فضای مدرسه ، گسترش فضایل اخلاقی و دینی دانش آموزان است .
  • باید از نظرات دانش آموزان در جهت بهبود کارها استفاده کند.

نظام مدیریتی مدرسه محور به عنوان یک نظام مطلوب وکارآمد ازلحاظ نظری و عملی، آزمونهای خود را با موفقیت طی نموده و هم اکنون درکشور های پیشرفته و نیز درکشورهای درحال توسعه کاملا” مورد استفاده بوده و ازجایگاه مناسبی برخوردار است. نظام موصوف ، صاحبان اندیشه های سازنده را بدون درنظرگرفتن شغل و مقام آنها بطوریکسان پذیرا می‏باشد وعلاوه براین که قدرت تصمیم گیری و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف ویا مخدوش نمی کند ، زمینه های لازم برای تشویق مادی ومعنوی پرسنل را درقبال عرضه اندیشه های سازنده فراهم می نماید ، تا ازخلاقیت و پویایی تفکر انسانها برای رشد و توسعه استفاده مطلوب به عمل آید.

مدیریت مشارکتی برگسترده کردن دامنه درگیری ذهنی و فکری کارکنان دراموری که به سرنوشت آنان ارتباط مستقیمی دارد تاکید می کند وشمار بسیاری ازپرسنل را در فراگیر دادوستد اندیشه و تجزیه و تحلیل قرار می دهد وازتوانمندیهای ذهنی و فکری آنان درجهت بهبود امور بهره می گیرد.

مدیریت مشارکتی شامل یک تغییر ازسبک کنترل گرا (Control oriented) به  مشارکت گرا( involvement  oriented)  است.

مدیریت مشارکتی رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمامی ابعاد است.  مدیریت مشارکتی، ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است . مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آنها مربوط می شود

ت درمقابل تغییرات می باشد. ذیلا” به برخی از مزایای نظام مدیریت مشارکتی اشاره می شود:

۱- ارتقاء سطح خلاقیت ونوآوری:  این نظام به جهت ویژگیهای خاص خود بستر مناسبی را برای شکوفائی استعدادها و پرورش تواناییهای بالقوه فراهم می سازد.

۲- ایجاد روحیه کار گروهی : مشارکت درتصمیم سازیها و تصمیم گیریها به پرسنل می آموزد که به نظردیگران احترام گذاشته و در تکمیل آنها بکوشند.

۳-  خودباوری : مشارکت خودباوری واطمینان به نفس را افزایش می دهد.

۴- ارتقاء سطح انگیزش شغلی کارکنان : هنگامی که کارکنان خود را در تدوین و تصویب برنامه های کاری و تصمیم گیریها شریک می بینند، سطح انگیزش شغلی آنها افزایش می یابد.

۵- توسعه مهارت ها وافزایش سطح دانش واطلاعات : حل مشکلات به توسعه مهارت ها کمک می‏کندوباعث انگیزش‏وسوق‏دهی‏افراد به سمت یادگیری بیشتروارتقاء‌سطح دانش شغلی می‏گردد.

۶-  بهبود کیفیت خدمات: وقتی کارکنان ، خود درتصمیمات شریک باشند و با انگیزه بیشتر برای نیل به نتایج مطلوب فعالیت نمایند، بستر  فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر فراهم گشته و کیفیت خدمات بهبود می یابد.

۷- ارتقاء‌سطح بهره وری: مشارکت باعث بهبود کیفیت،‌ کاهش ضایعات ،‌ حذف دوباره کاریها می شود  و با افزایش کمی وکیفی خروجی ها ارتقاء‌سطح  بهره وری را ممکن می سازد.

۸-  کاهش نظارت مدیران سطوح بالاتر: باگسترش روحیه‌ خود مدیریتی وبسط توسعه مهارت ها نیازمندی به نظارت سطوح بالاتر کاهش می یابد.

۹- افزایش سطح رضایت شغلی: مشارکت در امور سازمان و بهره مندی از مزایای پیش گفته ، باعث رضایت شغلی در کارکنان از لحاظ درونی و بیرونی و نیز مادی و معنوی می شود.

۱۰- کاهش تنش ها: رضایت کارکنان وتوسعه فرهنگ ارتباطات موجب کاهش جدی تنش درسطوح مختلف می

برنامه ی آینده ام

محققان رشته‏ی مدیریت در زمینه‏ی مهارت‏های مورد نیاز مدیران و معاونین مدرسه سخن گفته و مطالب بسیاری نوشته‏اند که مورد استناد و استفاده‏ی عملی مدیران و معاونین بوده است. اما سؤال این است که با توجه به تغییرات پرشتاب محیط بیرونی و درونی مدرسه، چگونه مدیر مدرسه می‏تواند در مقام رهبر آموزشی فردا، ایفای نقش کند و باید چه توان‏مندی‏هایی داشته باشد؟

امروزه دست‏یابی به ((پیش‏رفت آموزشی))، یکی از موضوعات ‏مهم و اساسی آموزش‏و پرورش‏کشورهای ‏توسعه‏ یافته‏است و تلاش‏های گسترده و سازمان‏یافته‏ای برای پاسخ‏گویی به این مهم صورت گرفته است.

در چنین وضعیتی، ((مایکل فولن))، محقق و اندیش‏مند رشته‏ی مدیریت، می‏گوید: ((دست‏یابی به این هدف به بروز تنش‏های بسیاری در مدرسه منجر می‏شود و مدیر به دلیل پاسخ‏گو بودن به تمام عوامل مرتبط با مدرسه (معلمان، کارکنان، دانش‏آموزان، منطقه‏ی آموزشی وخانواده‏ها) ک

اوم آموزشی در هر مدرسه مرهون تلاش هم‏عرض مدیر و معلمان است.

  1. تشریک ‏مساعی‏ مدیرومعلمان، قدرت پیش‏رفت‏آموزشی‏ را افزایش می‏دهد.
  2. پیش‏رفت تحصیلی دانش‏آموزان، پایه‏ و اساس فعالیت‏های مدرسه است.(۱۹۹۹، Fullan).

با توجه به این اصول، مدیران فردا باید مهارت‏های لازم را برای تطبیق تلاش‏های مربوط به پیش‏رفت آموزشی و موفقیت دانش‏آموزان در محیط پیچیده و دشوار آینده‏کسب‏کنند.

در چنین شرایطی، مدیران مدارس فردا درنقش ‏رهبران‏آموزشی ‏جلوه‏گرمی‏شوند. چگونه مدیر می‏تواند در مقام رهبر آموزشی مدرسه‏ی فردا ایفای نقش‏ کند؟

رهبر آموزشی مدارس فردا باید اقدامات زیر را انجام دهد:

*‏ اهداف‏ و انتظارات آموزشی مدرسه را تعیین و ابلاغ‏کند.

*‏ منابع راهبردی برای دست‏یاب

وره‏های آموزشی لازم برای توسعه‏ی دانش و مهارت در حوزه‏ی یادگیری _ یاددهی ترغیب کند.موضوعات :

تصاویر پیش نمایش


پست سازمانی: معاون آموزشی عنوان تجربیات مدون: بیان کلی تجربیات همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده-1

درباره نویسنده

متولد سال 1364.دارای لیسانس مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها) آشنایی با کامپیوتر در حد قابل قبول.دارای سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی راهنمایی و دبیرستان.متاهل.

publisher4 16 نوشته در گام به گام آنلاین دارد . مشاهده تمام نوشته های

نظرات کاربران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.