no-img
گام به گام آنلاین

بایگانی‌ها اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 126 علوم هفتم - گام به گام آنلاین


گام به گام آنلاین
پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت

مطالب

آرشیو بایگانی‌ها اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 126 علوم هفتم - گام به گام آنلاین
DOC
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۶ علوم هفتم / به صورت گروهی در مورد یکی از پرسش های زیر اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟ در دود سیگار چه ترکیب های سمی ای وجود دارد؟ در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع تر است؟

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۶ علوم هفتم / به صورت گروهی در مورد یکی از پرسش های زیر اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟ در دود سیگار چه ترکیب های سمی ای وجود دارد؟ در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع تر است؟


اثرات دود سیگار بر اطرافیان اثرات مضر دود سیگار در اطرافیان فرد سیگاری به مراتب بیشتر از خود فرد است که به آن سیگار کشیدن تحمیلی می‌گویند. سیگاری تحمیلی یا سیگاری دست دوم کسی است که به صورت غیر داوطلبانه در معرض استنشاق دود سیگار قرار می‌گیرد. باید توجه داشت این تعریف برای کلیه مواد دخانی از جمله پیپ، قلیان، انفیه و ... صادق است، چراکه خود فرد سیگاری، بخش قابل توجهی از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / فروردین / ۱۳۹۶   نویسنده : publisher5