no-img
گام به گام آنلاین

بایگانی‌ها جواب فکر کنید علوم - گام به گام آنلاین


گام به گام آنلاین
پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت

مطالب

آرشیو بایگانی‌ها جواب فکر کنید علوم - گام به گام آنلاین
DOC
پاسخ فکر کنید صفحه ۸۶ علوم نهم

پاسخ فکر کنید صفحه ۸۶ علوم نهم


شکل روبه رو طراحی از سامانه آبرسانی یک منطقه مسکونی را نشان مدهد.با توجه به آنچه که تاکنون در این فصل فراگرفته اید ، نقش تلمبه(پسپ) را در ساختمان چندین طبقه را توضیح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / دی / ۱۳۹۵   نویسنده : MASTER
DOC
پاسخ فعالیت صفحه ۸۴ علوم نهم

پاسخ فعالیت صفحه ۸۴ علوم نهم


ابتدا جرم خود را به کمک ترازو اندازه بگیرید و وزن خود را حساب کنید . سپس سطح تماس کفشی که پوشیده اید را با زمین اندازه بگیرید . سرانجام به کمک رابطه۱: الف) مقدار فشاری پاهای شما به زمین وارد میکنند را به دست آورید. ب)اگر روی یک پای خود بایستید چه فشاری به زمین وارد میکنید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / دی / ۱۳۹۵   نویسنده : MASTER
DOC
پاسخ فکر کنید صفحه ۸۴ علوم نهم

پاسخ فکر کنید صفحه ۸۴ علوم نهم


یکی از فعالیت هایی که همواره باید جدی بگیریم این است که روی سطح یک استخر یا دریاچه یخ زده راه نرویم، زیرا فشاری که وزن ما ایجاد میکند، ممکن است برای شکستن یخ کافی باشد. با توجه به تعریف فشار توضیح دهید چرا امدادگر از یک نردبان بزرگ برای حرکت روی سطح یک دریاچه یخ زده ، استفاده کرده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / دی / ۱۳۹۵   نویسنده : MASTER