no-img
گام به گام آنلاین

بایگانی‌ها رشد و ریشه ی گیاهان در خاک های رسی و ماسه ای - گام به گام آنلاین


گام به گام آنلاین
پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت

مطالب

آرشیو بایگانی‌ها رشد و ریشه ی گیاهان در خاک های رسی و ماسه ای - گام به گام آنلاین
DOC
فعالیت صفحه ۱۱۹ زیست شناسی دهم/ خاک های مختلف، ذراتی با اندازه های مختلف دارند.تحقیق کنید که رشد و ریشه ی گیاهان در خاک های رسی و ماسه ای با چه چالش ها و فرصت هایی روبه روست؟

فعالیت صفحه ۱۱۹ زیست شناسی دهم/ خاک های مختلف، ذراتی با اندازه های مختلف دارند.تحقیق کنید که رشد و ریشه ی گیاهان در خاک های رسی و ماسه ای با چه چالش ها و فرصت هایی روبه روست؟


خاک A نشان‌دهنده خاک؛ B نشان‌دهنده لاتریت (خاک سرخ‌فام)، a رگولیت؛ C نشان‌دهنده سپرولیت، یک رگولیت کم‌تر هوازده شده؛ آخرین لایه نشان‌دهنده سنگ بستر خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی هستند که از تخریب سنگها در نتیجه هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع و ترکیب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می‌کند. مقدار آبی که خاک‌ها می‌توانند بخود جذب کنند، از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه‌های راه‌سازی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / فروردین / ۱۳۹۶   نویسنده : publisher5