no-img
گام به گام آنلاین

بایگانی‌ها پاسخ فعالیت صفحه 84 علوم نهم - گام به گام آنلاین


گام به گام آنلاین
پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت

مطالب

آرشیو بایگانی‌ها پاسخ فعالیت صفحه 84 علوم نهم - گام به گام آنلاین
DOC
پاسخ فعالیت صفحه ۸۴ علوم نهم

پاسخ فعالیت صفحه ۸۴ علوم نهم


ابتدا جرم خود را به کمک ترازو اندازه بگیرید و وزن خود را حساب کنید . سپس سطح تماس کفشی که پوشیده اید را با زمین اندازه بگیرید . سرانجام به کمک رابطه۱: الف) مقدار فشاری پاهای شما به زمین وارد میکنند را به دست آورید. ب)اگر روی یک پای خود بایستید چه فشاری به زمین وارد میکنید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / دی / ۱۳۹۵   نویسنده : MASTER